Viestintä ja journalistiikka sekä viestinnän johtaminen

Kehitä viestinnän osaamistasi ja tutustu median ilmiöihin. Voit myös erikoistua organisaatioiden viestinnän johtamiseen. Opiskele viestinnän opintoja avoimessa yliopistossa. Voit myös opiskella tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä journalistiikan tai viestinnän hakua varten.

Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan? Viestinnän opintojen suorittaminen antaa valmiuksia teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen.

Ainon opiskelijatarina

Voit opiskella viestinnän opintoja

  • opiskelemalla oman aikataulusi mukaan
  • verkkovälitteisesti tai lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • ilmoittautumalla ympäri vuoden
  • tenttimällä ja kirjoittamalla oppimistehtäviä yksin ja ryhmässä
  • työkokemustasi hyödyntäen tutkintotavoitteisesti
  • tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä journalistiikan, viestinnän tai kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan

"Sain kattavan kuvan peruskäsitteistä ja viestinnän osa-alueista. Keskusteluun kannustava ilmapiiri oli miellyttävää ja ajatuksia herättävää."


– Juho, viestinnän ja median opiskelija 

Viestintä ja journalistiikka 

Viestintä ja journalistiikka -perusopintoja voit opiskella laaja-alaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Opintoja voit hyödyntää yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon työtehtävissä. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi viestintäkouluttaja tai tiedottamisen ja viestintäsuunnittelun asiantuntija.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Viestinnän johtaminen

Viestinnän johtamisen aineopinnoissa pääset tutkimaan organisaatioiden ja yritysten maineenhallintaa ja mediasuhteita, sekä suunnittelemaan sisältöstrategiaa. Opit ymmärtämään, kuinka organisaatiot ja yritykset ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa ja millaista näiden suhteiden ylläpitäminen on yhä digitalisoituvassa maailmassa.

Opinnoissa käsitellään organisaatioiden viestintäprosesseja ja viestinnän johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet organisaatioiden avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Opiskele viestinnän johtamista tutkintotavoitteisesti: Avoimen väylä kauppatieteisiin

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisesta saat suoraan yhteistyöoppilaitoksesta: