Esteettömyys

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen yksilö voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni voisi opiskella tasavertaisesti riippumatta opiskelun kannalta toissijaisista seikoista kuten iästä, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä tai vammaisuudesta. Otamme huomioon opintojen ja suoritustapojen suunnittelussa erilaiset oppijat. Sovellamme Jyväskylän yliopiston yhteisiä esteettömyyssuosituksia ja niihin liittyviä opintojen yksilöllisiä järjestelyjä.

Etä- ja verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun ilman matkustamista ja kotoa käsin. Lähiopetuksia ja tenttejä järjestämme Jyväskylän yliopiston opetustiloissa ja Diakonia ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingissä. Lue lisää Jyväskylän yliopiston tilojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä Esteetön opiskelu - tietoa opiskelijalle -sivuilta.

Yksilölliset tukipalvelut

Opiskelijapalvelumme auttavat, jos osallistut lähiopetuksiin tai tentteihin ja tarvitset esimerkiksi:

  • korotetun pulpetin tai satulatuolin opetussaliin tai tenttitilaisuuteen
  • tietokoneen kirjoitusvälineeksi tenttitilaisuuteen
  • lisäaikaa tenttiin vastaamiseen
  • mahdollisuutta käyttää erillistä tilaa tai henkilökohtaista avustajaa tenttitilaisuudessa
  • luentomateriaalin sähköisessä muodossa etukäteen tutustuttavaksi

Yksilöllisten opetusjärjestelyjen edellytyksenä on, että opiskelijalle on laadittu suositus opiskelun yksilöllisistä järjestelyistä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston hallinto- ja opetushenkilöstön kanssa. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, suositus kannattaa anoa heti opintojesi alussa, jotta voimme huomioida siinä mainitut toiveesi yksilöllisistä järjestelyistä koko opiskelusi ajan.

Voit suunnitella opintojasi tarvittaessa yhdessä opintoneuvojan kanssa.

Opiskeletko yhteistyöoppilaitoksessamme?

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessamme (esimerkiksi kansanopistossa, aikuisopistossa tai kesäyliopistossa), pyydä ohjeet omasta oppilaitoksestasi.