Viestintä- ja kieliopinnot JYU:n avoimen väylän hakuun tähtääville

Tälle sivulle on koottu JYU:n avoimen väylähaun hakukelpoisuuteen edellytettävät viestintä- ja kieliopintojen kurssit suosituimpien hakukohteiden osalta. Sivulta löydät tiedon siitä, mitkä kurssit JYU avoimen yliopiston viestintä- ja kieliopintojen opintotarjonnasta sinun tulee suorittaa hakua varten. Tiedot perustuvat kevään 2023 hakua koskeviin valintaperusteisiin.

 

 

Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kasvatusalan väylät: erityispedagogiikka, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, luokanopettajakoulutus ja varhaiskasvatuksen opettajan koulutus

Hakupisteitä myönnetään valintaperusteissa kuvatun pisteytyksen mukaisesti seuraavien kurssien suorittamisesta:

Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hakukelpoisuuteen riittää yksi yliopistossa suoritettu viestintä- ja kieliopintojen kurssi. Useamman kurssin suorittamisesta myönnetään enemmän hakupisteitä. Viestintä- ja kieliopintojen kurssien suorittamisesta voi saada enintään 10 hakupistettä (1 hakupiste / suoritettu opintopiste).

Kemian (kemisti tai kemian aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hakupisteitä myönnetään valintaperusteissa kuvatun pisteytyksen mukaisesti seuraavien kurssien suorittamisesta:

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma

Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hakukelpoisuuteen riittää yksi yliopistossa suoritettu viestintä- ja kieliopintojen kurssi. Useamman kurssin suorittamisesta myönnetään enemmän hakupisteitä. Viestintä- ja kieliopintojen kurssien suorittamisesta voi saada enintään 10 hakupistettä (1 hakupiste / suoritettu opintopiste).

Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Terveystieteiden maisteriohjelmat (fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus)

Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma