Muuttuvan työelämän viestintä

Tempaudu viestimään! JYU avoimessa yliopistossa alkaa uusi Muuttuvan työelämän viestintä -opintokokonaisuus, jossa kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi yhteisöllisesti ja jopa pelillisesti. Ilmoittaudu nyt Virtaa viestintään -aloituskurssille.

Työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa yhä moninaisempaa vuorovaikutusosaamista. Movin ja avoimen yliopiston yhteistyönä tuottamalla Virtaa viestintään -opintojaksolla (5 op) pääset kokeilemaan uusia tapoja kehittää viestintätaitoja yhdessä.

Viestintä (ja sen opiskelu) on parhaimmillaan yhteisöllistä

Virtaa viestintään (5 op) tarjoaa monipuolista työelämälähtöistä viestintäosaamista. Opintojakso tukee omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista oman alan viestijänä sekä auttaa ymmärtämään vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja haasteita.

Tämä opintojakso tarjoaa tutkitulla tiedolla rakennettuja työkaluja niille, jotka ovat erilaisissa työelämän siirtymätilanteissa kuten työpaikan vaihtaminen tai työhön palaaminen. Se sopii myös kaikille niille, jotka miettivät, millä taidoilla uudenlaisessa monikielisessä ja hybridissä työelämässä pärjää.

Virtaa viestintään on keskusteleva, tiimipohjainen kurssi, joka on suunniteltu mukailemaan aitoja viestintätilanteita. Tämän vuoksi opintojakson lopussa sinua ei odota tentti, vaan pakohuonepeli!

Opintojaksolla on aikataulutettuja etätapaamisia, pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssin voi suorittaa kokonaan etäopiskeluna.

Muuttuvan työelämän viestintä

Kaipaatko varmuutta viestintään, kohennusta kielitaitoosi tai tähtäätkö yliopistotutkintoon?

Virtaa viestintään -kurssi

  • Laajuus 5 op
  • Suorita Virtaa viestintään kokonaan etäopintona verkossa, lähitapaamisia ei ole
  • Kurssilla on kolme aikataulutettua etätapaamista, pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentelyä
  • Opintojakso voi soveltua JYU:n tutkinnoissa valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin
  • Opintojakso sisältyy Muuttuvan työelämän viestintä -opintokokonaisuuteen
  • Lue lisää kurssista ja ilmoittaudu opinto-oppaan kautta