Vastuullisuus ja kestävä kehitys  on toimialariippumaton työelämätaito

Haluatko oppia ymmärtämään ja havainnoimaan organisaatioiden vastuullisuutta eri näkökulmista – tutkittuun tietoon nojaten?  Haluatko kasvattaa ja syventää asiantuntijuuttasi vastuullisuudesta? Monitieteiset Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opinnot antavat eväitä vastuullisuuden ymmärtämiseen sekä organisaatioiden toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Nämä JYU avoimen yliopiston, kauppakorkeakoulun sekä tiedekuntien yhteistyönä tarjoamat opinnot ovat avoimet kaikille.  Ilmoittautuminen aukeaa 20.2.2022.

Vastuullisuus on havainnointia ja arjen toiminta

Vastuullisuusosaaminen ja ymmärrys kestävyysmurroksesta ovat tulevaisuuden työelämän perustaitoja. Kyky ymmärtää, arvioida, soveltaa ja kehittää vastuullisuuden eri osa-alueita on tärkeää kaikille organisaatioille ja edellyttää monitieteistä näkökulmaa. Opintokokonaisuudesta saat laajan ymmärryksen vastuullisesta liiketoiminnasta ja siitä, miksi sitä on tärkeää johtaa.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittää, uudistaa ja täydentää vastuullisuusosaamistaan oman työuran eri vaiheissa ja väleissä. Siitä hyötyvät sekä yksilöt että organisaatiot, joiden toimintaa opintoihin sisältyvissä tehtävissä voidaan kehittää.

Opiskele vastuullisuuden teemoja laajasti JYU avoimessa yliopistossa. Voit suorittaa joko yksittäisiä opintoja tai 15 , 30 tai 50 opintopisteen kokonaisuuden joustavasti verkko-opintoina. Kaikille pakollisia opintojaksoja on kaksi: Johdanto vastuulliseen työelämään (2 op) ja Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä (2 op)

 

Opiskele joustavasti verkossa — silloin, kun sinulle sopii!

vastuullisuus_opinnot_verkossa.jpg

Vastuullisuus ja kestävä  kehitys työelämässä -opinnoissa

 • voit aloittaa ympäri vuoden
 • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
 • opiskelet etänä ja verkossa
 • opiskelet sinulle sopivassa laajuudessa
 • hyödynnät työkokemustasi ja sovellat opittua työhösi

Monitieteisyys  varmistaa laajan ymmärryksen

Vastuullisuuden teema on monitahoinen ja sen eri osa-alueet kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Monimutkaiset haasteet edellyttävät monipuolista osaamista ja yhteistyöstä yli tieteenalojen tulee entistä tärkeämpää. Opiskelemalla vastuullisuutta laajasti, ymmärrät erilaisia näkökulmia ja osaat tulkita ja soveltaa tietoa erilaisiin tarpeisiin.

Monitieteisistä opinnoista voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Omaa osaamista voi painottaa valitsemalla opintoja esimerkiksi kauppatieteen, taloustieteen, filosofian, yhteiskuntatieteen, psykologian tai kasvatustieteen aloilta. 

Valitse sinua kiinnostava opintokokonaisuus!

Pakolliset opinnot (valitse kaikki 4 op)

 • Johdanto vastuulliseen työelämään (2 op)
 • Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä (2 op)

Kauppatieteet

 • Introduction to Sustainable Business (4 op)
 • Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)  
 • Vastuullinen sijoittaminen (3 op)  
 • Vastuullinen taloustiede (2 op)
 • Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) 
 • Business and Leadership Ethics (5 op) 
 • Kuluttajakäyttäytyminen (6 op) 
 • Sosiaalinen markkinointi (4–6 op)  
 • Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
 • Corporate reputation management (5 op) 
 • Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op) 

Matemaattis-luonnontieteet

 • Planetaarinen hyvinvointi (1–4 op)  
  • Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op)
  • Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi (1 op)
  • Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi (1 op)
  • Reittejä planetaariseen hyvinvointiin (1 op)
 • Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op) 
 • Elinympäristön kemia (2 op) 

Humanistis-yhteiskuntatieteet

 • Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op)  
 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)  
 • Johdatus kestävyyskysymyksiin (5 op)  
 • Filosofinen etiikka (5 op) 
 • Filosofinen ihmistutkimus: Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op) 
 • Hyvinvointi ja hyvä elämä (5 op)

Kasvatustieteet ja psykologia 

 • Persoonallisuuspsykologia I (5 op) 
 • Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op) 
 • Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)
 • Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5 op)
Vastuullisuus ja kestävä kehitys  on toimialariippumaton työelämätaito

Tutustu laajaan opintotarjontaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa