Verkkotentissä vastaaminen

Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä määrättynä ajankohtana ja yleensä omalta tietokoneelta. Katso tältä sivulta ohjeita ja vinkkejä verkkotentissä vastaamiseen.

Verkkotentti toteutetaan Moodlessa etukäteen ilmoitettuna, rajattuna ajankohtana. Verkkotentin voi tehdä missä vain, mutta kannattaa varmistaa, että työskentelytila on rauhallinen ja että verkkoyhteys on varma ja riittävän nopea. Tenttiin valmistautumisen ja tentin suorittamisen tarkat ohjeistukset löytyvät Moodle-kurssialueelta; opettaja kertoo esimerkiksi lähteiden ja lähdeviitteiden käyttöä koskevat ohjeet. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Verkkotentti on yksilösuoritus. Saat käyttää tentissä kaikkea opintojaksoon kuuluvaa kirjallisuutta, internetistä löytyvää ja mahdollista muuta materiaalia sekä omia muistiinpanojasi vapaasti, mutta voit kommunikoida muiden ihmisten kanssa vasta tenttitilanteen jälkeen.

Kirjoita omin sanoin ja rytmitä työskentelyäsi

Verkkotentissä voi olla monen tyyppisiä kysymyksiä monivalintatehtävistä esseekysymyksiin. Erityisesti esseekysymysten vastauksissa sinun on hyvä hyödyntää kaikkia tenttiin osoitettuja lähteitä tai materiaaleja soveltuvin osin sekä tarvittaessa viitata niihin tekstissä. Kirjoita teksti kuitenkin omin sanoin plagioimista välttäen. Lisäksi muista vastatessasi hyvän tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten tekstin selkeä jäsentely, käsitteiden määrittely ja niiden täsmällinen käyttö sekä väitteiden perusteleminen.

Rytmitä työskentelyäsi ja seuraa ajan kulumista tenttitilanteessa. Älä jätä tehtävän palauttamista viimeisille minuuteille. Jos esimerkiksi elektronisen laitteen tai oma kellosi ei ole samassa ajassa Moodlen kellon kanssa, voi tentin palautuslaatikko mennä kiinni ennen vastauksesi tallentumista. Kannattaa tutustua myös vastauksen palauttamista koskeviin ohjeisiin ennalta. Ne löytyvät Moodle-kurssialueelta.