Varhaiskasvatustiede

Ilmiölähtöinen varhaiskasvatustiede auttaa ymmärtämään alle kouluikäisten lasten kasvatuksen monia näkökulmia

Miten ymmärtää, opettaa ja kasvattaa alle kouluikäistä lasta? Mikä lapsuuteen vaikuttaa? Miten kehittäisit varhaiskasvatuksen työyhteisöjä ja pedagogiikkaa? Opinnoissamme pääset syventymään muun muassa näihin varhaiskasvatustieteeseen liittyviin teemoihin.

Varhaiskasvatustieteen opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • opiskelet pääosin verkko- ja etäopintoina
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

Opiskele varhaiskasvatustiedettä

Varhaiskasvatustiede on tiedettä lapsuudesta. Se edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteuttamista varhaiskasvatuksessa, lasten elinolosuhteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa. Opinnoissa pohdit lapsuutta muuttuvana yhteiskunnallisena ilmiönä ja monitieteisenä tutkimuskohteena.

Varhaiskasvatus_pikkukuva.png

”Uskon tästä olevan hyötyä, kun jatkossa toimin lasten parissa ja seuraan heitä ryhmänä ja yksilöinä. Tuntuu, että näen monia jo menneitäkin tilanteita nyt uudessa valossa.”

– Riikka, varhaiskasvatustieteen opiskelija

Varhaiskasvatustieteen opiskelu aloitetaan suorittamalla kasvatustieteen perusopinnot (25 op), minkä jälkeen voit opiskella varhaiskasvatustieteen aineopinnot (35 op).

Aineopinnoissa perehdyt kehitysteorioihin, leikin teorioihin ja leikin merkitykseen oppimisessa. Lisäksi opintojen keskeisiin sisältöihin kuuluvat esimerkiksi lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat sekä tuki. Pedagogisen asiantuntijuuden jaksolla perehdyt mm. työyhteisön hyvinvointiin ja ammatilliseen vuorovaikutukseen.

Opinnot on mahdollista sisällyttää osaksi varhaiskasvatuksen opettajan kandidaatin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa.


Kasvatustiede ja varhaiskasvatustiede avoimessa yliopistossa