Lähitentissä vastaaminen

Miten aloitan työskentelyni tenttitilanteessa? Miten rajaan tenttivastaukseni? Tältä sivulta löydät vinkkejä lähitentissä vastaamiseen ja saat vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Tenttitilanne antaa sinulle mahdollisuuden osoittaa, että olet omaksunut jakson keskeiset sisällöt. Tentittävän asian luonne määrittelee, miten tentissä vastataan. Joskus edellytetään hyvinkin yksityiskohtaisten tietojen hallintaa, joskus taas on tärkeämpää ymmärtää ja osata jäsentää laajoja asiakokonaisuuksia tai soveltaa tietoa esimerkiksi tenttitehtävässä esitetyn ongelman ratkaisuun. Kysymyksiä voi olla yksi tai useita. Lue huolellisesti opettajan tenttiä koskevat ohjeet Moodlesta ja noudata niitä.

Aloita työskentelysi tenttitilanteessa tutustumalla rauhassa tenttikysymyksiin tai -tehtäviin. Palauta mieleesi opiskelemiasi asioita: kysymyksiin liittyviä käsitteitä, näkökulmia ja teorioita. Voit myös pohtia, millaisia näkökulmia tenttiaineisto tarjoaa aiheeseen ja mitä itse siitä ajattelet. Vastausta ei kannata ryhtyä kirjoittamaan suin päin, vaan sitä on hyvä hahmotella erilliselle paperille esimerkiksi käsitekartan tai ranskalaisten viivojen avulla.

Rajaa tenttivastauksesi koskemaan vain kysymykseen liittyvää aihealuetta, eli vastaa siihen, mitä oikeasti kysytään. Tenttivastauksen pituutta tärkeämpää on sen sisältö. Laajassa esseemuotoisessa vastauksessa sinun on hyvä kuvata keskeiset käsitteet ja teoriat ja osoittaa näiden heijastuminen myös omaan ajatteluusi esimerkkien avulla. Perustele päätelmäsi teoreettisesti ja kytke kirjatietoa vastaukseesi asianmukaisesti ja riittävästi. Suppeammissa kysymyksissä riittää rajatumpi vastaus. Ota huomioon myös se, että joskus kysymykset voivat olla hyvin teoreettisia, kun taas toisinaan edellytetään soveltavaa näkökulmaa.

Huomioi vastauksessasi myös kirjoitusasun selkeys sekä tekstin looginen jäsentely.