Viestintä- ja kieliopinnot avoimessa yliopistossa

Viestintä- ja kieliopinnot lisäävät varmuuttasi vuorovaikutuksessa ja kohentavat kielitaitoasi. Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, viestintä- ja kieliopinnot ovat vaadittu osa opintojasi.

Sana hallussa

Kaipaatko varmuutta viestintään, kohennusta kielitaitoosi tai tähtäätkö yliopistotutkintoon? Viestintä- ja kieliopinnot auttavat opiskelussa ja antavat valmiuksia työelämään. Perehdyt alasi sanastoon ja viestintään äidinkielelläsi ja muilla kielillä. Kehität opiskelutaitojasi. Hiot vuorovaikutusosaamistasi. Kenties löydät myös uusia, innostavia näkökulmia! 

Viestinta_ja_kieliopinnot_pikkukuva.png

Voit opiskella viestintä- ja kieliopintoja

  • lähiopetuksena Jyväskylässä, Kokkolassa ja Helsingissä (Helsingissä vain englantia ja puheviestintää)
  • työn tai muun opiskelun ohessa pääsääntöisesti viikonloppuisin järjestettävillä kursseilla
  • etäopintoina (mm. kielenhuoltoa, kirjoittamista,  tutkimusviestintää ja työelämän viestintäopintoja)
  • useilla kursseilla lukuvuoden aikana
  • monissa yhteistyöoppilaitoksissamme

Opinnoissa sinua ohjataan opiskelutaitojen ja itseohjautuvan opiskelun kehittämiseen, millä luodaan pohjaa elinikäiselle kielenoppimiselle. Kaikkiin yliopistotutkintoihin sisältyy viestintä- ja kieliopintoja vähintään äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Monen alan työtehtävät vaativat laajoja ja monipuolisia kieli- ja viestintätaitoja, joten opinnot sopivat myös ammatilliseen kehittymiseen. Uutuutena tarjontaamme on tulossa myös työelämän viestintäopintoja.

Jos tavoittelet tutkintoa, useimmat opintojaksot soveltuvat sinulle JYU:n väylähakukelpoisuuteen tai JYU:n kandidaatin tutkinnon osiksi. Voit liittää ne osaksi yliopistotutkintoasi, kun olet hakenut ja saanut tutkinto-opiskelupaikan. Tarkista Viestintä- ja kieliopinnot avoimen väylähakuun -sivulta, mitä kursseja sinun tarvitsee tehdä hakua varten. Jos olet jo JYU:n tutkinto-opiskelija, nämä avoimen yliopiston opinnot eivät välttämättä sovellu sinulle.

Äidinkielen viestintäopinnot

Puheviestintä

Opinnoissa kehität opiskelussa ja työelämässä tarvittavia puheviestinnän taitoja. Saat hyvän pohjan oman alasi opintoihin ja kielten opiskeluun. Tule harjoittelemaan vuorovaikutusosaamista ja saa palautetta. Hyvät vuorovaikutustaidot tuovat työelämään tärkeää pääomaa, joka ei käytössä kulu. Harjoitus tekee mestarin!

Kirjoitusviestintä

Opinnoissa kehität opiskelussa ja työelämässä tarvittavia kirjoitusviestinnän taitoja. Hankit tukevan pohjan oman alasi ja kielten opintojen suorittamiselle. Perehdyt suomenkielisten tekstien laadintaan. Voit harjoitella tieteellisten tekstien ja työelämän tekstien kirjoittamista. Saa viestisi perille!

Kieliopinnot

Englanti

Vieraiden kielten opinnoista hyödyt eniten silloin, kun olet jo omaksunut oman alasi käsitteet ja perustiedot ja opiskelu vaatii vieraskielisten tekstien lukemista. Opinnot kehittävät muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoasi (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö kirjallisissa tehtävissä, oman alan vieraskielisen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen keskusteluissa) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen opinnoista hyödyt eniten silloin, kun olet jo omaksunut oman alasi käsitteet ja perustiedot ja opiskelu vaatii vieraskielisten tekstien lukemista. Opinnot kehittävät muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoasi (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö kirjallisissa tehtävissä, oman alan vieraskielisen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen keskusteluissa) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoasi.

Muut kielet

Tarvitsetko väylähakuun muita kieliä? Voit suorittaa Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin sisältyviä pakollisia vieraan kielen opintoja maksullisesti erillisellä opinto-oikeudella Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa.

Työelämän viestintäopinnot

Uutena tarjontaamme on tullut myös työelämän viestintäopintoja. Movin kanssa yhteistyönä on kehitetty kokonaisuus Muuttuvan työelämän viestintä, josta on tarjolla lukuvuonna 2023-2024 jaksot Virtaa viestintään työelämässä 5 op, Työelämän viestintä sosiaalisessa mediassa 3 op sekä Vuorovaikutus ja työhyvinvointi 3 op. Kaikki jaksot ovat suoritettavissa etäopintoina ja voivat soveltua JYU:n tutkinnoissa valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Tutustu jaksoon Virtaa viestintään

Tutustu  opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa