Löydä laatua viestintään!

Äidinkielen viestintäopinnoissa kehität opiskelussa ja työelämässä tarvittavia viestintätaitoja. Opinnot antavat myös hyvän pohjan oman alan ja muiden kielten opintojen suorittamiseen.

Puheviestintä

Kasvatustieteen perusopintojen opiskelijat voivat tehdä samanaikaisesti opintojakson Oppiminen ja ohjaus (5 op) ja kasvatusalan puhe- ja kirjoitusviestinnän kurssin Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op, sisältää lähiopetusta Jyväskylässä).

Tule harjoittelemaan vuorovaikutusosaamista ja saa palautetta! Hyvät vuorovaikutustaidot tuovat työelämään tärkeää pääomaa, joka ei käytössä kulu.

Puheviestinnän perusteet -kurssilla teet monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia. Tutustut puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. Opiskelet 12-18 opiskelijan ryhmässä keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Puheviestinnän perusteet -kurssin voit suorittaa osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen Jyväskylässä tai Helsingissä. Ilmoittaudu syksyn 2019 kursseille to 1.8. ja kevään 2020 kursseille su 1.12. alkaen.
Voit rekisteröityä järjestelmään jo etukäteen ja kirjautua Korppiin ennen ilmoittautumisen alkua.

Lukuvuosi 2019-2020

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella puheviestintää myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Kysy tiedot suoritustavoista ja aikatauluista suoraan oppilaitoksesta. Alla olevasta linkistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.

Lukuvuosi 2019-2020

Kirjoitusviestintä

Kirjoitusviestinnän opinnoissa perehdyt suomenkielisten tekstien laadintaan. Voit harjoitella tieteellisten tekstien ja työelämän tekstien kirjoittamista. Löydät keinoja tekstiesi kielen huoltamiseen ja kirjallisen ilmaisun taitojesi kehittämiseen luovassa kirjoittamisessa. Kirjoitusviestinnän kursseilla saat aina palautetta omista teksteistäsi. Saa viestisi perille!

Kirjoitusviestinnän opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjoitusviestinnän taitoja sekä antaa pohja oman alan ja muiden kielten opintojen suorittamiselle.

Jyväskylän yliopiston väylähakuun tähtääville ja JY:n kandidaatin tutkintoihin sisältyviä opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille suositellaan äidinkielen kirjoitusviestinnän kursseista Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssia. Tutkimusviestinnän verkkokurssin voivat tehdä opiskelijat, jotka kirjoittavat samanaikaisesti kandidaatin tutkielmaansa.

Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssilla harjoittelet tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten kriittistä lukemista, tiivistämistä ja referointia. Opit tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Annat ja vastaanotat palautetta kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on motivoitua kehittämään monipuolisesti viestintätaitoja!

Kielenhuollon verkkokurssilla kertaat kielenhuollon perusasioita tai halutessasi syvennyt tarkempiinkiin kielenhuollon yksityiskohtiin. Kurssilla painottuu kokonaisvaltainen kielen selkeyden, sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden hiominen. Kartoitat myös omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeitasi. Kurssi sopii JY:n tutkintojen valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Kirjoituskurssilla voit monipuolistaa kirjallista ilmaisutaitoasi ja tekstilajien tuntemusta ja kehittyä kirjoittajana. Kirjoitat tiedottavia, kantaa ottavia, ohjailevia tai fiktiivisiä tekstejä. Saat opettajalta palautetta teksteistäsi. Kurssi sopii JY:n tutkintojen valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Seuraa kirjoitusviestinnän perusteet -kurssin blogia!

Ilmoittaudu syksyn 2019 kursseille 1.8. alkaen ja kevään 2020 kursseille 1.12. alkaen. Ennen kurssin aloitusta suosittelemme sinulle osallistumista opintojaksolle Tiedonhankinnan perusteet (1 op).

Etäopintoina järjestettäville kursseille voit ilmoittautua joustavasti syksystä kesään saakka.

Lukuvuosi 2019-2020

Lukuvuosi 2019-2020, etäopinnot

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella kirjoitusviestintää myös yhteistyöoppilaitoksissamme. Kysy tiedot suoritustavoista ja aikatauluista suoraan oppilaitoksesta. Alla olevista linkeistä löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.

Lukuvuosi 2019-2020