Oppimispäiväkirjan ohje

Tältä sivulta löydät kirjoittamisen oppiaineen ohjeet oppimispäiväkirjan tekemiseen. Muista muun muassa luovuus ja kurssikirjallisuuteen viittaaminen!

Tarkastele kriittisesti kirjoittamistasi ja oppimistasi

Jokaisen kirjoittamisen opintojakson päättää oppimispäiväkirja, lukuun ottamatta tentittävää jaksoa KIKP2011.
Oppimispäiväkirja on

 • kokonaisuus, jonka tekstilaji on harkittu.
 • opitun tiedon, oman oppimisen ja opiskelutavan arviointia.
 • oman kirjoitustyön ja kirjoittajaidentiteetin arviointia.
 • henkilökohtaisia näkemyksiä: miten sujui, mitä opit?
 • oivalluksia ja ajatuksia.
 • opitun soveltamista käytännön työhön.

Keskity oleelliseen

Oppimispäiväkirjassa kannattaa opetella tavoitteenasettelua:

 • Motivaatiosi? Lähtötasosi?
 • Tavoitteesi: mitä toivoit oppivasi? Mitä opit?
 • Arvioi kirjoittamiasi tekstejä ja niiden onnistumista suhteessa tavoitteisiisi.
 • Ota keskusteluun mukaan jakson kirjallisuus.

Näiden lisäksi voit pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Kysymyksiä, ongelmia?
 • Tärkeintä, käyttökelpoisinta?
 • Oppimista edistäneet/estäneet asiat?
 • Ennakkoasenne ja sen mahdollinen muuttuminen?
 • Oivalluksia itsestäsi tai tavastasi oppia?
 • Miten voit käyttää saamiasi tietoja ja taitoja?

Oppimispäiväkirjassa voi myös antaa palautetta kurssista ja opetuksesta. Tarkempaa palautetta on mahdollista antaa kurssialueelta löytyvässä palautekyselyssä.


Ole luova

 • Päiväkirjan ei tarvitse olla asiaproosaa, kunhan se on ymmärrettävä.
 • Yhtä hyvin voit kirjoittaa sen kertomukseksi, dialogiksi, kirjeeksi..., voit myös käyttää kuvia tai tehdä sarjakuvan.
 • Muista käyttää lähdeviitteitä viitatessasi jakson kirjallisuuteen.

Viimeistele opettajalle

 • Lähetä opettajalle viimeistelty ja hiottu versio.
 • Pituus on 2–3 sivua (max. 3 sivua), äänitiedostossa n. 3 min.
 • Ota huomioon oppimistehtävän ulkoasun ohjeet. Huomaa kuitenkin, että ulkoasuohjeet joustavat valitsemasi tekstilajin ja oppimispäiväkirjan muodon mukaisesti.