Ohjausta opintoihin ja urasuunnitteluun

Ohjausta opintoihisi JYU avoimessa yliopistossa, ole hyvä! Saat ohjausta jo opintojen suunnitteluvaiheessa.

Tämä ohjaussivusto on tarkoitettu sinulle, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelija. Olemme koonneet sivulle tietoa ohjauksemme periaatteista, käytännöistä ja tahoista: millaista, miten ja keneltä. Sivun alusta näet tiivistetysti keneltä saat tarvittaessa ohjausta missäkin tilanteessa.

Kaikille maksuton Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -verkkokurssi on hyvä startti opintoihin. Kurssi ohjaa muun muassa opiskelutaitojen, opintojen suunnittelun ja avoimen yliopiston opiskelukäytäntöjen maailmaan. 

Opintojen ohjauksella varmistetaan, että opintosi sujuvat mahdollisimman mutkattomasti koko opintopolkusi ajan. Useimmat opiskeluun liittyvistä haasteista ratkeavat kysymällä, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Mihin tarvitset ohjausta? Ota yhteyttä!

 
  • Opiskelukäytänteet
  • Yleinen opintoneuvonta
Opiskelun palvelupiste
Ota yhteyttä: help.jyu.fi
puh. 029 441 8080, ma–pe klo 12–15

  • Tutkintotavoitteinen opiskelu
  • Opiskelijavalinnat (esim. avoimen yliopiston väylä)
  • ammatillinen kehittyminen ja osaamisen lisääminen
Opintoneuvoja Riina Kärkkäinen
puh. 050 428 0805

Opintoneuvoja Sanna Anttonen
puh. 040 805 4408

Ota yhteyttä: help.jyu.fi
  • Oppiaineisiin liittyvä ohjaus
    (ota yhteyttä oppiaineestasi vastaavaan henkilöön)
Henkilökunta
Opettajat
Koulutussuunnittelijat 
Koulutuspäälliköt
Yhteistyöoppilaitoksissa ohjauksesta ja neuvonnasta vastaavat yhteistyöoppilaitosten henkilökunta sekä ryhmänohjaajat.

 

Kaikille avoimet
JYU avoimen ohjaustapahtumat

JYU avoin yliopisto tarjoaa maksuttoman mahdollisuuden opintojen suunnitteluun kaikille. Varaa henkilökohtainen ohjausaikasi Avoin opinnoille -etäohjauspäivästä. Niitä pidetään noin kerran kuukaudessa. 

 

 

Ohjauksellinen pedagogiikka

Ohjaus on keskeinen osa koko toimintaamme. Opiskelu avoimessa yliopistossa perustuu omaehtoiseen ja aktiiviseen rooliisi oppimisen suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana. Silti saatat tarvita opiskelusi tueksi ohjausta ja tukea. Sinulla on mahdollisuus opiskella sekä itsenäisesti että yhdessä, niin verkko-oppimisympäristöissä kuin lähitapaamisissakin. 

Ohjausta tarpeen mukaan

Opiskelijoidemme ohjauksen tarpeet vaihtelevat, joten siksi ei ole vain yhtä kaikille sopivaa ohjauksen muotoa. Tiedottaminen on tärkeä osa ohjaustoimintaa, ja sen avulla voit yleensä löytää ratkaisun ohjauksen kysymyksiisi itse.

Joskus saatat tarvita neuvoja ja tukea opiskeluusi. Niitä saat kaikilta henkilöstömme jäseniltä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjauksen tarve voi vaihdella opiskelupolkusi aikana.

Olet opiskelijana aktiivinen toimija opiskeluprosessissasi. Jäsennät itsenäisesti, ryhmässä tai henkilöstömme tuella todellisuuttasi ja tavoitteitasi siten, että kykysi muodostaa ja toteuttaa elämänsuunnitelmiasi kasvaa. Päämääränä on lisätä omaehtoista opiskeluasi ja vahvistaa sitä, miten uskot pystyväsi organisoimaan ja edistämään opintojasi päämääriesi suuntaisesti.

Tuemme suunnitelmiasi ja valintojasi sekä vastuullisuutesi ja itsenäisyytesi kehittymistä. Tässä prosessissa tärkein työkalu on HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Ohjauksen tavoitealueet

Ohjauksen tavoitealueet ovat oppimisen ohjaus, psykososiaalinen tuki ja urasuunnittelun ohjaus.

Oppimisen ohjauksella tarkoitetaan opintojakson tai opintokokonaisuuden opiskelemiseen liittyvää ohjausta. Siitä päävastuussa ovat opettajamme. Opettajamme ohjaavat ja auttavat sinua itsenäisessä opiskelussa ja valinnoissa sekä tukevat tilanteissa, joissa oppiminen on vaikeaa.

Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan opintososiaalisiin ja hyvinvoinnin kysymyksiin liittyvää tukea. Aikuisena opiskeluun liittyy esimerkiksi huoli taloudesta opintojen aikana. Näissä kysymyksissä saat tarvittaessa neuvontaa opintopalveluidemme henkilöstöltä.

Urasuunnittelun ohjaus on opiskelijan avustamista hänen urasuunnittelutaitojensa edistämisessä, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa tunnistamisessa, urasuunnittelussa ja siihen liittyvissä valinnoissa. Urasuunnittelun ohjauksessa saat tarvittaessa tukea opintoneuvojaltamme, opettajiltamme, ja koulutuspäälliköiltämme.