Viestintä ja media

Kehitä viestinnän osaamistasi ja tutustu median ilmiöihin

Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan? Viestinnän ja median perusopintojen suorittaminen antaa valmiuksia teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen.

Ainon opiskelijatarina

Voit opiskella Viestinnän ja median perusopintoja

  • opiskelemalla oman aikataulusi mukaan
  • verkkovälitteisesti tai lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • ilmoittautumalla ympäri vuoden
  • tenttimällä ja kirjoittamalla oppimistehtäviä yksin ja ryhmässä
  • työkokemustasi hyödyntäen tutkintotavoitteisesti

"Sain kattavan kuvan peruskäsitteistä ja viestinnän osa-alueista. Keskusteluun kannustava ilmapiiri oli miellyttävää ja ajatuksia herättävää."


– Juho, viestinnän ja median opiskelija 

Viestinnän ja median perusopinnoissa voit opiskella laaja-alaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Opintoja voit hyödyntää yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon työtehtävissä. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi viestintäkouluttaja tai tiedottamisen ja viestintäsuunnittelun asiantuntija.

Perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvät edellytykset hakeutua journalistiikan tai viestinnän opintoihin Jyväskylän yliopistoon.

Avoimen yliopiston
opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Tarjoamme lähiopetusta Jyväskylässä ja Helsingissä. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut täältä: 

 

 

 

Viestintä ja media, kauppatieteet ja aikuiskasvatustiede avoimessa yliopistossa

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisesta saat suoraan yhteistyöoppilaitoksesta: