Avoimen väylä journalistiikan ja viestinnän opintoihin

Avoimen väylällä voit opiskella hakukelpoisuuteen tarvittavat opinnot sekä journalistiikan että viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Kun teet tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa, voit hakea opintojesi perusteella yliopistoon. Avoimen yliopiston tarjoamat viestinnän ja journalistiikan perusopinnot soveltuvat Jyväskylän yliopistossa journalistiikan ja viestinnän tutkintokoulutuksiin vaadittaviin väyläopintoihin.

Journalistiikan opinnoissa

opit tekemään monimediaista journalistista sisältöä ja saat valmiuksia myös journalistiseen tutkimukseen. Opintojen myötä pystyt kriittiseen ja analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin sekä luomiseen. Journalistiikan opinnot suorittaneena osaat tuottaa journalistisia sisältöjä eri medioihin kuten älypuhelimiin, verkkoon, sanoma- ja aikakauslehtiin, radioon ja televisioon.

  • Tutustu journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan: OPS 2020–2023

Viestinnän opinnoissa

kouluttaudut laaja-alaiseksi viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijaksi. Tarkastelet ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta, kuten erilaisten viestien välittämistä, vastaanottoa ja tulkintaa. Ala kattaa sekä kasvokkaisviestinnän että viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen. Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä.

Haku journalistiikan ja viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelmiin avoimen väylältä

Voit hakea yliopistoon avoimen väylän kautta ilman kirjallista valintakoetta tai todistusvalintaa. Tutustut samalla journalistiikkaan ja/tai viestintään tieteenalana ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Väylällä perehdyt yliopisto-opiskeluun ja kehität akateemisia opiskelutaitojasi. 

Avoimen väylältä Jyväskylän yliopistoon haetaan yhteishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet journalistiikkaan tai hakuohjeet viestintään).

Journalistiikan avoimen väylä (25 op)
Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

25 op Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot tai vastaavat perusopinnot
Opoinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (3/5). 
Hakijjalta vaaditaan myös perustelu-/motivaatiokirje

Seuraava haku: Kevään 2022 yhteishaku

Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan viisi (5) opiskelijaa. 

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet

Viestinnän avoimen väylä (25 op)
Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

25 op Viestinnän ja median perusopinnot tai soveltuvat perusopinnot, jotka ovat: viestinnän, puheviestinnän tai puheopin, tiedotusopin, yhteisöviestinnän, mediatutkimuksen, journalistiikan tai mediakasvatuksen perusopinnot
Opinnot tulee olla suoritettuna hyvin tiedoin (3/5).

Seuraava haku:
Kevään 2022 yhteishaku

Opiskelijavalinta: Avoimen väylältä valitaan viisi (5) opiskelijaa.

Katso tästä valintaperusteet ja hakuohjeet

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa voit aloittaa väyläopinnot viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista (25 op). Lisäksi sinun kannattaa täydentää väyläopintojasi avoimessa yliopistossa esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian, kauppatieteiden, kirjoittamisen tai psykologian opinnoilla, jos tahdot lisäpisteitä hakuun (ks. hakuohjeet journalistiikkaan tai hakuohjeet viestintään).

Väyläopinnot (25 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 2 vuotta täysipäiväistä opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen viestinnän ja journalistiikan opintoihin

Väyläopintoihin ei tarvitse hakea. Voit suorittaa väyläopinnot omaan tahtiisi avoimessa yliopistossa myös kokonaan etäopiskellen. Opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat elokuussa 2021. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin. Avoimen väylältä tulleiden kandidaatti-maisteritutkinnon opinnot kestävät noin 3–4 vuotta aiempien opintojen määrästä riippuen.

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.