Oppimisen ohjaus avoimessa yliopistossa

Perusinformaation opiskelusta löydät verkkoympäristöistämme eli verkkosivuilta, Korppi-opintotietojärjestelmästä ja Moodle-verkko-oppimisympäristöstä. Verkkoympäristöissä voit tutustua itsenäisesti opintoihin, perehtyä opiskeluohjeisiin, suunnittella opintojasi sekä edetä opinnoissasi.

Opiskeluohjeet verkossa mahdollistavat sen, että voit aloittaa opintosi useimmissa oppiaineissa haluamanasi ajankohtana ja edetä opinnoissasi oman aikataulusi mukaisesti. Jos opiskelet yhteistyöoppilaitoksessamme, saat tarkemmat ohjeet ja aikataulun oppilaitoksestasi.

Neuvontaa ja ohjausta antavat henkilöt löydät sekä yleisiltä verkkosivuiltamme että opinto-oppaasta oppiaineesi Yhteystiedot-välilehdeltä.

  • Kun tarvitset yleistä opintoneuvontaa tai kysymyksesi koskee opiskelukäytänteitä, ota yhteyttä opintopalveluihimme.
  • Tutkintotavoitteista opiskelua, opiskelijavalintoja (esim. avoimen yliopiston väylähaku) ja ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevissa kysymyksissä sinua auttavat opintoneuvojat. Opintoneuvoja Riina Kärkkäiseen voit ottaa yhteyttä myös esteetöntä opiskelua koskevissa asioissa.
  • Oppimista tai oppiainetta koskevissa kysymyksissä sinua ohjaavat yliopistonopettajat ja koulutuspäällikköt. Ohjausvastuista kerromme tarkemmin oppiaineiden sivuilla opinto-oppaassa.

Opintojen alku on tärkeä vaihe ohjauksessa ja opintojen etenemisen varmistamisessa. Kun ilmoittaudut valitsemasi opintojakson suoritustapaan, saat Korpin kautta automaattisesti sähköpostiviestin, joka sisältää ohjeet opintojen aloittamiseen.

Neuvomme ja ohjaamme sinua tavoitteidesi suuntaisesti ja pyrimme reagoimaan ohjaustarpeeseesi mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti. Tietoa löydät verkkoympäristöistämme (verkkosivut, Korppi ja Moodle) ja sen lisäksi voit ottaa yhteyttä HelpJYU-palvelun kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai sopia henkilökohtaisen tapaamisen joko kasvokkain tai verkossa. Seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumistamme. Lisäksi oppiainekohtaisessa ohjauksessa voidaan käyttää FB-ryhmiä tai muita sosiaalisen median kanavia.

HOPS-ohjaus

Ohjaamme opiskelijoitamme laatimaan opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin. HOPS voi olla opintokokonaisuuskohtainen tai tutkintotavoitteinen. Voit tutustua HOPSin merkitykseen ja tavoitteisiin verkkosivuillamme.

HOPS on käytössä useimmissa oppiaineissa, mutta HOPS-tehtävät ja -käytänteet vaihtelevat oppiaineittain. Katso oppiaineesi tarkemmat HOPS-käytännöt ja ohjeet opinto-opaasta oppiaineesi sivun Näin aloitan opintoni -välilehdeltä- Tarvittaessa saat HOPS-työskentelysi tueksi ohjausta oppiaineen yliopistonopettajalta, koulutuspäälliköltä ja yhteistyöoppilaitoksessamme ryhmänohjaajaltasi tai vastaavalta henkilöltä.

Tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelun runkona toimii tutkintotavoitteinen HOPS. Sen tarkoituksena on muun muassa selkeyttää opiskelun päämääriä ja helpottaa opintojen pitkäjänteistä suunnittelua. Saat tarvittaessa palautetta HOPSistasi avoimen yliopiston opintoneuvojilta, jotka vastaavat tutkintotavoitteisen opiskelun ohjauksesta.

HOPS on muuttuva ja päivittyvä työväline. Voit muuttaa, muokata ja täsmentää HOPSiasi opintojesi edetessä ja suunnitelmiesi mahdollisesti muuttuessa.

Orientaatio jatkuvaan oppimiseen - "aakkoset yliopisto-opintoihin"

Maksuton yliopisto-opintoihin orientoiva opintojakso (1 op) antaa tukea ja varmuutta opintojen alkuun – olitpa sitten ensikertalainen tai jo kokenut opiskelija. Tämä omien opintojesi suunnittelukurssi vie sinut oppimisympäristöön, jossa pääset tarkastelemaan itseäsi opiskelijana ja oppijana erilaisten tehtävien kautta. Suosittelemme opintojaksoa lämpimästi jokaiselle opiskelijallemme.

Aikuisopiskelijan akateeminen
opiskelukyky -verkkokurssi

HYVY002 -verkkokurssi (2 op) vahvistaa opiskelukykyäsi ja -hyvinvointiasi. Kurssilla käsitellään tyypillisiä opiskeluhaasteita. Saat ohjausta mm. opiskelutaitoihin, ajankäytön suunnitteluun, opiskelun, työn ja perheen yhteensovittamiseen ja stressistä palautumiseen.

Verkkokurssi tarjoaa sinulle myös mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssi hyväksi luetaan Jyväskylän yliopiston tutkintoihin. Kurssi sopii erityisesti tutkintotavoitteisille opiskelijoille, opinnoissa jumiutuneille ja vertaistukea kaipaaville.

Opiskelutaitowebinaarit

Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät yhteistyössä verkkovälitteisiä opiskelutaitowebinaareja. Webinaarien sisältöinä ovat esimerkiksi opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, tieteellisten tekstien lukeminen ja kirjoittaminen ja tenttivastaustekniikka. Webinaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille!

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavia opintoja. Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä.

Jos sinulla on sisällöllisesti vastaavia aiempia opintoja tai osaamista, niin voit hakea korvaavuutta. Lisätietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta saat oppiaineiden opettajilta ja koulutuspäälliköiltä.

Sisällyttäminen on aiemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa. Jos aiot suorittaa tutkinnon Jyväskylän yliopistossa, haet muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suorittamiesi opintojen sisällyttämistä vasta tutkinto-opiskelijana. Tutkintoon sisällytettäviksi haluamasi opinnot kirjaat kuitenkin osaksi tutkintotavoitteista HOPSia. Lisätietoja saat opintoneuvojiltamme.

Ryhmänohjaus yhteistyöoppilaitoksissa

Avoimessa yliopistossa opiskelijat suorittavat opintojaan usein itsenäisesti ja etäällä muista opiskelijoista, mikä vaikuttaa ohjauksen muotoihin. Lähiopetuksen, verkko-opetuksen ja itsenäisen opiskelun suhde vaihtelee eri oppiaineissa, ja oman oppiaineesi käytännöt löydät oppiaineen Korppi- ja/tai Koppa-sivuilta. Ohjaus nivoutuu usein luontevasti opetukseen.

Myös yhteistyöoppilaitoksissamme ohjausta toteutetaan eri tavoin oppiaineesta ja oppilaitoksesta riippuen. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijana voit saada ohjausta opetuksen lomassa tai erillisissä lähiryhmissä.

Erityisesti yhteistyöoppilaitosten ohjauksen ja opetuksen tueksi olemme kehittäneet ryhmänohjausmallin (RO-malli), jota toteutetaan tietyissä oppiaineissa.

Ryhmänohjausmallissa toimii oma lähiryhmä, jota ohjaa yhteistyöoppilaitoksissa ryhmänohjaaja. Opiskelijana saat kokemuksia erilaisista opintojen suoritustavoista ja opiskelet ryhmän mukana sovitussa aikataulussa. RO-mallissa saat tukea akateemisten opiskelutaitojen ja minäpystyvyyden kehittämiseen. Tavoitteena on, että opinnot kytkeytyvät nykyisiin työtehtäviisi tai urasuunnitelmiisi, ja saat tarvittaessa tukea uravalinnassasi.

Kuvat: Annie Spratt