Vastuullisuus ja kestävä kehitys: Vastuullisuusosaamista tarvitaan  kaikilla aloilla

Haluatko oppia ymmärtämään ja havainnoimaan organisaatioiden vastuullisuutta eri näkökulmista – tutkittuun tietoon nojaten?  Haluatko kasvattaa ja syventää asiantuntijuuttasi kestävän kehityksen kysymyksissä? Monitieteiset Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opinnot antavat eväitä vastuullisuuden ymmärtämiseen sekä organisaatioiden toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Nämä JYU avoimen yliopiston, kauppakorkeakoulun sekä tiedekuntien yhteistyönä tarjoamat opinnot ovat avoimet kaikille.

Ymmärrä, arvioi, sovella ja kehitä

Vastuullisuusosaaminen ja ymmärrys kestävyysmurroksesta ovat tulevaisuuden työelämän perustaitoja. Kyky arvioida, soveltaa ja kehittää vastuullisuuden eri osa-alueita on tärkeää kaikille organisaatioille ja edellyttää monitieteistä näkökulmaa. Opintokokonaisuudesta saat laajan ymmärryksen vastuullisesta liiketoiminnasta ja siitä, miksi sitä on tärkeää johtaa.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää, uudistaa ja täydentää vastuullisuusosaamistaan oman työuran eri vaiheissa ja väleissä. Siitä hyötyvät sekä yksilöt että organisaatiot, joiden toimintaa opintoihin sisältyvissä tehtävissä voidaan kehittää.

Opiskele joustavasti verkossa — silloin, kun sinulle sopii!

Valitse sinua kiinnostavat opintojaksot

Vastuullisuuden teema on laaja ja sen eri osa-alueet kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Monimutkaiset, ns. viheliäiset ongelmat edellyttävät monipuolista osaamista. Jotta voimme vastata YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin, yhteistyöstä yli tieteenalojen tulee entistä tärkeämpää. Opiskelemalla vastuullisuutta monipuolisesti, ymmärrät erilaisia näkökulmia, ja osaat tulkita ja soveltaa tietoa erilaisiin tarpeisiin.

Voit rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itsellesi sopivan opintokokonaisuuden. Voit painottaa omaa osaamistasi valitsemalla opintoja esimerkiksi kauppatieteen, taloustieteen, filosofian, yhteiskuntatieteen, psykologian tai kasvatustieteen aloilta. 

Voit suorittaa joko yksittäisiä opintoja tai 15, 30 tai 50 opintopisteen kokonaisuuden joustavasti verkko-opintoina.

Opintojen hinta:
Maksuton orientaatiojakso (2 op), jonka jälkeen 15 € / opintopiste.
Opintoihin ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti opinto-oppaassa.

Opintotarjonta

Kaikille yhteiset, pakolliset opinnot:

 • Johdanto vastuulliseen työelämään (2 op)
  Maksuton orientaatiojakso, aloita opiskelu tästä! Ilmoittautuminen alkaa 18.2.2022
 • Vastuullisuusosaamisen soveltaminen työelämässä (2 op)
  Yhteenvetojakso:
   päätä opintokokonaisuus tähän! Ilmoittautuminen alkaa 20.4.2022

Valinnaiset opinnot:

Vastuullisuus kauppatieteiden eri osa-alueilla

 • Introduction to Sustainable Business (4 op)
 • Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)  
 • Vastuullinen sijoittaminen (3 op) (ilmoittautuminen alkaa 1.6.2022)
 • Vastuullinen taloustiede (2 op) (ilmoittautuminen alkaa 1.9.2022)
 • Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) 
 • Business and Leadership Ethics (5 op) 
 • Kuluttajakäyttäytyminen (6 op) 
 • Sosiaalinen markkinointi (4–6 op)  
 • Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)
 • Corporate reputation management (5 op) 
 • Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op) 

Bio- ja ympäristötieteet: planetaarinen hyvinvointi

 • Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op)
 • Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi (1 op) 
 • Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi (1 op) 
 • Reittejä planetaariseen hyvinvointiin (1 op) 
 • Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op) 
 • Elinympäristön kemia (2 op) 

Vastuullisuuden teema filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä

 • Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op)  
 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)  
 • Johdatus kestävyyskysymyksiin (5 op)  
 • Filosofinen etiikka (5 op) 
 • Filosofinen ihmistutkimus: Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op) 
 • Hyvinvointi ja hyvä elämä (5 op)

Kasvatustieteen ja psykologian näkökulmia vastuullisuuteen 

 • Persoonallisuuspsykologia I (5 op) 
 • Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op) 
 • Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)
 • Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5 op)

Tutustu opintojaksojen sisältöön ja ilmoittaudu tästä

Kuuntele Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -podcastia!

Jaksot käsittelevät vastuullisuutta sosiaali- ja terveysalalla, urheilussa, lainsäädännössä, elintarviketeollisuudessa, rahoitusalalla ja viestinnässä. Asiantuntijavieraita jututtaa vastuullisuusaiheisiin perehtynyt yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen.

Mitä on yritysvastuu? Timo Huhtisaari, ST1
Näkökulmia vastuulliseen toimintaan


Vastuullisuus ja kestävä  kehitys työelämässä -opinnoissa:

 • voit aloittaa ympäri vuoden
 • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
 • opiskelet etänä ja verkossa
 • opiskelet sinulle sopivassa rytmissä ja laajuudessa
 • hyödynnät työkokemustasi ja sovellat opittua työhösi

Tutustu laajaan opintotarjontaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa


Vastuullisuus ja kestävä kehitys: Vastuullisuusosaamista tarvitaan  kaikilla aloilla
Monitieteiset Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opinnot antavat eväitä vastuullisuuden ymmärtämiseen sekä organisaatioiden toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.