Suomen kielen & suomi toisena ja vieraana kielenä -opintojen arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät suomen kielen ja S2-opintojen oppiainekohtaiset arviointikriteerit.