Listaus ohjeista (SD:a varten)

Listaus ohjeista (SD:a varten)

Sisältää:

  • Julkiset JA yksityiset
  • Sivut ja tiedostot
  • kansiosta /fi/opiskelu
Lähteisiin viittaaminen

Kirjoitettaessasi opiskelutekstejä lähdeaineiston pohjalta tulee tekstissä aina viitata käytettyihin lähteisiin. Lähdeviitteet kertovat tieteellisessä tekstissä lukijalle tiivistetysti, mihin lähdekirjallisuuteen kirjoittaja on perehtynyt ja mitä lähdekirjallisuutta hän on tekstissään käyttänyt.

Kehitä työelämäosaamistasi kansanopistossa, kansalaisopistossa tai kesäyliopistossa

Avoimilla yliopisto-opinnoilla kehität osaamistasi muuttuvassa työelämässä. Opi uutta teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, tuo uutta tietoa työyhteisöönne tai tähtää kokonaan uudelle uralle! Tältä sivulta löydät lisätietoja opiskelumahdollisuuksista ja -kokemuksista eri puolella Suomea sijaitsevissa kansanopistoissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa.

Lähitentissä vastaaminen

Miten aloitan työskentelyni tenttitilanteessa? Miten rajaan tenttivastaukseni? Tältä sivulta löydät vinkkejä lähitentissä vastaamiseen ja saat vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Kirjoittamisen arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät kirjoittamisen oppiainekohtaiset arviointikriteerit.

Venla Pulkkanen, psykologia: Urheiluonnistumiset rakentuvat tasapainoisessa arjessa

Korkeushyppääjä Venla Pulkkanen tavoittelee riman ylityksiä urheilukentillä. Joustava opiskelu avoimessa yliopistossa on tuonut urheilun rinnalle myös toisenlaisia tavoitteita, jotka hyödyttävät urheilijan arjen lisäksi myös tulevaisuudessa. Psykologian perusopinnot tarjoavat tietoa ja keinoja ihmisen ymmärtämiseen sekä hyödyttävät työnhaussa. Ne tuovat myös opintopisteitä, jotka voi hyväksilukea osaksi tutkintoa sitten kun on kokonaisen tutkinnon opiskelun aika.

Terveystieteet, Helmi Heikkilä: Oma ala vahvistui avoimen yliopiston väyläopinnoissa

Terveystieteet on Helmi Heikkilän juttu. Alan opinnot avoimessa vahvistivat sen, ja osoittivat myös tien tutkinto-opintoihin. Heikkilä opiskeli JYU avoimessa yliopistossa terveystieteiden väyläopinnot työn ohella. Hän sai opinnoista kokemusta akateemisesta opiskelusta ja varmuutta alan valintaan. Tutkinto-opinnot avautuivat hänelle Tampereella.

Elina Ahonen, perheopinnot: ”Perhe on iso teema tässä yhteiskunnassa”

Mistä kaikesta vanhemmuus rakentuu, ja mikä kaikki siihen vaikuttaa? Miten vaikkapa omat lapsuusajan kokemukset vaikuttavat vanhemmuuteen? Elina Ahonen täydentää kasvatusalan tutkintoaan perheopintojen perus- ja aineopinnoilla. Ne tarjoavat osaamista ja ymmärrystä aloille, joilla kohdataan erilaisia perheitä ja suunnitellaan perheisiin vaikuttavia toimia.

Maiju Harila: Opinnoista uutta osaamista ja näkökulmia yritysvastuutyöhön

Tehtyäni kymmenisen vuotta tapahtumatuotannon projektipäällikön töitä aloin kaivata uutta suuntaa uralleni. Jossain vaiheessa minulle kirkastui, että juuri yritysvastuun kenttä on oma juttuni. Jo lapsena huomasin ihmisten eriarvoisen aseman yhteiskunnassa. Siksi haluan vaikuttaa positiivisesti maailmaan esimerkiksi kansainvälisiä kummilapsiani tukemalla. Haluan vastuullisuuden olevan olennainen osa myös työuraani.