Lähteisiin viittaaminen bio- ja ympäristötieteissä

Tältä sivulta löydät bio- ja ympäristötieteiden oppiainekohtaisen ohjeen lähdeviitteiden tekemiseen. Lähdeviitteet kertovat tieteellisessä tekstissä lukijalle tiivistetysti, mihin lähdekirjallisuuteen kirjoittaja on perehtynyt ja mitä lähdekirjallisuutta hän on tekstissään käyttänyt.