Verkkotenttiohjeet opiskelijalle

Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä määrättynä ajankohtana ja yleensä omalta tietokoneelta. Tältä sivulta löydät tietoja verkkotentistä ja sen suorittamisesta Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Verkkotentti lyhyesti

  1. Merkitse tenttiajankohta kalenteriisi.
  2. Hanki kirjat ja muu opiskelumateriaali käsiisi.
  3. Lue tenttiin; ks. lukuvinkkejä.
  4. Tutustu tenttimisen teknisiin ohjeisiin.
  5. Osallistu tenttiin opettajan ilmoittamana ajankohtana; ks. verkkotentissä vastaamisen ohjeet.
  6. Palauta tenttivastaus ajoissa.
  7. Odottele arviointia (2–4 viikkoa).

Verkkotentin määritelmä

Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä määrättynä ajankohtana ja yleensä omalta tietokoneelta. Tentissä vastataan ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin. Vaikka opiskelijalla on koko tenttiaineisto käytettävissään tentin aikana, tenttiajan rajallisuuden vuoksi ei ole enää mahdollista opiskella asiaa, vaan sisällöt on hyvä hallita jo ennen tenttiä. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että aineiston tietoja ei käytetä suoraan vaan tarkoitus on soveltaa tietoa, jonka opiskelija on omaksunut tenttiin valmistautuessaan. Tentti on aina henkilökohtainen suoritus.


Verkkotentin toteutus

Opettaja on voinut toteuttaa verkkotentin Moodlessa eri aktiviteeteilla: tentillä, tehtäväpalautuksella tai Turnitin-tehtävällä. Opettaja on kurssialueella kertonut, mitä aktiviteettityyppiä juuri nimenomaisessa toteutuksessa käytetään.

Jakson sisällöistä ja tavoitteista riippuu, edellytetäänkö lähdeviitteitä ja lähdeluetteloa. Opettaja ohjeistaa tämän. Lisäksi opettaja voi käyttää apuna jo edellä mainittua Turnitinia tekstin alkuperäisyyden ja vertailtavien tekstien samankaltaisuuksien tarkastamisessa (ns. plagiaatintunnistus).

Verkkotentin teknisestä tuesta huolehtii digipalvelut.

  • Yhteydenotot arkisin kello 8–16, puh. 014 260 3600.
  • Tenttijöiden käytössä on myös digipalveluiden päivystysnumero: 050 5527 222, johon voi tarvittaessa soittaa myös iltaisin ja viikonloppuisin (ma–pe klo 17–21, la–su klo 8–16).


Verkkotentin aloituksen ja lopetuksen varmistaminen

Lähtökohtaisesti opettaja ei valvo verkkotenttiä, mutta varmistaa, että tentin aloitus sujuu hyvin. Opettaja päivystää tentin alkaessa noin 15–30 minuuttia ja varmistaa, että tekniikka toimii. Tarvittaessa voi olla yhteydessä yllä mainittuun digipalveluiden päivystykseen.

Tenttivastaus palautetaan Moodlessa siihen aktiviteettiin, jonka opettaja on valinnut. Jos palauttaminen ei onnistu jonkin teknisen vian vuoksi, opettaja on Moodle-alueella tiedottanut, mihin sähköpostiosoitteeseen vastauksen voi palauttaa.

Vilppi verkkotentissä

Sähköisissä tenteissä havaituissa vilppiepäilytapauksissa noudatetaan rehtorin päätöstä opiskelun eettisistä ohjeista ja vilppitapausten käsittelystä Jyväskylän yliopistossa. Tenttivastaukset voidaan opiskelijan suostumuksella käsitellä plagiaatintunnistusohjelmalla. Opettaja kertoo Moodlessa, menevätkö tenttivastaukset Turnitinin läpi. Jos et hyväksy Turnitinin käyttöä, palautuksesta opettajan sähköpostiin on sovittava erikseen.