Päijät-Hämeeseen tarjolla avoimia yliopisto-opintoja varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Päijät-Hämeen seutukunnat kouluttavat varhaiskasvatuksen henkilöstöään. Tarjolla on mahdollisuus opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä verkkovälitteisesti. Perusopintokokonaisuuden suorittaneet voivat tähdätä muun muassa varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviin tutkinto-opintoihin.

Päijät-Hämeen seutukunnat ovat yhdessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa perustamassa kasvatustieteen perusopintojen (25 op) opintoryhmän 08/2023 alkaen. Ohjaus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa.

Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksut.

Kasvatustieteen perusopinnot on tarkoitettu:

 • varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä tavoitteleville,
 • opetus- ja koulutustehtäviin tähtääville sekä
 • kaikille oppimisesta, ohjauksesta ja kasvatuksesta kiinnostuneille

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut kasvatustieteellisiin ilmiöihin ja tutkimusaiheisiin. Opinnoista saat eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja omien akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen.

Miksi sinun kannattaa tulla mukaan?

Kasvatustieteen ryhmä, Miinahelmen päiväkoti

 • Voit opiskella työn ohessa.
 • Voit opiskella kotona, sillä ohjaus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa.
 • Saat opiskeluusi opintoryhmän tuen.
 • Saat henkilökohtaista ohjausta ja palautetta ryhmänohjaajaltasi.
 • Opiskelet yhteisöllisesti omassa opintoryhmässä vaihtelevin suoritustavoin.
 • Ryhmän yhteinen aikataulu rytmittää opiskeluasi. Tavoitteena on saada perusopinnot valmiiksi maaliskuussa 2024 ennen yhteishakua (ks. tutkinto-ohjelmat sivun lopusta).
 • Lue opiskelutarina Miinahelmen päiväkodin seitsemän työntekijän ryhmästä

Kuule lisää infotilaisuudessa 19.4.2023 klo 12.30–13.45

Haluatko kuulla lisää kasvatustieteen perusopinnoista?

Tule mukaan kaikille avoimeen infotilaisuuteen, jossa kerrotaan opinnoista sekä varhaiskasvatuksen tutkintokoulutukseen hakemisesta. Tilaisuuden järjestävät Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Päijät-Hämeen seutukunnat. Tervetuloa!

 • Milloin: Keskiviikkona 19.4. klo 12.30–13.45
 • Missä: Verkossa (Zoom-linkki aukeaa noin klo 12:15)
 • tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista, eikä tilaisuutta tallenneta.

Opiskelu kasvatustieteen opintoryhmässä

Tapaamiset verkossa

Tärkeinä oppimisen paikkoina toimivat verkkotapaamiset ryhmänohjaajan ja opintoryhmän kanssa

Monipuoliset opiskelutavat

Verkkotapaamisissa orientoidutaan aina kuhunkin opintojaksoon ja avataan kyseisen jakson suoritustapaa (ryhmäsuoritus, verkkokurssi, oppimistehtävä ja verkkotentti). Suoritustavat sisältävät ryhmä- ja parityöskentelyn lisäksi yksilöllistä opiskelua verkossa. Verkko-oppimisympäristöinä toimivat Zoom ja Moodle. 

Osallistuessasi näihin opintoihin saat opiskelusi ja oppimisesi tueksi oman opintoryhmän, ryhmälle suunnitellun Moodle-kurssialueen ja ryhmänohjaaja Minnan. Henkilökohtaista palautetta ja ohjausta on saatavilla koko opintojen ajan. Tervetuloa mukaan!


Opintoryhmän alustava aikataulu

Alla oleva aikataulu on alustava, ja sitä tarkennetaan yhdessä ryhmän kanssa. 
Verkkotapaamiset opettajan kanssa ovat iltaisin klo 17:30-19:00. Tapaamisten ajankohdat tarkentuvat ennen infotilaisuutta.

Syyslukukaudella 2023:

 • KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
  • Kirjallinen oppimistehtävä
  • Tapaamiset verkossa elo-syyskuussa
   • orientaatio 1: yleisohjeet + KTKP011 orientaatio 
   • orientaatio 2: kirjoittamisen ohjeet, kirjoittamisen klinikka
  • Suoritusaika: elo-lokakuu
 • KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
  • Kirjallinen oppimistehtävä itsenäisesti tai ryhmässä
  • Verkkotapaaminen syyskuussa: orientaatio tehtävään ja ryhmätyöskentelyyn
  • Suoritusaika: syys-marraskuu
 • KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)
  • Kirjallinen oppimistehtävä 
  • Verkkotapaaminen lokakuussa: orientaatio opintojaksoihin KTKP022 ja KTKP040
  • Suoritusaika: loka-maaliskuu tai helmi-toukokuu
 • KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
  • Verkkokurssi Moodlessa marras-joulukuussa
  • Verkkotapaaminen marraskuussa: orientaatio verkkokurssiin
  • Suoritusaika: marras-joulukuu

Kevätlukukaudella 2024:

 • KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op)
  • Ryhmäsuoritus verkossa tai kirjallinen oppimistehtävä
  • Tapaamiset verkossa:
   • orientaatio lokakuussa: johdatus opintojaksoihin KTKP022 ja KTKP040
   • ryhmäsuoritus maaliskuussa
  • Opiskelijat valmistautuvat ryhmäsuorituksiin tapaamisten välissä.
  • Suoritusaika: loka-maaliskuu tai helmi-toukokuu
 • KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
  • Verkkotentti tammikuussa, uusinta helmikuussa
  • Verkkotapaaminen joulukuussa: orientaatio tenttiin
  • Suoritusaika: tammi-helmikuu
 • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)
  • Verkkokurssi Moodlessa helmi-maaliskuussa
  • Verkkotapaaminen helmikuussa: orientaatio verkkokurssiin
  • Suoritusaika: helmi-maaliskuu

Opintojaksojen sisältökuvaukset löydät opinto-oppaasta.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Kasvatustieteen perusopintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. 

Ilmoittautumisohjeet:

1. Ennakkoilmoittautuminen Päijät-Hämeen kuntien varhaiskasvatushenkilöstölle ke 19.4.- ke 3.5.2023

 • Päijät-Hämeen kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstö ennakkoilmoittautuu omalle lähiesihenkilölle.
 • Lähiesihenkilön kanssa sovitaan työnantajan tuen yksityiskohdista.

2. Sitova ilmoittautuminen opintoryhmään ma 8.5.- ke 31.5.2023

 • Rekisteröidy Jyväskylän yliopiston OMA - omien tietojen hallinta -palvelussa.
 • Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan opintoihin ilmoittautumista varten.
 • Rekisteröityminen tehdään omilla verkkopankkitunnuksilla.
 • Sitova ilmoittautuminen ryhmään aukeaa ma 8.5.2023 (ilmoittautumislinkki)
 • Ryhmä käynnistetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 15 opiskelijaa.
 • Ryhmän sitovan ilmoittautumisen yhteydessä ei peritä opintomaksua, vaan opintomaksut maksetaan opintojaksoille ilmoittautuessa.
 • Opintomaksu on 15 €/opintopiste. Opintojaksojen laajuudet ovat 2-5 opintopistettä. Yhteensä 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus maksaa 375 €.

Voit hakea opiskelemaan JYU:n tutkinto-ohjelmiin  Jyväskylään tai Kokkolaan

Kasvatustieteen perusopinnot ovat osana seuraavia JYU:n tutkinto-ohjelmien valintaperusteita:


Lisätietoja opinnoista

Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, mirva.e.huovinen@jyu.fi, +358 40 805 3112
Yliopistonopettaja Minna Nykopp, minna.e.nykopp@jyu.fi, +358 40 190 4463
Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen, Kati Vähäkuopus, kati.vahakuopus@lahti.fi, +358 44 416 4844

Tutustu Jyväskylän avoimen  yliopiston opintotarjontaan

Jos et pysty sitoutumaan opintoryhmän aikatauluihin, voit opiskella kasvatustieteen perusopinnot itsenäisinä verkko-opintoina. Löydät kasvatustieteen perusopintojen ja monen muun oppiaineen sisällöt, ilmoittautumisohjeet ja suoritustavat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinto-oppaasta.