Avoimen väylä yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoihin

Hae yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Jyväskylän yliopistosta valmistunut alan asiantuntija kykenee yhteiskunnalliseen ja tieteelliseen vaikuttamiseen ja voi luoda uraa vaativissakin yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä. Väyläopinnoissa saat korkeatasoista, tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnot tarjoavat laajat tiedot filosofiasta, politiikasta, yhteiskuntatieteiden teorioista, metodologisesta ajattelusta ja tutkimusmenetelmistä. 

Kanditutkinnon suorittaneet voivat aloittaa maisteriopinnot opintosuuntanaan filosofia, sosiologia, politiikan tutkimus tai yhteiskuntapolitiikka. Maisterit työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja koulutuksen ja tiedonvälityksen tehtäviin julkiseen hallintoon, liike-elämään ja järjestöihin sekä myös yrittäjiksi. 

Haku ja opiskelijavalinta yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkintokoulutukseen

Avoimen väylä, yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä perehdyt tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut myös yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan avoimen väylän erillishaussa täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. hakuohjeet).

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian väylä (60-65 op)

25 op perusopinnot (filosofia, sosiologia, valtio-oppi tai yhteiskuntapolitiikka)
35-40 op aineopinnot (filosofia, sosiologia, valtio-oppi tai yhteiskuntapolitiikka)
*Opinnot tulee olla suoritettu vähintään kiitettävin tiedoin (kokonaisarvosana 4). Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot tulee olla suoritettuna viimeisen 10 vuoden aikana.

Lisäpisteitä voi saada kandidaatintutkinnon pakollisista viestintä- ja kieliopinnoista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli ja vieras kieli. 

Huom! Jos olet suorittanut väyläopinnot muussa kuin Jyväskylän yliopistossa, varmista opintojen sopivuus humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Seuraava haku: Avoimen väylän erillishaku keväällä

Opiskelijavalinnat: Avoimen väylältä valitaan kaksitoista (12) hakukelpoista opiskelijaa valintaperusteissa kerrotun pisteytyksen perusteella. 

Katso tästä haun valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoista (25 op). Sen jälkeen jatkat avoimessa yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian tai sosiologian opintosuuntaan (40 op). Voit suorittaa perusopinnot ja aineopinnot avoimessa yliopistossa lähes kokonaan etäopiskellen. Väyläopintojen opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa ennen hakua.

Lisäpisteitä voi saada kandidaatintutkinnon pakollisista viestintä- ja kieliopinnoista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli ja vieras kieli. Pisteytyksessä painotetaan toisen kotimaisen ja vieraan kielen / kielten opintoja. Opintojen suorittamisen myötä voit hakea yliopistoon, jos muut hakuehdot täyttyvät (ks. valintaperusteet). 

Väyläopinnot (60-65 op) avoimessa yliopistossa

Kesto: noin 2 vuotta opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoihin

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan koulutukseen, opintosi alkavat hakua seuraavassa elokuussa. Avoimen väylältä valittujen opiskelijoiden tutkinto-opinnot kestävät noin 3–4 vuotta riippuen aiemmin suoritettujen opintojen määrästä. 

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu Jyväskylän yliopiston YFI-laitoksen maisteriohjelmiin. Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin HelpJYU-palvelumme kautta.