Listaus ohjeista (SD:a varten)

Listaus ohjeista (SD:a varten)

Sisältää:

  • Julkiset JA yksityiset
  • Sivut ja tiedostot
  • kansiosta /fi/opiskelu
Oppimistehtävän ulkoasu

Tältä sivulta löydät oppimistehtävän ulkoasuun liittyviä ohjeita. Huomioithan, että ohjeissa voi olla oppiainekohtaisia eroja. Oppiainekohtaisten ohjeiden puuttuessa voit noudattaa alla olevia ohjeita.

Väyläopiskelijan askelmerkit

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen perusteella. Avoimen väylällä teet yliopisto-opintoja, joiden perusteella voit hakea tutkintokoulutukseen. Kun sinulla on suoritettuna avoimen väylän hakukelpoisuuteen tarvittavat opinnot ja täytät muut hakuehdot, voit hakea opiskelijaksi.

Ohjausta opintoihin ja urasuunnitteluun

Olemme koonneet sivulle tietoa ohjauksemme periaatteista, käytännöistä ja tahoista: millaista, miten ja keneltä. Sivun alusta näet tiivistetysti keneltä saat tarvittaessa ohjausta missäkin tilanteessa.

Englannin kieli, Monika Ryyttäri: Varmistusta oman opiskelualan valintaan (Alkio-opisto)

Monika opiskeli Alkio-opistossa Korpilahdella Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaisia englannin kielen perusopintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa. Opiskeluvuoden aikana englannin puhuminen ja opiskelu englannin kielellä muuttuivat luontevaksi. Opiskelusta Monika sai varmistusta omalle valinnalleen siitä, että hän haluaa opiskella juuri englantia. Jyväskylän yliopisto nousi myös Monikan yhteishakukohteeksi.

Englannin kieli, Suvi Simomaa: Turvallinen tapa kokeilla yliopisto-opintoja menettämättä ensikertalaisuutta (Alkio-opisto)

Suvi Simomaa opiskeli Alkio-opiston Englannin kieli ja kansainvälisyys -linjalla Jyväskylän avoimen yliopiston opintoja. Suvi halusi kokeilla yliopisto-opiskelua turvallisesti menettämättä ensikertalaisuutta korkeakoulujen yhteishaussa. Yliopisto-opiskelu on ollut haasteellista, mutta antanut eväitä tulevia yliopisto-opintoja varten. Myös erilaisia vapaa-ajan kokemuksia on kertynyt opistolla paljon.

Ohjeita esseen kirjoittamiseen

Opiskelukirjoittamisen yleisin muoto on esseetyylinen kirjoitelma. Esseetyylistä kirjoitusta käytetään yleensä oppimistehtävässä, ja sen avulla osoitat hallitsevasi opintojakson keskeisimmät sisällöt.

Opiskelu työttömyyden aikana: avoin yliopisto

Avoin yliopisto on avoin aivan kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Työttömyyden aikana voi opiskella pitkäkestoisesti, lyhytkestoisesti tai sivutoimisesti. Tutustu opiskelun vaihtoehtoihin ja tartu opintoihin.

Opiskelijatarinoita avoimesta yliopistosta

Opiskelijoidemme mukaan opiskelu meillä on joustavaa, antoisaa ja sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Avoimesta yliopistosta saa ymmärrystä, tietoja ja taitoja. Opiskelu on hyödyllistä ja innostavaa kaikenikäisille ja eri aloilla toimiville.

Luonnonvarat ja ympäristö, Noora Tiihonen: Kysymykset ihmisen ja luonnon suhteesta innostivat hakemaan yliopistoon avoimen väylältä

Noora Tiihonen kiinnostui ihmisen ja luonnon suhteesta ja löysi avoimesta yliopistosta mahdollisuuden opiskella aihetta tutkintotavoitteisesti. Vuoden kuluttua hän haki opintojensa perusteella avoimen väylältä yliopistoon. Tiihonen opiskelee nykyisin Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Luonnonvarat ja ympäristö -alan tutkinto-ohjelmassa.