Opintososiaaliset edut

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuella tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista ammatillista koulutusta. Voit hakea avoimen yliopiston opintoihin aikuiskoulutustukea, jos opiskelusi on ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Aikuiskoulutustukihakemukseen tulee liittää todistus voimassa olevasta opinto-oikeudesta. Liitteeksi riittää Korppi-opintotietojärjestelmästä otettu kuvankaappauskuva, josta käy ilmi oppilaitos, suoritettavien opintojen nimi ja laajuus sekä opinto-oikeusaika. Opinto-oikeustietosi löydät Korpista-seuraavasti: kirjaudu järjestelmään -> valitse Opinnot -> valitse Opinto-oikeudet. Kuvankaappauksen voit ottaa em. sivusta ja liittää kuvan hakemukseesi. Epäselvissä tilanteissa, tai jos tarvitset opinto-oikeustodistuksen myös johonkin muuhun tarkoitukseen, voit pyytää allekirjoitetun todistuksen opinto-oikeudestasi opiskelijapalveluistamme.

Opiskelu työttömänä

Työttömän on mahdollista opiskella sivutoimisesti ja joissain tapauksissa päätoimisesti menettämättä työttömyysetuuksiaan. Keskustele omassa työ- ja elinkeinotoimistossasi opiskelumahdollisuuksista tai ota yhteyttä TE-palveluiden koulutusneuvontaan ennen opintoihin ilmoittautumista ja opiskelun aloittamista.

Hyödyllisiä linkkejä

  • Koulutus- ja ammattitietopalvelu - tietoa mm. aikuiskoulutustarjonnasta ja opiskelun tukijärjestelmistä työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla
  • Työllisyysrahasto - tietoa erilaisista etuuksista, kuten aikuiskoulutustuesta ja erorahasta, sekä niiden hakemisesta
  • Opiskelun rahoitus - tietoa opiskelun rahoituksesta Opintopolku.fi -sivustolla

Opintotuki

Avoin yliopisto-opiskelu on sivutoimista ja yleissivistävää opiskelua. Avoimen yliopiston opintoihin et voi saada valtion myöntämää opintotukea, ellet ole oikeutettu tukeen muiden opintojesi perusteella (esim. päätoiminen opiskelu kansanopistossa).

Opiskelijakortti

Avoimia yliopisto-opintoja suorittavilla opiskelijoilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta yliopistossa. Et voi liittyä jäseneksi yliopiston ylioppilaskuntaan ja saada ylioppilaskunnan myöntämää opiskelijakorttia.  

Opintoseteli

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot) avoimia yliopisto-opintoja opiskelevan on mahdollista hakea opintoihinsa opintosetelityyppistä avustusta. Ota opintoseteli-asioissa yhteyttä yhteistyöoppilaitokseen, jossa suoritat opintoja.

Verovähennykset

Avoimen yliopiston opintomaksuja ja opintoihin liittyviä matkakuluja on mahdollista vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluina, mikäli opinnot liittyvät työhösi.

Opiskelijoiden tapaturmavakuutus

Avoimen yliopiston opiskelijan voidaan katsoa kuuluvan yliopiston tapaturmavakuutuksen piiriin ainoastaan, jos opintoihin sisältyy tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaista käytännön työhön rinnastettavaa harjoittelua.