Äidinkielen viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Löydä laatua viestintään! Äidinkielen viestintäopinnoissa kehität opiskelussa ja työelämässä tarvittavia viestintätaitoja. Opinnot antavat myös hyvän pohjan oman alan ja muiden kielten opintojen suorittamiseen.

Puheviestintä

Tule harjoittelemaan vuorovaikutusosaamista ja saa palautetta! Hyvät vuorovaikutustaidot tuovat työelämään tärkeää pääomaa, joka ei käytössä kulu.

Puheviestinnän perusteet -kurssilla tarkastellaan vuorovaikutusosaamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa keskustelevan luennoinnin avulla. Kurssilla teet myös monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia ja tutustut puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. Opiskelet pienryhmässä tai pareittain keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia.

Puheviestinnän perusteet sopii hyvin ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi. Se soveltuu monilla aloilla avoimen yliopiston tutkintotavoitteisille opiskelijoille puheviestinnän kurssiksi. Kurssille voi mainiosti tulla myös ilman mitään tutkintotavoitteita - se soveltuu kaikille omien puheviestinnän taitojensa kehittämisestä kiinnostuneille!

Kirjoitusviestintä

Kirjoitusviestinnän opinnoissa perehdyt suomenkielisten tekstien laadintaan. Voit harjoitella tieteellisten tekstien ja työelämän tekstien kirjoittamista. Löydät keinoja tekstiesi kielen huoltamiseen ja kirjallisen ilmaisun taitojesi kehittämiseen luovassa kirjoittamisessa. Kirjoitusviestinnän kursseilla saat aina palautetta omista teksteistäsi. Saa viestisi perille!

Kirjoitusviestinnän opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjoitusviestinnän taitoja sekä antaa pohja oman alan ja muiden kielten opintojen suorittamiselle.

Jyväskylän yliopiston väylähakuun tähtääville ja JYU:n kandidaatin tutkintoihin sisältyviä opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille soveltuu pakolliseksi äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssi ja Tutkimusviestinnän verkkokurssi. Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssia suositellaan opintojensa alkuvaiheessa oleville ja Tutkimusviestinnän verkkokurssia kandivaiheen opiskelijoille siinä vaiheessa, kun oman proseminaarin tai kandidaatin tutkielman kirjoittaminen on käynnissä.

Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssilla harjoittelet tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten kriittistä lukemista, tiivistämistä ja referointia. Opit tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Annat ja vastaanotat palautetta kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on motivoitua kehittämään monipuolisesti viestintätaitoja!

Tutkimusviestinnän verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on tekeillä oma tutkielma ja jolla on tutkielman asiasisällön ohjaus saatavilla muualta. Kurssin sisältöjä ovat mm. tieteellisen tekstin ominaispiirteet, tutkielman rakenteen ja kirjoitusprosessin läpi käyminen vaihe vaiheelta, tutkielman rakentamisen keinot. Metodologisiin seikkoihin ei tällä kurssilla puututa - pääpaino on siinä, mitä ja miten tutkielmasta raportoidaan.

Kielenhuollon verkkokurssilla kertaat kielenhuollon perusasioita tai halutessasi syvennyt tarkempiinkiin kielenhuollon yksityiskohtiin. Kurssilla painottuu kokonaisvaltainen kielen selkeyden, sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden hiominen. Kartoitat myös omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeitasi. Kurssi sopii JY:n tutkintojen valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Kirjoituskurssilla voit monipuolistaa kirjallista ilmaisutaitoasi ja tekstilajien tuntemusta ja kehittyä kirjoittajana. Kirjoitat tiedottavia, kantaa ottavia, ohjailevia tai fiktiivisiä tekstejä. Saat opettajalta palautetta teksteistäsi. Kurssi sopii JY:n tutkintojen valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Suosittelemme, että suoritat opintojakson Tiedonhankinnan perusteet (1 op), ennen kuin aloitat kirjoitusviestinnän opintojaksot.

 

Seuraa kirjoitusviestinnän perusteet -kurssin blogia!

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella puhe- ja kirjoitusviestintää myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Kysy tiedot suoritustavoista ja aikatauluista suoraan oppilaitoksesta. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.