Opintosuoritukset

Arviointi

Arvosteluasteikko

5 = erinomainen
4 = kiitettävä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1 = välttävä
0 = hylätty

Opintosuorituksesi arvioidaan asteikolla 0-5. Harjoittelu sekä taitokurssit ja vastaavat kurssit voidaan arvioida myös arvosanoilla hyväksytty-hylätty.

Opintokokonaisuudesta (esim. perusopinnot, aineopinnot) saat erikseen arvosanan asteikolla 0-5 tai sanallisen arvosanan. Arvosana lasketaan kokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen numeeristen arvosanojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Keskiarvo pyöristetään lähimpään kokonaislukuun tai ylempään kokonaislukuun, jos keskiarvo on täsmälleen kahden kokonaisluvun puolivälissä.

Rekisteröinti

Opintosuoritustesi tulokset kirjataan Korppi-opintotietojärjestelmään noin kolmen viikon kuluessa siitä, kun olet palauttanut tehtäväsi arvioivaksi. Huomioithan, että joillain opintojaksoilla opettajat arvioivat tehtäviä kootusti erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Tällöin arviointiaika alkaa vasta tästä päivästä. Jos opintosuorituksesi postitetaan opettajalle arvioitavaksi, voi arviointiin ja rekisteröintiin kulua neljä viikkoa. Myös loma-ajat vaikuttavat arvioinnin aikatauluun.

 

Seuraa opintosuorituksiasi Korpissa!

Kirjaudu Korppiin, valitse kohta Opinnot - Opintosuoritusote - välilehti Avoin yliopisto.

  • Varmista, että kaikki suorittamasi opintojaksot ja niiden arvosanat näkyvät opintosuoritusotteellasi.
  • Mahdolliset hylätyt suorituksesi eivät näy opintosuoritusotteella, vaan löydät ne Korpista kohdasta Opinnot - Kurssit ja kokonaisuudet - Suoritetut.
  • Jos huomaat opintosuoritusotteessasi puutteita, ota yhteyttä opiskelijapalveluihimme.

Opintosuorituksesi voidaan rekisteröidä, kun sinulla on opinto-oikeus voimassa sen suorituspäivänä. Suorituspäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin esimerkiksi palautat tehtäväsi arvioitavaksi tai osallistut tenttiin. JY:n tutkintosäännön 48 §:n mukaisesti opintosuorituksen suoritusajankohdaksi merkitään suorituksen päivämäärä.

Jos olet Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautunut tutkinto-opiskelija eikä JY:n avoimen yliopiston opintosuorituksesi näy JY:n opintorekisterissä, ota tarvittaessa yhteyttä opiskelijapalveluihimme.

Arvosanan korottaminen

Sinulla on oikeus yrittää hyväksytyn opintojaksosuorituksesi arvosanan korottamista vuoden sisällä ensimmäiseen suoritukseen osallistumisestasi. Voit yrittää arvosanan korotusta enintään kahdesti, ellei kysymys ole opintojen jatkamiselle välttämättömästä arvosanan korottamisesta. Yrittäessäsi korottaa opintojakson arvosanaa sinulla pitää olla opinto-oikeus voimassa opintojaksoon ja opintojakson pitää edelleen olla opintotarjonnassamme.

Hyväksyttyä arvosanaa voit korottaa sopimalla korotuksesta ja uudesta suoritustavasta opettajan kanssa. Suoritustavan pitää olla tiedekunnan opetussuunnitelman mukainen. Tenttimällä tekemiesi opintosuoritusten arvosanaa voit korottaa uusintatentillä ilman erillistä sopimista opettajan kanssa.

Muutoksenhaku

Ellet ole tyytyväinen opintosuorituksesi arvosteluun tai opintojesi hyväksilukemiseen, voit pyytää siihen oikaisua. Sinun tulee pyytää oikaisua 14 päivän kuluessa suullisesti tai kirjallisesti arvostelun suorittaneelta opettajalta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Tutustu oikaisumenettelyyn Jyväskylän yliopistossa.