Listaus ohjeista (SD:a varten)

Listaus ohjeista (SD:a varten)

Sisältää:

  • Julkiset JA yksityiset
  • Sivut ja tiedostot
  • kansiosta /fi/opiskelu
Tieteellinen teksti ja Turnitin

Tieteellisessä kirjoittamisessa kirjoittaja osoittaa perehtyneisyyttään tekstinsä aihepiiriin. Opiskelijalle kirjoittaminen on samanaikaisesti sekä opiskelutapahtuma että näyttö opitusta ja ymmärtämisestä. Kirjoittaminen on kommunikointia kahteen suuntaan: se on vuoropuhelua luetun aineiston kanssa ja tämän vuoropuhelun viestimistä lukijalle.

Lähteisiin viittaaminen

Kirjoitettaessasi opiskelutekstejä lähdeaineiston pohjalta tulee tekstissä aina viitata käytettyihin lähteisiin. Lähdeviitteet kertovat tieteellisessä tekstissä lukijalle tiivistetysti, mihin lähdekirjallisuuteen kirjoittaja on perehtynyt ja mitä lähdekirjallisuutta hän on tekstissään käyttänyt.

Lähdeluettelo

Kaikki opiskelutekstissä käytetyt lähteet kootaan bibliografisine tietoineen lähdeluetteloon.

Tentti- ja lähdekirjallisuuden lukeminen

Oppiaineet ja opintojaksot ovat luonteeltaan erilaisia ja siksi myös lukemisen tavat sekä tavoitteet vaihtelevat. Tältä sivulta löydät ohjeita ja vinkkejä opiskelukirjallisuuden lukemiseen ja hankkimiseen.

Opintosuoritusten arviointi ja palaute

Omista opintosuorituksista sekä omasta oppimisesta ja edistymisestä saatava palaute on tärkeä osa opiskelua. Sen tarkoituksena on tukea oppimista ja nostaa esiin niin vahvoja kuin kehittämistä vaativia puolia opiskelijasta oppijana.

Väyläopiskelijan askelmerkit

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella. Avoimen väylällä teet yliopisto-opintoja, joiden perusteella voit hakea tutkintokoulutukseen. Kun sinulla on suoritettuna avoimen väylän hakukelpoisuuteen tarvittavat opinnot ja täytät muut hakuehdot, voit hakea opiskelijaksi.

Luonnonvarat ja ympäristö, Noora Tiihonen: Kysymykset ihmisen ja luonnon suhteesta innostivat hakemaan yliopistoon avoimen väylältä

Noora Tiihonen kiinnostui ihmisen ja luonnon suhteesta ja löysi avoimesta yliopistosta mahdollisuuden opiskella aihetta tutkintotavoitteisesti. Vuoden kuluttua hän haki opintojensa perusteella avoimen väylältä yliopistoon. Tiihonen opiskelee nykyisin Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Luonnonvarat ja ympäristö -alan tutkinto-ohjelmassa.

Jyväskylän yliopiston avoimen väylän hakukohteet

Voit hakea seuraaviin Jyväskylän yliopiston tutkinto-ohjelmiin kevään 2021 yhteishaussa avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen jälkeen. Avoimet yliopisto-opinnot voi sisällyttää myöhemmin osaksi tutkintoasi, mikä nopeuttaa valmistumistasi.

Opiskelijatarinoita avoimesta yliopistosta

Opiskelijoidemme mukaan opiskelu meillä on joustavaa, antoisaa ja sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Avoimesta yliopistosta saa ymmärrystä, tietoja ja taitoja. Opiskelu on hyödyllistä ja innostavaa kaikenikäisille ja eri aloilla toimiville.

Ohjeita esseen kirjoittamiseen

Opiskelukirjoittamisen yleisin muoto on esseetyylinen kirjoitelma. Esseetyylistä kirjoitusta käytetään yleensä oppimistehtävässä, ja sen avulla osoitat hallitsevasi opintojakson keskeisimmät sisällöt.

Oppimistehtävän ulkoasu

Tältä sivulta löydät oppimistehtävän ulkoasuun liittyviä ohjeita. Huomioithan, että ohjeissa voi olla oppiainekohtaisia eroja. Oppiainekohtaisten ohjeiden puuttuessa voit noudattaa alla olevia ohjeita.