Opinnot yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja myös Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitokset ovat esimerkiksi kansanopistoja, kansalaisopistoja ja kesäyliopistoja, jotka tarjoavat avoimen yliopiston opintoja osana opetustarjontaansa. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia.

(Sivua päivitetään)
Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta lähiopetusta. Jos haluat opiskella itsenäisemmin, voit tutustua Jyväskylän avoimen yliopiston koko opintotarjontaan, josta löydät vaihtoehtoja myös omatoimisempaan opiskeluun.

Yhteistyöoppilaitosten tarjonta oppiaineittain

Näet kunkin oppiaineen kohdalta, mitkä oppilaitokset tarjoavat kyseisiä opintoja. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen.


Bio- ja ympäristötieteet

Elämän perusedellytykset maapallolla
Joutsenon opisto

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
Alkio-opisto, Tampereen kesäyliopisto, Padasjoen lukio

Luonnonvarat ja ympäristö -aineopintojen opintojaksoja 
Alkio-opisto (kurssit Ekologia, Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin, Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet, Metsien luonnonvarat ja monikäyttö sekä Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat)

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet
Mikkelin kesäyliopisto


Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto

 

Draamakasvatuksen aineopinnot
Tampereen kesäyliopisto


Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusopinnot
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Karstulan Evankelinen Opisto,  Tampereen kesäyliopisto, Vuolle-opisto


Historia

Historian perusopinnot
Alkio-opisto, Työväen Akatemia


Johtaminen ja henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot
Mikkelin kesäyliopisto


Kasvatustiede

Kasvatustieteen perusopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Joutsenon opisto, Karstulan Evankelinen Opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Snellman-instituutti, Työväen akatemia, Vuolle-opisto


Kauppatieteet

Haluatko kauppatieteilijäksi
Mikkelin kesäyliopisto

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot
Alkio-opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Työväen Akatemia

Taloustieteen perusopinnot: Taloustieteen peruskurssi
Alkio-opisto, Työväen Akatemia


Kemia

Kemian perusopinnot
Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto


Kielitiede

Englannin kielen perusopinnot
Alkio-opisto, Joutsenon opisto, Jyväskylän kesäyliopisto

Englannin kielen aineopinnot
Alkio-opisto

Ruotsin kielen perusopinnot
Jyväskylän kesäyliopisto

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot
Tampereen kesäyliopisto


Kieli- ja viestintäopinnot

Academic Reading
Alkio-opisto, Joutsenon opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto
XENX001 Academic Reading, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus

Englannin kielen valmentava kurssi
Etelä-Pohjanmaan opisto
XEN0005 Englannin kielen valmentava kurssi, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus

Interdisciplinary Communication Skills
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Joutsenon opisto
XENX003 Communication Skills, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus

Kirjoitusviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto

Puheviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto
XPV0018 Puheviestinnän perusteet, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus

Svenska för ekonomer
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Svenska för förskolepedagoger
Etelä-Pohjanmaan Opisto

Svenska för historiker och etnologer
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Svenska för hälsovetare
Etelä-Pohjanmaan Opisto

Svenska för journalister och kommunikationsvetare
Etelä-Pohjanmaan Opisto

Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare
Etelä-Pohjanmaan Opisto

Svenska för naturvetare och matematiker
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Svenska för pedagoger
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto

Svenska för psykologer
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto

Svenska för samhällsvetare och filosofer
Etelä-Pohjanmaan Opisto

Svenska för språkvetare
Etelä-Pohjanmaan Opisto


Kirjallisuus

Kirjallisuuden perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto


Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Työväen Akatemia, Snellman-instituutti

Kirjoittamisen aineopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Työväen Akatemia


Liikunta- ja terveystieteet

Gerontologian perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Terveystieteiden perusopinnot
Lahden kansanopisto


Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Eurajoen kristillinen opisto, Lahden kansanopisto, Turun kesäyliopisto

Musiikkiterapian perusopinnot 25 op.

Musiikkiterapian aineopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto


Psykologia

Psykologian perusopinnot
Aktiivi-Instituutti, Alkio-opisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Lahden kansanopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Vuolle-opisto

Psykologian aineopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto


Tilastotiede

Tilastomenetelmien peruskurssi
Lahden kansanopisto


Viestintä ja journalistiikka

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot
Aktiivi-Instituutti, Mikkelin kesäyliopisto


Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
Alkio-opisto

Yhteistyöoppilaitokset