Opettaja, haluatko myös yhteiskuntaopin opettajaksi?

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opettajille mahdollisuuden pätevöityä yhteiskuntaopin opettajaksi. Opettajan kelpoisuus edellyttää alla ilmoitettujen opintojen suorittamista. Opintoja voi suorittaa 31.12.2018 saakka.

Yhteiskuntaoppi_kuva_2.png

Voit opiskella yhteiskuntaoppia

  • etäopiskellen
  • saadaksesi opetettavan aineen kelpoisuuden
  • joulukuun 2018 loppuun saakka

Yhteiskuntaopin opintoja voi suorittaa vuoden 2018 loppuun saakka.

Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettyinä alla mainitut opinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen perus- ja aineopintoja yhteiskuntaopissa.

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta kirjoittaa opiskelijan pyynnöstä suoritettujen opintojen perusteella todistuksen yhteiskuntaopin opettajan kelpoisuudesta opiskelijoille, joilla on suoritettuina maisterin tutkinto ja 60 op:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja yhteiskuntatieteellisiä tai taloustieteellisiä opintoja ja haluat selvittää, voidaanko ne hyväksilukea yhteiskuntaopin opettajan pätevyyteen vaadittaviin opintoihin, ota yhteyttä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintopäällikköön.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2018-2019

Lisäksi suoritetaan alla olevasta tarjonnasta opintoja niin, että vähintään 60 opintopisteen määrä täyttyy yhdessä yllä mainittujen opintojen kanssa:

 

 

 

 

 

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

  • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
  • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
  • Historia: historian perus- ja aineopinnot
  • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
  • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
  • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
  • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opintopalvelustamme.