Opintojen esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys ja saavutettavuus on tärkeää avoimessa yliopistossa, ja haluamme toimia niiden toteutumiseksi kaikissa palveluissamme. Tärkeä osa opintojen mahdollistamista kaikille ovat joustavat ja vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat.

Pyrimme varmistamaan opintojesi esteettömyyden ja saavutettavuuden lähtökohtaisesti kaikissa palveluissa. Osaltaan opintojesi esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantavat joustavat ja vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat.

Sovellamme Jyväskylän yliopiston yhteisiä opiskelun esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevia käytänteitä ja niihin liittyviä opintojen yksilöllisiä järjestelyjä.

Yksilöllisten opintojärjestelyjen hakeminen

Yksilölliset järjestelyt ovat opetukseen, ohjaukseen, tenttimiseen ja/tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, joilla edistetään opintojesi sujumista. Järjestelyjä varten sinulle tulee olla suositus opiskelun yksilöllisistä järjestelyistä Jyväskylän yliopistossa.

  • tavallisimpia järjestelyjä ovat lisäaika tentissä tai oppimistehtävän palautuksessa ja luentomateriaalien saaminen etukäteen.
  • järjestelyistä laaditaan suositus, jonka opiskelija saa allekirjoitettuna käyttöönsä.
  • järjestelyjen perusteluksi tarvitaan lääkärintodistus tai asiantuntijan lausunto.
  • suosituksen laatimiseen osallistuvat opiskelijan lisäksi JYU avoimen yliopiston opintoneuvoja, opettaja ja erityisasiantuntija Tuula Maijanen.
  • kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja opiskelija päättää, miten ja kenelle suosituksesta toimitetaan tietoa.

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, ota yhteyttä HelpJYU-palvelun Esteettömyysasiat -lomakkeella heti opintojesi alussa, jotta voimme huomioida toiveesi mahdollisimman pian.  Suositus opintojen yksilöllisistä järjestelyistä on mahdollista saada noin 1-2 viikon kuluessa yhteydenotosta.

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessa, voit tiedustella oppilaitoksessasi tarjottavia tukipalveluja. Opiskelijana sinulla on mahdollista saada yksilöllistä tukea ja henkilökohtaista ohjausta.

CELIA–kirjaston palvelut opiskelijalle

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Se tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esimerkiksi äänikirjoina ja pistekirjoina.

Celian kirjat on tarkoitettu kaikille, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairaudesta tai vammasta johtuen vaikeaa. Mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi lukivaikeus, oppimisvaikeus, näkövamma tai heikentynyt näkö, hahmotus- tai keskittymisvaikeudet. Jos arvelet olevasi oikeutettu Celia-kirjaston palveluihin eikä sinulla ole vielä sen käyttöön tunnuksia, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen tarja.ladonlahti@jyu.fi henkilökohtaisten tunnusten saamiseksi.

DigiLukiseula

Onko sinulla vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa? Epäiletkö, että sinulla saattaa olla lukivaikeus? Avoin yliopisto tarjoaa sinulle tilaisuuden ensimmäiseen askeleeseen mahdollisen lukivaikeuden tunnistamisessa. Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -verkkokurssin suoritettuasi voit osallistua Niilo Mäki Instituutissa kehitettyyn digtiaaliseen lukemisen ja kirjoittamisen arviointiin.

DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. Sen perusteella et saa todistusta lukivaikeudesta, mutta testi antaa viitteitä tarkempien tutkimusten tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Jos olet suorittanut em. verkkokurssin ja haluaisit osallistua testiin, lähetä sähköpostia yksityiskohtaisten toimintaohjeiden saamiseksi osoitteeseen tarja.ladonlahti@jyu.fi ja lisää viestisi otsikoksi DigiLukiseula.

Saavutettavuusselosteet

Tutustu myös:

Kuva: John Schonobrich