Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Opiskele yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa avoimessa yliopistossa. Perehdyt opinnoissa yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja ilmiöihin sekä tieteenalojen perusteisiin. Yhteiset perusopinnot muodostavat pohjan aineopinnoille sekä filosofian että sosiologian opintosuunnissa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa opit ymmärtämään sosiaalista todellisuutta, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja globaalia maailmaa sekä niiden muutoksia, kriisejä ja konflikteja. Löydät työkaluja ja näkökulmia oman arkesi ja ympäröivän maailman jäsentämiseen ja ymmärtämiseen. 

Perusopintojen jälkeen voit suunnata opintojasi sosiologian tai filosofian aineopintoihinja opiskella mm. filosofianopettajan kelpoisuuden. Huomioithan, että yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, sosiologian ja filosofian opintosuunnat, poistuvat avoimen yliopiston opintotarjonnasta lukuvuoden 2023-2024 jälkeen! Huolehdithan, että saat vietyä päätökseen aloitetut aineopinnot kunkin toteutuksen suoritusoikeusajan puitteissa. 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa

Opiskele yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnoissa perehdyt filosofian ja yhteiskuntatieteiden perusteisiin, suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin sekä poliittiseen järjestelmään sekä orientoivasti filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Lisäksi opit arvioimaan ja soveltamaan tietoa ja osaamistasi kriittisesti.

Perusopinnoista saat valmiudet jatkaa opintojasi filosofian, elämänkatsomustiedon ja sosiologian aineopintoihin, jossa syvennät osaamistasi valitsemassasi oppiaineessa.

Opiskelijatarina
Valtteri Lehtonen, yhteiskuntatieteet ja filosofia

”Pystyn hyödyntämään opinnoista saamaani tietoa monin eri tavoin. -- En ollut ennen ajatellut, minkä kehityksen kautta nykyinen yhteiskunta on syntynyt ja miten eri tavalla yhteiskuntaa voidaan määritellä.”

– Markus, yhteiskuntatieteiden ja filosofian opiskelija

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Voit opiskella yhteiskuntatieteiden ja filosofian opintoja myös tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä.

Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus

JYU avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen. Jos filosofian tai elämänkatsomustiedon opettaminen kiinnostaa, löydät lisätietoja alla olevasta linkistä.