Lähteisiin viittaaminen erityispedagogiikassa

Tältä sivulta löydät erityispedagogiikan oppiainekohtaisen ohjeen lähdeviitteiden tekemiseen. Lähdeviitteet kertovat tieteellisessä tekstissä lukijalle tiivistetysti, mihin lähdekirjallisuuteen kirjoittaja on perehtynyt ja mitä lähdekirjallisuutta hän on tekstissään käyttänyt.