Listaus ohjeista (SD:a varten)

Listaus ohjeista (SD:a varten)

Sisältää:

  • Julkiset JA yksityiset
  • Sivut ja tiedostot
  • kansiosta /fi/opiskelu
Tieteellinen teksti ja Turnitin

Tieteellisessä kirjoittamisessa kirjoittaja osoittaa perehtyneisyyttään tekstinsä aihepiiriin. Opiskelijalle kirjoittaminen on samanaikaisesti sekä opiskelutapahtuma että näyttö opitusta ja ymmärtämisestä. Kirjoittaminen on kommunikointia kahteen suuntaan: se on vuoropuhelua luetun aineiston kanssa ja tämän vuoropuhelun viestimistä lukijalle.

Opintojen esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys ja saavutettavuus on tärkeää avoimessa yliopistossa, ja haluamme toimia niiden toteutumiseksi kaikissa palveluissamme. Tärkeä osa opintojen mahdollistamista kaikille ovat joustavat ja vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat.

Yhteiskuntatieteet ja filosofia, Valtteri Lehtonen: Monipuolisesta tarjonnasta itselle sopiva opiskelukokonaisuus Alkio-Opistossa

Valtteri Lehtonen opiskeli avoimessa yliopisto-opetuksessa Alkio-opiston Yhteiskuntatieteet ja filosofia -kokonaisuutta. Kiinnostavien aiheiden opiskelu alkoi ilman pääsykokeista stressaamista ja samalla sai harjoitella yliopisto-opiskelua vuoden ajan. Itselle sopivia opintoja sai muotoilla viestintä- ja kieliopintoja myöten. Lopulta paikka aukesi Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi.

Tentti- ja lähdekirjallisuuden lukeminen

Oppiaineet ja opintojaksot ovat luonteeltaan erilaisia ja siksi myös lukemisen tavat sekä tavoitteet vaihtelevat. Tältä sivulta löydät ohjeita ja vinkkejä opiskelukirjallisuuden lukemiseen ja hankkimiseen.

Verkkotentissä vastaaminen

Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä määrättynä ajankohtana ja yleensä omalta tietokoneelta. Katso tältä sivulta ohjeita ja vinkkejä verkkotentissä vastaamiseen.

Biologian arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät biologian oppiainekohtaiset arviointikriteerit.

Kauppatieteiden arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät kauppatieteiden oppiainekohtaiset arviointikriteerit.

Varhaiskasvatustieteen arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät varhaiskasvatustieteen oppiainekohtaiset arviointikriteerit.

Kirjoittamisen esseeohje

Opiskelukirjoittamisen yleisin muoto on esseetyylinen kirjoitelma. Esseetyylistä kirjoitusta käytetään yleensä oppimistehtävässä, ja sen avulla osoitat hallitsevasi opintojakson keskeisimmät sisällöt. Tältä sivulta löydät kirjoittamisen oppiaineen ohjeet esseen kirjoittamiseen.

Lähteisiin viittaaminen bio- ja ympäristötieteissä

Tältä sivulta löydät bio- ja ympäristötieteiden oppiainekohtaisen ohjeen lähdeviitteiden tekemiseen. Lähdeviitteet kertovat tieteellisessä tekstissä lukijalle tiivistetysti, mihin lähdekirjallisuuteen kirjoittaja on perehtynyt ja mitä lähdekirjallisuutta hän on tekstissään käyttänyt.

Arviointikriteerit

Opintosuoritukset arvioidaan JYU:n tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Tältä sivulta löydät linkit oppiainekohtaisiin arviointikriteereihin.

Opintojen aloittaminen

Tervetuloa opiskelemaan Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon! Tältä sivulta löydät ohjeen, jonka avulla pääset alkuun opinnoissasi. Jos sinulle jää jotain kysyttävää, ota yhteyttä opintopalveluihimme.

Tervetuloa aloittamaan jatkuvan oppimisen polku!

Maksuton Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssi on johdanto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Tule mukaan oppimaan itsestäsi oppijana avoimen yliopiston huvipuistoon! Pelillinen ja motivoiva kurssi auttaa sinut alkuun opinnoissasi ja tukee onnistumistasi.

Aikuiskasvatustiede, Viitasaari: Osaamista ja aikuisena kasvamista

Opiskelu on myös oman elämän koulua. Aikuiskasvatustieteen perusopintoja opiskellessa Minna Rekonen ja Sirpa Pekkarinen oppivat opiskelijoiksi ja jotain itsestään. Viitasaarelle perustettu opintoryhmä tapasi ennen korona-aikaa yhteistyötila Lennättimessä, myöhemmin verkkovälitteisesti.