Ohjeita opetussuunnitelmien muuttuessa 2017

Oh­jeet JY:n fi­lo­sofian ai­neo­pin­not (40 op tai 55 op) en­nen 1.8.2017 aloit­ta­neil­le, opin­to­jaan jat­ka­vil­le opis­ke­li­joil­le

Jos olet aloittanut JY:n filosofian aineopintojen opiskelun lukuvuosina 2014-2017 voimassa olleen opetussuunnitelman aikana, voit jatkaa opintokokonaisuuden valmiiksi sen mukaisesti tai voit siirtyä suorittamaan 1.8.2017 voimaan astuneen lukuvuosien 2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot (filosofian opintosuunta). Uusi opintokokonaisuus on 35 opintopisteen laajuinen eli 5 op tai 20 op suppeampi kuin edellisen opetussuunnitelman mukaiset 40 op ja 55 op laajuiset aineopintokokonaisuudet.

Lukuvuosina 2014-2017 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaiset filosofian aineopinnot, 40 op:

 1. FILA140 Etiikka (5 op)
 2. FILA150 Filosofinen ihmistutkimus I (5 op)
 3. FILA163 Ontologia (5 op)
 4. FILA164 Tietoteoria (5 op)
 5. FILA170 Logiikka (5 op)
 6. YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op)
 7. YFIA301 Klassikot I (5 op)
 8. YFIA302 Klassikot II (5 op)

Jos jatkat filosofian aineopintosi valmiiksi lukuvuosina 2014-2017 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti, toimi seuraavasti:

 1. Suorittamatta jakso FILA140 Etiikka -> tee opintojakso FILA140 Etiikka 5 op (lv. 2017-2018) ja FILA140 Etiikka 5 op (lv. 2018-2019)
 2. Suorittamatta jakso FILA150 Filosofinen ihmistutkimus I -> tee uusi opintojakso FILA2003 Praktikum 5 op (lv. 2017-2018) ja FILA2003 Praktikum 5 op (lv. 2018-2019)
 3. Suorittamatta jakso FILA163 Ontologia -> tee uusi opintojakso FILA2012 Metafysiikka 5 op (lv. 2017-2018) ja FILA2012 Metafysiikka 5 op (lv. 2018-2019)
 4. Suorittamatta jakso FILA164 Tietoteoria -> tee opintojakso FILA164 Tietoteoria 5 op (lv. 2017-2018) ja FILA164 Tietoteoria 5 op (lv. 2018-2019)
 5. Suorittamatta jakso FILA170 Logiikka -> tee opintojakso FILA170 Logiikka 5 op (lv. 2017-2018) ja FILA170 Logiikka 5 op (lv. 2018-2019)
 6. Suorittamatta jakso YFIA300 Poliittinen filosofia -> tee uusi opintojakso FILA2013 Yhteiskuntafilosofia 5 op (lv. 2017-2018) ja FILA2013 Yhteiskuntafilosofia 5 op (lv. 2018-2019)
 7. Suorittamatta jakso YFIA301 Klassikot I -> tee uusi opintojakso FILA2011 Filosofian historia 5 op (lv. 2017-2018) ja FILA2011 Filosofian historia 5 op (lv. 2018-2019)
 8. Suorittamatta jakso YFIA302 Klassikot II -> tee opintojakso YFIA302 Klassikot II 5 op (lv. 2017-2018) ja YFIA302 Klassikot II 5 op (sl. 2018)

Jos teet 55 opintopisteen laajuiset filosofian aineopinnot, suorita edellisten lisäksi seuraavat, aiemman opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot (ilmoittautuminen lv. 2017-2018 aikana):

   9. FILA405 Kriittinen kasvatus- ja yhteiskuntafilosofia 5 op  
 10. FILA705 Kandidaatintutkielma ja kandidaattiseminaari 10 op

HUOM! Jos sinulla on opinto-oikeus aineopintokokonaisuuteen ja sinulle muodostuu maksu jollekin tai kaikille näille opintojaksoille ilmoittautumisen yhteydessä, älä hyväksy laskutusta, jolloin ilmoittautuminen peruuntuu, vaan ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan ilmoittautumisen hoitamiseksi.

Vastaavuustaulukko löytyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta. Kysy tarvittaessa tarkempia ohjeita oppiaineen henkilöstöltä!