Viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu ja korvaavuudet

Viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu

Viestintä- ja kieliopinnot palvelevat parhaiten opiskeluasi eivätkä jää pelkiksi irrallisiksi suorituksiksi, kun opiskelet niitä samanaikaisesti mahdollisten muiden opintojesi kanssa. Jo perusopintojen rinnalla kannattaa oman kielitaidon puitteissa suorittaa myös vieraan kielen opintoja – etenkin, jos opintoihin liittyy vieraskielistä lähdekirjallisuutta. Äidinkielen viestintäopinnoista on puolestaan eniten hyötyä silloin, kun teet oppimistehtäviä tai proseminaari- tai kandidaatintutkielmaa.

Ota avuksesi KOPS!

Viestintä- ja kieliopintojen suunnittelun ja itsenäisen HOPS-pohdiskelusi apuna voit käyttää Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) KOPS-suunnittelutyökalua. KOPS-työkalu on tarkoitettu viestintä- ja kieliopintojen suunnittelun apuvälineeksi, kielitaidon kehittämiseen opiskelua ja työelämää varten sekä osaamisen arviointiin ja HOPSin tekoon. KOPS tarjoaa pelkistetyn rakenteen ja sisällön oppijanpolun suunnitteluun, mahdollisuuden jäsentää viestintä- ja kieliopintoja omista lähtökohdistasi sekä työkaluja akateemisen asiantuntijuuden kehittämiseen ja elinikäiseen kielenoppimiseen.

Akateemiset taidot

Movin Akateemiset taidot -sivulla voit tutustua opiskelussa tarvittaviin akateemisiin ja oppimisen taitoihin.

Kertauksen tarpeessa?

Peruskielitaitoasi voit kohentaa esimerkiksi osallistumalla avoimen yliopiston tarjonnassa olevalle englannin valmentavalle kurssille, aikuislukioidenkansalaisopistojen tai kansanopistojen kielikursseille tai kertaamalla itsenäisesti esimerkiksi lukion oppikirjoja. Internetistä löydät paljon itsenäisen opiskelun mahdollisuuksia.

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet

Millä voit hakea korvaavuuksia?

Jos haet avoimen väylän kautta Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi tai teet avoimessa yliopistossa kandidaatin tutkinnon osia tähtäimessäsi tutkinto-opiskelu, voit hakea korvaavuuksia Jyväskylän yliopiston tutkintoihin vaadittavista viestintä- ja kieliopinnoista. Tarkista JY:n koulutustarjonnasta, mitä opintojaksoja sinun tarvitsee tehdä hakukelpoisuutta varten. Tutustu tarvittaessa JY:n Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) kokoamiin viestintä- ja kieliopintojen tiedekuntakohtaisiin tutkintovaatimuksiin.

Voit hakea korvaavuuksia muiden yliopistojen ja tietyissä tapauksissa myös ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaan suorittamiesi vastaavien opintojen perusteella. Opintosuoritusten korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso. Viestintä- ja kieliopintojen korvaamisessa noudatetaan Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) korvaavuusperiaatteita.

Tutustu huolella korvaavuusperiaatteisiin!

Jos suunnittelet tekeväsi viestintä- ja kieliopintoja jossain muussa oppilaitoksessa, vaikkapa jossain toisessa avoimessa yliopistossa, ja aiot hakea niillä myöhemmin korvaavuuksia, selvitä kurssien korvautuvuus Jyväskylän yliopistossa etukäteen. Lähetä sähköpostitse tarkat tiedot kursseista (esim. linkki kurssin verkkosivulle) avoimen yliopiston viestintä- ja kieliopintojen vastuuhenkilölle. Kun olet suorittanut korvaaviksi soveltuvat kurssit, hae niistä virallinen korvaavuuspäätös JY:n Monikielisen akateemisen viestinnän keskukselta. Viestintä- ja kieliopinnoissa opinto-oikeus lisätään käsin ja opintomaksu lähetetään opiskelijalle postitse. Oikeus lisätään käsin, ettei korvaavuuksia hakevat opiskelijat vie rajattuja opiskelupaikkoja viestintä- ja kieliopintojen suoritustavoilta.

Näin haet korvaavuuspäätöksen

Täytä korvaavuushakemus. Kirjoita siihen, mitä oppiainetta aiot hakea opiskelemaan ja että olet avoimen yliopiston opiskelija. Liitä hakemukseesi todistusjäljennökset tai opintosuoritusote sekä kurssikuvaukset niistä opinnoista, joiden perusteella haet korvaavuuksia. Valitse hakemuksen vastaanottajaksi kielikeskus. Hakemuksesi käsittelee Movin opintopäällikkö Ulla Lautiainen. 

Muistathan hakea korvaavuudet tarpeeksi ajoissa siten, että ehdit saada saada korvaavuuspäätöksen ja suorittaa mahdolliset puuttuvat viestintä- ja kieliopinnot ennen kuin haet tutkinto-opiskelijaksi!

Hae korvaavuudet ajoissa ja pidä päätös tallessa!

Saat tiedon korvaavuuksista sähköpostitse, minkä jälkeen korvaavuuspäätös postitetaan sinulle. Pidä korvaavuuspäätös tallessa! Tarvitset sen hakua varten, sillä viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksia ei rekisteröidä avoimen yliopiston opintorekisteriin. Liitä kopio korvaavuuspäätöksestä hakemukseesi hakiessasi Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Huom! Movin johtokunnan päätöksen mukaisesti 1.8.2020 ja sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden viestintä- ja kieliopinnot vanhenevat 10 vuodessa ja tämä koskee myös hyväksiluettuja opintoja.

  • Opiskelija voi hakea hyväksilukua enintään kymmenen vuotta sitten suorittamistaan viestintä- ja kieliopinnoista. Hyväksiluetut opinnot (alkuperäinen suorituspäivämäärä) ovat käytettävissä tutkintoon kymmenen vuoden vanhenemissäännön mukaisesti. Esimerkiksi tammikuussa 2015 muualla suoritettu opintojakso, jonka opiskelija on hyväksiluettanut Movissa, on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2025 loppuun asti.
  • 1.8.2020 alkaen kaikkien opiskelijoiden osalta kymmenen vuotta vanhempien opintojen hyväksilukupyyntöjä ei käsitellä eikä opintoja hyväksilueta, vaikka viestintä- ja kieliopintosuoritusten ja hyväksiluettujen opintojaksojen vanheneminen koskee vain 1.8.2020 ja sen jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita.