Kirjoittamisen arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät kirjoittamisen oppiainekohtaiset arviointikriteerit.

Lajitekstit


0/Hylätty

 • Tekstistä ei tunnista lajityyppiä.
 • Ilmaisu on köyhää tai kovin epätasaista.
 • Tekstin sisäinen logiikka horjuu.
 • Kieli on viimeistelemätöntä.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Työ on aivan liian niukka tai liian laaja.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

1/Välttävä

 • Lajin piirteitä toteutetaan mekaanisesti tai horjuvasti.
 • Ilmaisu on turvallista ja kliseistä.
 • Kokonaisuus on viimeistelemätön.
 • Työ on niukka tai liian laaja.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

2/Tyydyttävä

 • Lajin piirteitä toteutetaan yllätyksettömästi.
 • Ajatussisältö on kiinnostava, mutta sen käsittely on tavanomaista tai kankeaa.
 • Ilmaisu on epätasaista eikä erityisen ilmaisuvoimaista.
 • Viimeistelyssä on puutteita.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

3/Hyvä

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet.
 • Ajatussisältö on kiinnostava ja sen käsittely on ainakin paikoin omaperäistä.
 • Ilmaisu on persoonallista ja havainnollista.
 • Kielenkäyttö on tarkoituksellista ja teksti viimeisteltyä.

4/Kiitettävä

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja / tai kokeilee niiden muuntelua.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on omaperäistä.
 • Tyyli tukee aihetta ja tekstilajia.
 • Rakenne toimii ja kielenkäyttö on tarkoituksellista.
 • Kokonaisuus on viimeistelty.

5/Erinomainen

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja osaa muunnella niitä.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on syvällistä ja omaperäistä.
 • Ilmaisu ja ajatussisältö täydentävät toisiaan.
 • Kokonaisuus on hiottu.
 • Oma kokemus ja jakson teoreettinen anti ovat luontevassa suhteessa toisiinsa.


OppimispäiväkirjaMedium_JYU-kirjasto-09392.jpg


0/Hylätty

 • Oppimispäiväkirja on kaavamainen.
 • Teksti on lyhyt ja sisällöltään niukka.
 • Päiväkirja ei tarjoa tietoa opiskelijan oppimisesta.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa.

1/Välttävä

 • Oppimispäiväkirjassaan opiskelija ei ole reflektoinut omaa kirjoittamistaan ja/tai oppimistaan tai reflektointi on heikkoa.
 • Oppimispäiväkirja on kaavamainen luettelo tehtävistä tai tapahtumista.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa.

2/Tyydyttävä

 • Oppimispäiväkirjassa opiskelijan oma kirjoittamisen ja/tai oppimisen reflektointi on vaatimatonta.
 • Oppimispäiväkirja on selkeä, mutta luettelomainen.
 • Päiväkirja ylittää ohjepituuden.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa.

3/Hyvä

 • Oppimispäiväkirjassaan opiskelija kertoo opintojaksoon ja oppimiseen liittyvistä tavoitteistaan ja niiden toteutumisesta.
 • Oppimispäiväkirja on sujuva ja havainnollinen.
 • Ilmaisu on persoonallista.

4/Kiitettävä

 • Oppimispäiväkirjassaan opiskelija kertoo opintojaksoon liittyvistä mahdollisesti itselleen uusista tavoitteista. Opiskelija tarkastelee monipuolisesti omaa kirjoittamistaan ja oppimistaan.
 • Oppimispäiväkirjan tekstilaji/muoto on harkittu.
 • Ajatussisältö on omaperäistä ja teksti ilmaisuvoimaista.
 • Opiskelija viittaa oppimispäiväkirjassaan jakson kirjallisuuteen.

5/Erinomainen

Edellisen lisäksi:

 • Opiskelija kertoo oppimispäiväkirjassaan opintojaksoon liittyvistä itselleen uusista tavoitteista.
 • Opiskelija tarkastelee syvällisesti omaa kirjoittamistaan ja oppimistaan.
 • Oma kokemus ja jakson teoreettinen anti keskustelevat luontevasti.
 • Harkittu tekstilaji/muoto tukee sisältöä.


Tekstikokoelma KIKP218


0/Hylätty

 • Tekstistä ei tunnista lajityyppiä.
 • Ilmaisu on köyhää tai kovin epätasaista.
 • Tekstin sisäinen logiikka horjuu.
 • Kieli on viimeistelemätöntä.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Työ on aivan liian niukka tai liian laaja.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

1/Välttävä

 • Lajin piirteitä toteutetaan mekaanisesti tai horjuvasti.
 • Teksti on suurelta osin ymmärrettävää ja seurattavaa mutta yllätyksetöntä ja kliseistä.
 • Kokoelma on viimeistelemätön.
 • Työ on niukka tai liian laaja.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

2/Tyydyttävä

 • Lajin piirteitä toteutetaan yllätyksettömästi.
 • Ajatussisältö on kiinnostava, mutta sen käsittely on tavanomaista tai kankeaa.
 • Ilmaisu on epätasaista eikä erityisen ilmaisuvoimaista.
 • Viimeistelyssä on puutteita.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.

3/Hyvä

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet.
 • Ajatussisältö on kiinnostava ja sen käsittely on ainakin paikoin omaperäistä.
 • Ilmaisu on persoonallista ja havainnollista.
 • Kielenkäyttö on tarkoituksellista ja teksti viimeisteltyä.
 • Kokoelman teksteistä muodostuu kokonaisuus.
 • Opiskelija pysyy kurssin aikataulussa.

4/Kiitettävä

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja/tai kokeilee niiden muuntelua.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on omaperäistä.
 • Tyyli tukee aihetta ja tekstilajia.
 • Rakenne toimii ja kielenkäyttö on tarkoituksellista.
 • Kokoelma on viimeistelty.
 • Opiskelija pysyy kurssin aikataulussa, ja hyödyntää suunnitelmaansa sekä siitä saatuja kommentteja.

5/Erinomainen

 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja osaa muunnella niitä.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on syvällistä ja omaperäistä.
 • Ilmaisu ja ajatussisältö täydentävät toisiaan.
 • Kokoelma muodostaa hiotun ja tasapainoisen kokonaisuuden.
 • Opiskelija kokeilee palautteessa saatuja ehdotuksia rohkeasti, valikoiden ja reflektoiden.


Tekstikokonaisuus KIKA407-KIKA408Medium_JYU-kirjasto-09467.jpg


0/Hylätty

 • Suunnitelma puuttuu tai se on kohtuuttoman niukka.
 • Tekstistä ei tunnista lajityyppiä.
 • Ilmaisu on köyhää tai kovin epätasaista.
 • Tekstin sisäinen logiikka horjuu.
 • Kieli on viimeistelemätöntä.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Työ on aivan liian niukka tai liian laaja.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Opiskelija ei ole hankkinut vertaispalautteenantajaa.


1/Välttävä

 • Suunnitelma on epäselvä eikä vastaa tehtävänantoa.
 • Lajin piirteitä toteutetaan mekaanisesti tai horjuvasti.
 • Teksti on suurelta osin ymmärrettävää ja seurattavaa mutta yllätyksetöntä ja kliseistä.
 • Kokonaisuus on viimeistelemätön.
 • Työ on niukka tai liian laaja.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Vertaispalautteenantajan valinta ei ole hyvin perusteltu.


2/Tyydyttävä

 • Suunnitelma on puutteellinen, esimerkiksi lähdekirjallisuuden osalta.
 • Lajin piirteitä toteutetaan yllätyksettömästi.
 • Ajatussisältö on kiinnostava, mutta sen käsittely on tavanomaista tai kankeaa.
 • Ilmaisu on epätasaista eikä erityisen ilmaisuvoimaista.
 • Viimeistelyssä on puutteita.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja/tai tehtävät ovat puutteellisia.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Vertaispalautteenantajan valinta on heikosti perusteltu.

3/Hyvä

 • Suunnitelma on selkeä ja vastaa tehtävänantoa.
 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet.
 • Ajatussisältö on kiinnostava ja sen käsittely on ainakin paikoin omaperäistä.
 • Ilmaisu on persoonallista ja havainnollista.
 • Kielenkäyttö on tarkoituksellista ja teksti viimeisteltyä.
 • Teksteistä muodostuu kokonaisuus.
 • Opiskelija pysyy kurssin aikataulussa.
 • Vertaispalautteenantajan valinta on perusteltu, ja vertaispalautetta on hyödynnetty.


4/Kiitettävä

 • Suunnitelma on harkittu ja tavoitteellinen.
 • Suunnitelma osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan.
 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja/tai kokeilee niiden muuntelua.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on omaperäistä.
 • Tyyli tukee aihetta ja tekstilajia.
 • Rakenne toimii ja kielenkäyttö on tarkoituksellista.
 • Kokonaisuus on viimeistelty.
 • Opiskelija pysyy kurssin aikataulussa, ja hyödyntää suunnitelmaansa sekä siitä saatuja kommentteja.
 • Työskentely osoittaa prosessinhallintaa.
 • Vertaispalautteenantajan valinta on perusteltu hyvin.
 • Palautetta on hyödynnetty valikoivasti ja perustellusti.

5/Erinomainen

 • Suunnitelma osoittaa erinomaisia valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan.
 • Suunnitelma on erityisen sujuvaa tekstiä.
 • Kirjoittaja hallitsee lajin piirteet ja osaa muunnella niitä.
 • Ajatussisältö kantaa ja sen käsittely on syvällistä ja omaperäistä.
 • Ilmaisu ja ajatussisältö täydentävät toisiaan.
 • Teksteistä muodostaa hiottu ja tasapainoinen kokonaisuus.
 • Opiskelija kokeilee palautteessa saatuja ehdotuksia rohkeasti, valikoiden ja reflektoiden.

Tentti

0/hylätty

 • Opiskelija ei vastaa siihen, mitä kysytään.
 • Vastaus on hyvin niukka tai sitten asian vierestä.
 • Keskeiset asiasisällöt, teoriat ja käsitteet eivät tule ilmi, vaan vastaus on tehty lähinnä yleistiedon tai omien mielipiteiden pohjalta. Vastaus saattaa myös sisältää merkittäviä asiavirheitä.
 • Vastaus on jäsentelemätön ja sekava.
 • Myös vilppi tenttitilanteessa johtaa hylkäämiseen.


1/välttävä

 • Opiskelija vastaa vain pieneen osaan olennaisista kysymyksistä.
 • Keskeisiä käsitteitä ei avata tai käytetään väärin.
 • Vastaus on joko liian niukka, heikosti rajattu tai liian pitkä, hajanainen ja sisältää asian kannalta merkityksetöntä tietoa.
 • Vastauksessa ei käsitellä pyydettyä kirjallisuutta, vaan lähinnä omia kokemuksia aiheesta.
 • Vastauksessa saattaa olla virheitä ja väärinymmärryksiä.


2/tyydyttävä

 • Opiskelija vastaa pääosin siihen, mitä on kysytty.
 • Vastauksessa on esitetty joitakin teeman kannalta olennaisia sisältöjä ja käsitteitä, mutta vastaus saattaa olla heikosti rajattu, liian niukka tai liian pitkä ja hajanainen.
 • Asiasisällöt jäävät irrallisiksi suhteessa toisiinsa.
 • Vastauksessa saattaa olla pieniä virheitä ja väärinymmärryksiä.
 • Opiskelija esittämät käytännön esimerkit eivät ole aiheen kannalta osuvia. Yhteys luettuun kirjallisuuteen jää heikoksi.


3/hyvä

 • Opiskelija vastaa siihen, mitä kysytään, ja vastaus on rajattu ja jäsennelty kokonaisuus.
 • Tärkeimmät käytetyt käsitteet on määritelty.
 • Vastaus ja esitetyt väitteet perustuvat kirjallisuuteen, ja opiskelija pystyy myös havainnollistamaan asiaa esimerkkien ja/tai omien kokemusten avulla.
 • Jos kaikki kolme vastausta ovat tasalaatuisesti hyviä, se saattaa korottaa arvosanan kiitettäväksi.


4/kiitettävä

 • Opiskelija vastaa siihen, mitä kysytään. Vastaus on perustellusti rajattu, johdonmukainen ja jäsennelty kokonaisuus.
 • Tärkeimmät käytetyt käsitteet on määritelty onnistuneesti.
 • Opiskelija osaa liittää omat havaintonsa ja esimerkkinsä luontevasti osaksi opintojakson kirjallisuudesta saatua tietosisältöä.
 • Vastaus on sujuvasti kirjoitettu.


5/erinomainen

 • Opiskelija vastaa sujuvasti kysymykseen. Vastaus on oivaltavasti rajattu, johdonmukainen ja jäsennelty kokonaisuus.
 • Tärkeimmät käytetyt käsitteet on määritelty onnistuneesti.
 • Opiskelija osaa arvioida tietoa kriittisesti ja pystyy asettamaan esittämänsä tiedot laajempiin yhteyksiin.
 • Teorian ja käytännön vuoropuhelu on monipuolista. Hän esittää erilaisia näkökulmia sekä pohtii asiaa syvällisesti ja luovasti.
 • Teksti on tenttitilanteen huomioon ottaen erityisen antoisaa luettavaa.

Teoreettiset tehtävät

0/Hylätty

 • Osa tehtävistä puuttuu
 • Sisältö on hyvin niukka ja/tai siinä on asiavirheitä.
 • Jakson lähteitä ei ole käytetty tai sisältö on lähteitä mekaanisesti toistavaa.
 • Suuria ongelmia tekstin rakenteessa ja / tai kieliasussa.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

1/Välttävä

 • Vain hyvin harvoja olennaisia teemoja on käsitelty.
 • Teksti on joko lähteitä referoiva tai sisältää vain kirjoittajan omia mielipiteitä ja havaintoja.
 • Oma ajattelu puuttuu, asioiden välisiä yhteyksiä ei esitetä.
 • Ongelmia tekstin rakenteessa ja/tai kieliasussa.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

2/Tyydyttävä

 • Sisältö on niukka tai valittu sattumanvaraisesti, tehtyä rajausta ei ole kuvattu eikä perusteltu.
 • Lähteiden käyttö on horjuvaa sekä teknisesti että sisällöllisesti.
 • Omat esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, mutta yhteydet teoriatiedon ja esimerkkien välillä ovat puutteellisia.
 • Ongelmia tekstin sujuvuudessa ja / tai kieliasussa.
 • Tehtävien ulkoasuohjeita ja/tai ohjepituuksia ei ole noudatettu.
 • Opiskelija ei pysy kurssin aikataulussa ja / tai tehtävät ovat puutteellisia.

3/Hyvä

 • Aihe on rajattu hyvin.
 • Lähteitä käytetään teknisesti oikein.
 • Esimerkit tai oma pohdinta havainnollistavat esitettyä teoriatietoa.
 • Oman ajattelun kautta teoria ja esimerkit tai eri näkökulmat kytketään toisiinsa.
 • Teksti etenee pääosin sujuvasti ja kieliasu on jokseenkin moitteeton.

4/Kiitettävä

 • Rajaus on harkittu ja perusteltu.
 • Edellistä tarkempia kytkentöjä eri näkökulmien välillä.
 • On luotu uusia näkökulmia tai kokonaisuuksia yhdistelemällä asioita uudella tavalla.
 • Teksti on sujuvaa ja kieliasultaan moitteetonta.
 • Tekstissä on hyödynnetty monipuolisesti lähteitä.

5/Erinomainen

 • Edellisen lisäksi:
 • Tietoa arvioidaan kriittisesti ja perustellusti.
 • Jakson lähdekirjallisuutta käytetään dialogisesti.
 • Teksti on argumentoivaa ja hyvin perusteltua, siinä pohditaan myös vastakkaista näkökulmaa.
 • Kieliasu on viimeistelty.