Opinto-oikeus

Ilmoittautuessasi opintoihin sinulle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opinto-oikeus suorittaa kyseistä opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Opinto-oikeus voidaan myöntää myös opiskelijavalinnan perusteella. 

Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiseen opintokokonaisuuteen/-jaksoon kuin siinä tapauksessa, että avoin yliopisto joutuu perumaan kyseessä olevat opinnot. Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Opinto-oikeuksien voimassaoloajat

Onko opinto-oikeuteni voimassa?

Voit tarkistaa opinto-oikeuksiesi voimassaoloajat Korpista kohdasta Opinnot - Opinto-oikeudet.

 • Perusopintokokonaisuudet: 360 vrk ilmoittautumispäivästä tai 2-3 lukukautta
 • Aineopintokokonaisuudet: 720 vrk ilmoittautumispäivästä tai 4 lukukautta
 • Yksittäiset opintojaksot: 150 vrk ilmoittautumispäivästä tai poikkeuksellisesti 360 vrk ilmoittautumispäivästä
 • Tiettyyn ajankohtaan sidotut opintojaksot (esim. viestintä- ja kieliopintojen kurssit):  opinto-oikeus kurssin toteutusajan mukaisesti

Voit suorittaa opintoja opinto-oikeutesi mukaisesti (esim. perusopinnot 25 op). Opintokokonaisuuden laajuuden ylittävistä opintojaksoista (esim. ylimääräiset valinnaiset opintojaksot) peritään jaksokohtaiset opintomaksut.

 

Opintojen suorittaminen opinto-oikeusaikana

Opintosuorituksia voivat tehdä opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus kyseessä oleviin opintoihin. Opintosuorituksen täydentäminen tai arvosanan korottaminen edellyttävät myös voimassa olevaa opinto-oikeutta.

Jos opinto-oikeutesi on umpeutumassa ja haluat suorittaa opinnot valmiiksi opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, voit osallistua tenttiin tai palauttaa oppimistehtäväsi arvioitavaksi viimeistään opinto-oikeuden viimeisenä voimassaolopäivänä. Tenttiä voi ainoastaan ilmoitettuina tenttipäivinä. Jos osallistut verkkokurssille, varmista että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan. Opintosuorituksen arviointi voi tapahtua opinto-oikeuden päättymisen jälkeen.

Jos opintosuorituksesi hylätään ja/tai haluat täydentää sitä opinto-oikeutesi päätyttyä, ilmoittaudu kyseiselle opintojaksolle uudelleen. Ilmoittautumisesta saat uuden opinto-oikeuden, josta veloitetaan opintomaksu.

Tarvitsetko todistuksen opinto-oikeudestasi?

Voit pyytää virallisen todistuksen opinto-oikeudestasi HelpJYU:sta Lomakkeet ja todistukset -lomakkeella.  Todistus kirjoitetaan suomenkielisenä viranomaistarkoitukseen.

Jos tarvitset todistuksen opinto-oikeudestasi Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukihakemuksen liitteeksi, katso ohjeet HelpJYU:sta.

Opintojen jatkaminen avoimessa yliopistossa

 • Miten jatkan kesken jääneen opintokokonaisuuden suorittamista?
  •  Voit jatkaa perus- tai aineopintojen suorittamista opinto-oikeutesi päättymisen jälkeen ilmoittautumalla opintoihin uudelleen. 
  • Voit ilmoittautua uudelleen joko koko opintokokonaisuuteen tai ainoastaan suorittamatta jääneille opintojaksoille. Ilmoittautumisesta saat uuden opinto-oikeuden, josta veloitetaan opintomaksu.
  • Jos ilmoittaudut opintokokonaisuuteen, sen opintomaksu veloitetaan kokonaisuudessaan.
 • Yksittäisen opintojakson suorittamista voit jatkaa ilmoittautumalla sille uudelleen opinto-oikeutesi päätyttyä. Uudesta opinto-oikeudesta veloitetaan opintojakson opintomaksu.

Voit suorittaa keskeneräiset opintosi valmiiksi ilmoittautumalla niihin uudestaan joko heti opinto-oikeutesi päätyttyä tai myöhemmin, jos ko. opinnot ovat edelleen avoimen yliopiston opintotarjonnassa. Opintosuorituksesi säilyvät opintorekisterissä. Mahdollisista opintoja koskevista vanhenemissäännöksistä sekä opetussuunnitelmien voimassaoloajoista tiedotetaan oppiainekohtaisesti.

Opintojen jatkaminen yhteistyöoppilaitoksissa

Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitosten opiskelijat voivat tiedustella omasta oppilaitoksestaan opinto-oikeuksiensa voimassaoloajoista sekä opintojen jatkamisesta opinto-oikeusajan päätyttyä.

Jos opintojen jatkaminen ei ole mahdollista yhteistyöoppilaitoksessa, voit kysyä mahdollisuudesta jatkaa opiskelua  Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opinto-oikeuden voimassaoloajan pidentäminen poikkeustapauksissa

Opinto-oikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa opiskelijakohtaisesti sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa opiskelijalla on jokin lääketieteellinen/terveydellinen este, varusmiesaika tai yliopiston tutkinto-opiskelijan kohdalla kansainvälisen opiskelijavaihdon aikaiset läsnäoloa edellyttävät opinnot avoimessa yliopistossa. Opinto-oikeutta jatketaan pääsääntöisesti lääkärintodistuksessa määritellyn terveydellisen esteen tai varusmiesajan/opiskelijavaihdon keston mukaan. Saman opintokokonaisuuden tai opintojakson opinto-oikeuden pidentämistä voi anoa enintään kolmesti.

Opinto-oikeuden voimassaoloajan pidentämisestä tulee tehdä anomus, joka sisältää suunnitelman opintojen edistämisestä. Anomuksen liitteenä toimitetaan lääkärintodistus/-lausunto tai muu todistus opiskelun esteestä.

Anomuksen ja liitteet voi toimittaa käsiteltäväksi aikaisintaan kuukautta ennen opinto-oikeusajan päättymistä, mutta  kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa opinto-oikeusajan päättymisestä. Anomus liitteineen lähetään postitse avoimen yliopiston opintoneuvojalle (os. opintoneuvoja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto). Asia käsitellään luottamuksellisesti ja toimitetut dokumentit palautetaan opiskelijalle postitse päätöksen mukana.

Opiskeletko yhteistyöoppilaitoksessamme?

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessamme (esimerkiksi kansanopistossa, aikuisopistossa tai kesäyliopistossa), pyydä ohjeet omasta oppilaitoksestasi.