Opintojen esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys ja saavutettavuus on tärkeää avoimessa yliopistossa, ja haluamme toimia niiden toteutumiseksi kaikissa palveluissamme. Tärkeä osa opintojen mahdollistamista kaikille ovat joustavat ja vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat.

Pyrimme varmistamaan opintojesi esteettömyyden ja saavutettavuuden lähtökohtaisesti kaikissa palveluissa. Osaltaan opintojesi esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantavat joustavat ja vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat.

Sovellamme Jyväskylän yliopiston yhteisiä opiskelun esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevia käytänteitä ja niihin liittyviä opintojen yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilölliset järjestelyt ovat opetukseen, ohjaukseen, tenttimiseen ja/tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, joilla edistetään opintojesi sujumista.

Yksilöllisten järjestelyjen edellytyksenä on, että opiskelijalla on JYU:n esteettömyysasioista vastaavan erityisasiantuntijan kanssa yhteistyössä laadittu suositus opiskelun yksilöllisistä järjestelyistä Jyväskylän yliopistossa.

Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessa, voit lisäksi tiedustella oppilaitoksessasi tarjottavia tukipalveluja. Opiskelijana sinulla on mahdollista saada yksilöllistä tukea ja henkilökohtaista ohjausta.

  •  Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, ota yhteyttä HelpJYU-palvelun Esteettömyysasiat -lomakkeella heti opintojesi alussa, jotta voimme huomioida toiveesi mahdollisimman pian.
  • Suositus opintojen yksilöllisistä järjestelyistä on mahdollista saada noin 1-2 viikon kuluessa yhteydenotosta.

CELIA –kirjaston palvelut opiskelijalle

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Se tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina.

Celian kirjat on tarkoitettu kaikille, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairaudesta tai vammasta johtuen vaikeaa. Mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi lukivaikeus, oppimisvaikeus, näkövamma tai heikentynyt näkö, hahmotus- tai keskittymisvaikeudet. Jos arvelet olevasi oikeutettu CELIA-kirjaston palveluihin eikä sinulla ole vielä Celia -kirjaston tunnuksia, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen tarja.ladonlahti@jyu.fi henkilökohtaisten tunnusten saamiseksi.

Saavutettavuusselosteet

Tutustu myös:

Kuva: John Schonobrich