Verkkotyöskentelyn pelisäännöt

Tältä sivulta löydät pelisäännöt, jotka verkkotyöskentelyssä on hyvä pitää mielessä. Ohjeet on tehty verkkokurssia varten, mutta voit soveltaa niitä muuhunkin Moodle-työskentelyyn.

Sitoudut yhteiseen verkkotyöskentelyyn

 • Tutustu ennen verkkokurssin alkua käytännön ohjeisiin ja aikatauluihin.
 • Hanki tarvittava kirjallisuus ajoissa.
 • Selvitä epäselvät asiat.
 • Noudata verkkokurssin aikataulua: tee tehtävät ja osallistu verkkokeskusteluihin ohjeistetun aikataulun mukaisesti.
 • Tuo rohkeasti ja perustellusti omia ajatuksiasi, osaamistasi ja asiantuntijuuttasi näkyviin. Ei ole olemassa vain yhdenlaista osaamista. Omaa osaamistasi jakaessasi saat sitä myös muilta takaisin. Hyväksymällä ja tuomalla myös keskeneräiset ajatuksesi esille asetat ne avoimiksi tutkimiselle ja kehittämiselle.
 • Ilmoita ajoissa opettajalle ja ryhmätyöskentelyssä muille opiskelijoille mahdolliset esteet opetukseen osallistumiselle.
 • Anna palautetta opetuksesta.


Tuet omalla toiminnallasi muiden oppimista

 • Edistä osallistumisellasi muiden oppimista: pysy aikataulussa ja huolehdi omasta osuudestasi pari- tai ryhmätyöskentelyssä ja verkkokeskustelussa.
 • Muista arvostaa ja kunnioittaa toisia opiskelijoita ja opettajia: ole avoin ja ystävällinen sekä perustele omat näkemyksesi.
 • Osoita kuuntelemista: hyvä puheenvuoro kytkeytyy aiemmin esitettyihin puheenvuoroihin, esim. vastaa esitettyyn kysymykseen tai kommentoi aikaisempia kirjoittajia.
 • Pyri rakentavaan yhteistyöhön ja palautteenantoon.
 • Ota palaute lahjana: rakentavasti annettu palaute mahdollistaa oppimisen.
 • Kirjoita keskustelualueella lukijaa ja luettavuutta huomioivalla tavalla: suosi lyhyitä, selkeästi ilmaistuja ja johdonmukaisia viestejä; käytä täsmällistä otsikointia.
 • Arvosta omaa ja toisten erilaisuutta: voimme kokea, tuntea ja ilmaista asioita eri tavalla.

Muista vielä, että keskusteluihin kuuluu luottamuksellisuus ja anonyymiys: ethän kerro mahdollisesti kuulemiasi henkilökohtaisia asioita eteenpäin etkä mainitse nimiä tai muita tunnistetietoja, kun käsittelet kurssin ulkopuolisia henkilöitä, tilanteita tai tapahtumia.