Oppimistehtävän ulkoasu

Tältä sivulta löydät oppimistehtävän ulkoasuun liittyviä ohjeita. Huomioithan, että ohjeissa voi olla oppiainekohtaisia eroja. Oppiainekohtaisten ohjeiden puuttuessa voit noudattaa alla olevia ohjeita.

Oppimistehtävän alussa tulee mainita seuraavat tiedot:

  • opiskelijan nimi 
  • oppilaitos, johon opiskelija on ilmoittautunut oppiaineen opiskelijaksi
  • opintojakson koodi ja nimi
  • oppimistehtävän numero ja/tai nimi
  • oppimistehtävän palautuspäivämäärä
  • maininta siitä, mikäli kyseessä on arvosanan korotusyritys.

Tekstin muotoseikat ja asetteluojeet

Kirjaisintyypiksi valitaan esimerkiksi Times New Roman tai vastaava ja pistekooksi 12. Pistekoko taulukoissa, sisennyksissä ja alaviitteissä on 11. Korostukset tehdään kursiivilla. Erityistapauksissa voidaan käyttää kursivoinnin lisäksi lihavointia. Riviväli tekstissä on 1,5. Taulukoissa, sisennyksissä, alaviitteissä ja lähdeluettelossa riviväli on 1. Paperin vasemman ja oikean reunan marginaalit ovat 2 cm ja ylä- ja alamarginaalit 2,5 cm.

Otsikoiden perään ei merkitä välimerkkejä lukuun ottamatta kysymysmuotoista otsikkoa, joka päätetään kysymysmerkkiin. Tekstissä otsikot aloitetaan vasemmasta marginaalista. Pääotsikko kirjoitetaan isoin kirjaimin ja lihavoituna pistekoolla 16. Otsikkonumeron viimeisen numeron jälkeen ei merkitä pistettä. Alaotsikot kirjoitetaan pienin lihavoiduin kirjaimin pistekoolla 14 ja seuraavat alaotsikot pienin lihavoiduin kirjaimin pistekoolla 12. Pääotsikon jälkeen tulee kaksi tyhjää riviväliä ja muiden otsikoiden jälkeen yksi tyhjä riviväli.

Kappaleiden teksti aloitetaan vasemmasta marginaalista. Kappaleiden väliin tulee välistystä 12 pt tai yksi tyhjä riviväli. Sivunumeron paikka on sivun yläreunassa keskellä tai oikealla. Oppimistehtävän loppuun laaditaan lähdeluettelo käytetystä lähdekirjallisuudesta.