Kirjoittamisen arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät kirjoittamisen oppiainekohtaiset arviointikriteerit.

Lajitekstit

0/Hylätty

Tekstistä ei tunnista lajityyppiä tai tekstilaji on ymmärretty selkeästi väärin.

Ilmaisu on köyhää tai kovin epätasaista.

Tekstin sisäinen logiikka horjuu.

Kieli on viimeistelemätöntä.

Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

Työ on aivan liian niukka tai liian laaja.

Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

 

1/Välttävä

Lajin piirteitä toteutetaan mekaanisesti tai horjuvasti.

Työssä on suuria rakenteellisia puutteita.

Ilmaisu on turvallista ja kliseistä.

Kokonaisuus on viimeistelemätön.

Työ on niukka tai liian laaja.

Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

 

2/Tyydyttävä

Lajin piirteitä toteutetaan yllätyksettömästi.

Työssä on rakenteellisia puutteita.

Ajatussisältö on kiinnostava, mutta sen käsittely on tavanomaista tai kankeaa.

Ilmaisu on epätasaista eikä erityisen ilmaisuvoimaista.

Viimeistelyssä on puutteita.

Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

 

3/Hyvä

Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet.

Rakenne toimii jokseenkin hyvin.

Ajatussisältö on kiinnostava ja sen käsittely on ainakin paikoin omaperäistä.

Ilmaisu on persoonallista ja havainnollista.

Kielenkäyttö on tarkoituksellista ja teksti viimeisteltyä.

 

4/Kiitettävä

Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja / tai kokeilee niiden muuntelua.

Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on omaperäistä.

Tyyli tukee aihetta ja tekstilajia.

Rakenne toimii ja kielenkäyttö on tarkoituksellista.

Kokonaisuus on viimeistelty.

 

5/Erinomainen

Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja osaa muunnella niitä.

Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on syvällistä ja omaperäistä.

Ilmaisu ja ajatussisältö täydentävät toisiaan.

Kokonaisuus on hiottu.

Oma kokemus ja jakson teoreettinen anti ovat luontevassa suhteessa toisiinsa.


OppimispäiväkirjaMedium_JYU-kirjasto-09392.jpg

0/Hylätty

Oppimispäiväkirja on kaavamainen.

Teksti on lyhyt ja sisällöltään niukka.

Päiväkirja ei tarjoa tietoa opiskelijan oppimisesta.

Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa.

 

1/Välttävä

Oppimispäiväkirjassaan opiskelija ei ole reflektoinut omaa kirjoittamistaan ja/tai oppimistaan tai reflektointi on heikkoa.

Oppimispäiväkirja on kaavamainen luettelo tehtävistä tai tapahtumista.

Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa.

 

2/Tyydyttävä

Oppimispäiväkirjassa opiskelijan oma kirjoittamisen ja/tai oppimisen reflektointi on vaatimatonta.

Oppimispäiväkirja on selkeä, mutta luettelomainen.

Päiväkirja ylittää ohjepituuden tai on niukka.

Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa.

 

3/Hyvä

Oppimispäiväkirjassaan opiskelija kertoo opintojaksoon ja oppimiseen liittyvistä tavoitteistaan ja niiden toteutumisesta.

Oppimispäiväkirja on sujuva ja havainnollinen.

Ilmaisu on persoonallista.

Opiskelija viittaa oppimispäiväkirjassaan jakson kirjallisuuteen ja havainnollistaa omalla pohdinnalla esitettyä teoriatietoa.

 

4/Kiitettävä

Oppimispäiväkirjassaan opiskelija kertoo opintojaksoon liittyvistä mahdollisesti itselleen uusista tavoitteista. Opiskelija tarkastelee monipuolisesti omaa kirjoittamistaan ja oppimistaan.

Oppimispäiväkirjan tekstilaji/muoto on harkittu.

Ajatussisältö on omaperäistä ja teksti ilmaisuvoimaista.

Opiskelija keskustelee oppimispäiväkirjassaan jakson kirjallisuuden kanssa.

 

5/Erinomainen

Edellisen lisäksi:

 

Opiskelija kertoo oppimispäiväkirjassaan opintojaksoon liittyvistä itselleen uusista tavoitteista.

Opiskelija tarkastelee syvällisesti omaa kirjoittamistaan ja oppimistaan.

Oma kokemus ja jakson teoreettinen anti keskustelevat luontevasti.

Harkittu tekstilaji/muoto tukee sisältöä.
Tekstikokoelma KIKP218


0/Hylätty

 • Tekstistä ei tunnista lajityyppiä.
 • Ilmaisu on köyhää tai kovin epätasaista.
 • Tekstin sisäinen logiikka horjuu.
 • Kieli on viimeistelemätöntä.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Työ on aivan liian niukka tai liian laaja.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

1/Välttävä

 • Lajin piirteitä toteutetaan mekaanisesti tai horjuvasti.
 • Teksti on suurelta osin ymmärrettävää ja seurattavaa mutta yllätyksetöntä ja kliseistä.
 • Kokoelma on viimeistelemätön.
 • Työ on niukka tai liian laaja.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

2/Tyydyttävä

 • Lajin piirteitä toteutetaan yllätyksettömästi.
 • Ajatussisältö on kiinnostava, mutta sen käsittely on tavanomaista tai kankeaa.
 • Ilmaisu on epätasaista eikä erityisen ilmaisuvoimaista.
 • Viimeistelyssä on puutteita.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

3/Hyvä

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet.
 • Ajatussisältö on kiinnostava ja sen käsittely on ainakin paikoin omaperäistä.
 • Ilmaisu on persoonallista ja havainnollista.
 • Kielenkäyttö on tarkoituksellista ja teksti viimeisteltyä.
 • Kokoelman teksteistä muodostuu kokonaisuus.
 • Opiskelija pysyy kurssin aikataulussa.

4/Kiitettävä

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja/tai kokeilee niiden muuntelua.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on omaperäistä.
 • Tyyli tukee aihetta ja tekstilajia.
 • Rakenne toimii ja kielenkäyttö on tarkoituksellista.
 • Kokoelma on viimeistelty.
 • Opiskelija pysyy kurssin aikataulussa, ja hyödyntää suunnitelmaansa sekä siitä saatuja kommentteja.

5/Erinomainen

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja osaa muunnella niitä.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on syvällistä ja omaperäistä.
 • Ilmaisu ja ajatussisältö täydentävät toisiaan.
 • Kokoelma muodostaa hiotun ja tasapainoisen kokonaisuuden.
 • Opiskelija kokeilee palautteessa saatuja ehdotuksia rohkeasti, valikoiden ja reflektoiden.


Tekstikokonaisuus KIKA407-KIKA408Medium_JYU-kirjasto-09467.jpg


0/Hylätty

 • Suunnitelma puuttuu tai se on kohtuuttoman niukka.
 • Tekstistä ei tunnista lajityyppiä.
 • Ilmaisu on köyhää tai kovin epätasaista.
 • Tekstin sisäinen logiikka horjuu.
 • Kieli on viimeistelemätöntä.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Työ on aivan liian niukka tai liian laaja.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Opiskelija ei ole hankkinut vertaispalautteenantajaa.


1/Välttävä

 • Suunnitelma on epäselvä eikä vastaa tehtävänantoa.
 • Lajin piirteitä toteutetaan mekaanisesti tai horjuvasti.
 • Teksti on suurelta osin ymmärrettävää ja seurattavaa mutta yllätyksetöntä ja kliseistä.
 • Kokonaisuus on viimeistelemätön.
 • Työ on niukka tai liian laaja.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Vertaispalautteenantajan valinta ei ole hyvin perusteltu.


2/Tyydyttävä

 • Suunnitelma on puutteellinen, esimerkiksi lähdekirjallisuuden osalta.
 • Lajin piirteitä toteutetaan yllätyksettömästi.
 • Ajatussisältö on kiinnostava, mutta sen käsittely on tavanomaista tai kankeaa.
 • Ilmaisu on epätasaista eikä erityisen ilmaisuvoimaista.
 • Viimeistelyssä on puutteita.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Vertaispalautteenantajan valinta on heikosti perusteltu.

3/Hyvä

 • Suunnitelma on selkeä ja vastaa tehtävänantoa.
 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet.
 • Ajatussisältö on kiinnostava ja sen käsittely on ainakin paikoin omaperäistä.
 • Ilmaisu on persoonallista ja havainnollista.
 • Kielenkäyttö on tarkoituksellista ja teksti viimeisteltyä.
 • Teksteistä muodostuu kokonaisuus.
 • Opiskelija pysyy kurssin aikataulussa.
 • Vertaispalautteenantajan valinta on perusteltu, ja vertaispalautetta on hyödynnetty.


4/Kiitettävä

 • Suunnitelma on harkittu ja tavoitteellinen.
 • Suunnitelma osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan.
 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja/tai kokeilee niiden muuntelua.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on omaperäistä.
 • Tyyli tukee aihetta ja tekstilajia.
 • Rakenne toimii ja kielenkäyttö on tarkoituksellista.
 • Kokonaisuus on viimeistelty.
 • Opiskelija pysyy kurssin aikataulussa, ja hyödyntää suunnitelmaansa sekä siitä saatuja kommentteja.
 • Työskentely osoittaa prosessinhallintaa.
 • Vertaispalautteenantajan valinta on perusteltu hyvin.
 • Palautetta on hyödynnetty valikoivasti ja perustellusti.

5/Erinomainen

 • Suunnitelma osoittaa erinomaisia valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan.
 • Suunnitelma on erityisen sujuvaa tekstiä.
 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja osaa muunnella niitä.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on syvällistä ja omaperäistä.
 • Ilmaisu ja ajatussisältö täydentävät toisiaan.
 • Teksteistä muodostaa hiottu ja tasapainoinen kokonaisuus.
 • Opiskelija kokeilee palautteessa saatuja ehdotuksia rohkeasti, valikoiden ja reflektoiden.

Tentti

0/hylätty

 • Opiskelija ei vastaa siihen, mitä kysytään.
 • Vastaus on hyvin niukka tai sitten asian vierestä.
 • Keskeiset asiasisällöt, teoriat ja käsitteet eivät tule ilmi, vaan vastaus on tehty lähinnä yleistiedon tai omien mielipiteiden pohjalta. Vastaus saattaa myös sisältää merkittäviä asiavirheitä.
 • Vastaus on jäsentelemätön ja sekava.
 • Myös vilppi tenttitilanteessa johtaa hylkäämiseen.


1/välttävä

 • Opiskelija vastaa vain pieneen osaan olennaisista kysymyksistä.
 • Keskeisiä käsitteitä ei avata tai käytetään väärin.
 • Vastaus on joko liian niukka, heikosti rajattu tai liian pitkä, hajanainen ja sisältää asian kannalta merkityksetöntä tietoa.
 • Vastauksessa ei käsitellä pyydettyä kirjallisuutta, vaan lähinnä omia kokemuksia aiheesta.
 • Vastauksessa saattaa olla virheitä ja väärinymmärryksiä.


2/tyydyttävä

 • Opiskelija vastaa pääosin siihen, mitä on kysytty.
 • Vastauksessa on esitetty joitakin teeman kannalta olennaisia sisältöjä ja käsitteitä, mutta vastaus saattaa olla heikosti rajattu, liian niukka tai liian pitkä ja hajanainen.
 • Asiasisällöt jäävät irrallisiksi suhteessa toisiinsa.
 • Vastauksessa saattaa olla pieniä virheitä ja väärinymmärryksiä.
 • Opiskelija esittämät käytännön esimerkit eivät ole aiheen kannalta osuvia. Yhteys luettuun kirjallisuuteen jää heikoksi.


3/hyvä

 • Opiskelija vastaa siihen, mitä kysytään, ja vastaus on rajattu ja jäsennelty kokonaisuus.
 • Tärkeimmät käytetyt käsitteet on määritelty.
 • Vastaus ja esitetyt väitteet perustuvat kirjallisuuteen, ja opiskelija pystyy myös havainnollistamaan asiaa esimerkkien ja/tai omien kokemusten avulla.
 • Jos kaikki kolme vastausta ovat tasalaatuisesti hyviä, se saattaa korottaa arvosanan kiitettäväksi.


4/kiitettävä

 • Opiskelija vastaa siihen, mitä kysytään. Vastaus on perustellusti rajattu, johdonmukainen ja jäsennelty kokonaisuus.
 • Tärkeimmät käytetyt käsitteet on määritelty onnistuneesti.
 • Opiskelija osaa liittää omat havaintonsa ja esimerkkinsä luontevasti osaksi opintojakson kirjallisuudesta saatua tietosisältöä.
 • Vastaus on sujuvasti kirjoitettu.


5/erinomainen

 • Opiskelija vastaa sujuvasti kysymykseen. Vastaus on oivaltavasti rajattu, johdonmukainen ja jäsennelty kokonaisuus.
 • Tärkeimmät käytetyt käsitteet on määritelty onnistuneesti.
 • Opiskelija osaa arvioida tietoa kriittisesti ja pystyy asettamaan esittämänsä tiedot laajempiin yhteyksiin.
 • Teorian ja käytännön vuoropuhelu on monipuolista. Hän esittää erilaisia näkökulmia sekä pohtii asiaa syvällisesti ja luovasti.
 • Teksti on tenttitilanteen huomioon ottaen erityisen antoisaa luettavaa.

Teoreettiset tehtävät

0/Hylätty

 • Osa tehtävistä puuttuu
 • Sisältö on hyvin niukka ja/tai siinä on asiavirheitä.
 • Jakson lähteitä ei ole käytetty tai sisältö on lähteitä mekaanisesti toistavaa.
 • Suuria ongelmia tekstin rakenteessa ja / tai kieliasussa.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

1/Välttävä

 • Vain hyvin harvoja olennaisia teemoja on käsitelty.
 • Teksti on joko lähteitä referoiva tai sisältää vain kirjoittajan omia mielipiteitä ja havaintoja.
 • Oma ajattelu puuttuu, asioiden välisiä yhteyksiä ei esitetä.
 • Ongelmia tekstin rakenteessa ja/tai kieliasussa.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

2/Tyydyttävä

 • Sisältö on niukka tai valittu sattumanvaraisesti, tehtyä rajausta ei ole kuvattu eikä perusteltu.
 • Lähteiden käyttö on horjuvaa sekä teknisesti että sisällöllisesti.
 • Omat esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, mutta yhteydet teoriatiedon ja esimerkkien välillä ovat puutteellisia.
 • Ongelmia tekstin sujuvuudessa ja / tai kieliasussa.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

3/Hyvä

 • Aihe on rajattu hyvin.
 • Lähteitä käytetään teknisesti oikein.
 • Esimerkit tai oma pohdinta havainnollistavat esitettyä teoriatietoa.
 • Oman ajattelun kautta teoria ja esimerkit tai eri näkökulmat kytketään toisiinsa.
 • Teksti etenee pääosin sujuvasti ja kieliasu on jokseenkin moitteeton.

4/Kiitettävä

 • Rajaus on harkittu ja perusteltu.
 • Edellistä tarkempia kytkentöjä eri näkökulmien välillä.
 • On luotu uusia näkökulmia tai kokonaisuuksia yhdistelemällä asioita uudella tavalla.
 • Teksti on sujuvaa ja kieliasultaan moitteetonta.
 • Tekstissä on hyödynnetty monipuolisesti lähteitä.

5/Erinomainen

 • Edellisen lisäksi:
 • Tietoa arvioidaan kriittisesti ja perustellusti.
 • Jakson lähdekirjallisuutta käytetään dialogisesti.
 • Teksti on argumentoivaa ja hyvin perusteltua, siinä pohditaan myös vastakkaista näkökulmaa.
 • Kieliasu on viimeistelty.