Viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu ja korvaavuudet

Viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu

Viestintä- ja kieliopinnot palvelevat parhaiten opiskeluasi eivätkä jää pelkiksi irrallisiksi suorituksiksi, kun opiskelet niitä samanaikaisesti mahdollisten muiden opintojesi kanssa. Jo perusopintojen rinnalla kannattaa oman kielitaidon puitteissa suorittaa myös vieraan kielen opintoja – etenkin, jos opintoihin liittyy vieraskielistä lähdekirjallisuutta. Äidinkielen viestintäopinnoista on puolestaan eniten hyötyä silloin, kun teet oppimistehtäviä tai proseminaari- tai kandidaatintutkielmaa.

Akateemisen tason kursseilla opiskelijalta edellytetään hyvää peruskielitaitoa, sillä kursseilla käydään läpi eri tieteenalojen tekstejä ja keskustellaan kohdekielellä alaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ruotsin ja englannin akateemisen tason kursseilla lähtötasona on lukion oppimäärä kyseisessä kielessä tai sitä vastaavat taidot. Jos kielitaito on päässyt ruostumaan, katso vinkkejä kertaamiseen jäljempänä. Huomioi myös, että kieliopinnoissa on usein paljon kontaktiopetusta ja yleensä läsnäolovelvollisuus opintojen luonteen takia - ne eivät ole luentokursseja, eikä niitä tallenneta. Kursseihin sisältyy usein toiminnallisuutta: pari- tai ryhmäkeskusteluja, viestintätaitojen ja -tilanteiden harjoittelua jne. Ota siis viestintä- ja kieliopinnot huomioon tehdessäsi itsellesi opintosuunnitelmaa ja -aikataulua.

Akateemiset taidot

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movin Akateemiset opiskelutaidot -sivustolla voit tutustua opiskelussa tarvittaviin akateemisiin ja oppimisen taitoihin. Sivustolta löytyy tukea esimerkiksi tieteellisen tekstin kirjoittamiseen ja lukemiseen, tieteelliseen argumentointiin sekä teknologiavälitteisen yhteistyön sujuvoittamiseen.

Kertauksen tarpeessa?

Peruskielitaitoasi voit kohentaa esimerkiksi osallistumalla avoimen yliopiston tarjonnassa oleville valmentaville kursseille, aikuislukioidenkansalaisopistojen tai kansanopistojen kielikursseille tai kertaamalla itsenäisesti esimerkiksi lukion oppikirjoja. Internetistä löydät paljon itsenäisen opiskelun mahdollisuuksia.

Vinkkejä itsenäiseen kielten opiskeluun: Ylen Abitreenit, Ylen YKItreenit/ Englanti, Ylen YKItreenit/ Ruotsi, Movin Itseopiskelu-osio/ Ruotsi
 

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet

Millä voit hakea korvaavuuksia?

Jos haet avoimen väylän kautta Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi tai teet avoimessa yliopistossa kandidaatin tutkinnon osia tähtäimessäsi tutkinto-opiskelu, voit hakea korvaavuuksia Jyväskylän yliopiston tutkintoihin vaadittavista viestintä- ja kieliopinnoista. Tarkista JYU:n koulutustarjonnasta, mitä opintojaksoja sinun tarvitsee tehdä hakukelpoisuutta varten. Tutustu tarvittaessa JYU:n Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) kokoamiin viestintä- ja kieliopintojen tiedekuntakohtaisiin tutkintovaatimuksiin.

Voit hakea korvaavuuksia muiden yliopistojen ja tietyissä tapauksissa myös ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaan suorittamiesi vastaavien opintojen perusteella. Opintosuoritusten korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso. Viestintä- ja kieliopintojen korvaamisessa noudatetaan Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) korvaavuusperiaatteita.

Tutustu huolella korvaavuusperiaatteisiin!

Jos suunnittelet tekeväsi viestintä- ja kieliopintoja jossain muussa oppilaitoksessa, vaikkapa jossain toisessa avoimessa yliopistossa, ja aiot hakea niillä myöhemmin korvaavuuksia, selvitä kurssien korvautuvuus Jyväskylän yliopistossa etukäteen. Jos olet jo Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelija, silloin korvaavuuksia koskeviin kysymyksiin vastaa Movi (lähetä kysymyksesi osoitteeseen movi@jyu.fi). Jos olet Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelija, ja olet vasta tähtäämässä Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi, lähetä sähköpostitse tarkat tiedot kursseista (linkki kurssin verkkosivulle tai laita liitteeksi kurssin tarkka kuvaus, josta käy ilmi kurssin sisältö, laajuus ja taso) avoimen yliopiston viestintä- ja kieliopintojen vastuuhenkilölle, ja muista mainita viestissäsi, mihin tutkinto-ohjelmaan olet hakemassa opinnoillasi. Kun olet suorittanut korvaaviksi soveltuvat kurssit, hae niistä virallinen korvaavuuspäätös JYU:n Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movista. Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuskäsittelystä ei peritä maksua.

Näin haet korvaavuuspäätöksen

Täytä korvaavuushakemus. Kirjoita siihen, mitä oppiainetta aiot hakea opiskelemaan ja että olet avoimen yliopiston opiskelija. Liitä hakemukseesi todistusjäljennökset tai opintosuoritusote sekä kurssikuvaukset niistä opinnoista, joiden perusteella haet korvaavuuksia. Hakemuksesi käsittelee Movin koulutuspäällikkö Ulla Lautiainen.

Muistathan hakea korvaavuudet tarpeeksi ajoissa siten, että ehdit saada saada korvaavuuspäätöksen ja suorittaa mahdolliset puuttuvat viestintä- ja kieliopinnot ennen kuin haet tutkinto-opiskelijaksi! Korvaavuuskäsittelyyn kannattaa varata aikaa vähintään kuukauden verran.

Hae korvaavuudet ajoissa ja pidä päätös tallessa!

Saat tiedon korvaavuuksista sähköpostitse ja korvaavuuspäätösdokumenttina toimii Movin asiantuntijalta saamasi sähköpostiviesti. Pidä sähköpostiviesti tallessa! Tarvitset sen hakua varten, sillä viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksia ei rekisteröidä avoimen yliopiston opintorekisteriin. Tulosta sähköpostiviesti PDF-tiedostoksi ja lisää se hakuliitteeksi hakemuksellesi Opintopolku.fi -palvelussa hakiessasi Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Huom! Movin johtokunnan päätöksen mukaisesti 1.8.2020 ja sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden viestintä- ja kieliopinnot vanhenevat 10 vuodessa ja tämä koskee myös hyväksiluettuja opintoja.

  • Opiskelija voi hakea hyväksilukua enintään kymmenen vuotta sitten suorittamistaan viestintä- ja kieliopinnoista. Hyväksiluetut opinnot (alkuperäinen suorituspäivämäärä) ovat käytettävissä tutkintoon kymmenen vuoden vanhenemissäännön mukaisesti. Esimerkiksi tammikuussa 2015 muualla suoritettu opintojakso, jonka opiskelija on hyväksiluettanut Movissa, on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2025 loppuun asti.
  • 1.8.2020 alkaen kaikkien opiskelijoiden osalta kymmenen vuotta vanhempien opintojen hyväksilukupyyntöjä ei käsitellä eikä opintoja hyväksilueta, vaikka viestintä- ja kieliopintosuoritusten ja hyväksiluettujen opintojaksojen vanheneminen koskee vain 1.8.2020 ja sen jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita.