19.10.2018

Opiskelijamme kertovat

Miltä se avoin yliopisto-opiskelu oikeasti tuntuu? Tutustu opiskelijoidemme opiskelijatarinoihin sekä opiskelijapalautteeseen!
Opiskelu Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tuo suurimmalle osalle opiskelijoista täydentävää koulutusta.

Kokemuksia avoimesta yliopisto-opiskelusta

Tarkastelemme toimintaamme vuosittain kootun opiskelijapalautteen perusteella. Vuonna 2017 palautetta antoi 55,5 % opintokokonaisuutensa valmiiksi saattaneista opiskelijoista.

Opintojen_tarkoitus_2017_2018_3_26.png

Haluamme tehdä opiskelijoidemme oppimiskokemukset yhä antoisammiksi ja joustavoittaa toimintaamme opiskelijaa entistä paremmin palvelevaksi.

Meillä opiskellaan ennen kaikkea osaamisen lisäämiseksi. Usein tarkoituksena on hankkia tai laajentaa opettajan kelpoisuutta. Opiskelijat voivat tavoitella lisäksi yliopistotutkintoa tai alan tai ammatin vaihtamista.

Opinnoille asetetuista tavoitteista parhaiten toteutuvat

  • yleissivistyksen lisääntyminen
  • ammatillisen osaamisen kehittyminen
  • tulevaisuuden urasuunnitelmien selkiytyminen.

Opintomme edistävät innokkuutta elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi vastaajista 96 % on sitä mieltä, että opiskellun alan teoreettinen osaaminen kehittyi vähintäänkin hyvin.

Opiskelu Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on tykättyä: 91 % suosittelisi meillä opiskelua tuttavilleen.

Oppimisympäristöjämme pidetään pääasiallisesti toimivina ja käytettävinä, vaikka käytämme monia erilaisia järjestelmiä. Hyvänä nähdään myös etäopintomahdollisuudet sekä asiantunteva ohjaus. Mielekkäintä opiskelu on oppimistehtävin sekä lisäksi lähiopetuksena järjestettävin harjoituksin ja verkkokurssein.

Oppimista edistävät palautteen mukaan oma motivaatio ja kiinnostus opiskeltavaan aiheeseen, joustavat ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet, hyvin laaditut oppimistehtävät sekä vertaistuki ja ryhmätyöskentely. Myös opettajan rooli on tärkeä: oppimista vievät eteenpäin opettajan antama palaute sekä asiantunteva, laadukas lähiopetus. Lisäksi tarkoituksenmukainen opiskelumateriaali on tärkeä osa oppimista.

Selkein yksittäinen oppimista hidastava tekijä on opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen. Myös opiskelumateriaalien saatavuus, vieraskielisen kirjallisuuden lukeminen sekä opiskelun itsenäisyys aiheuttavat haasteita oppimisessa.

Opiskelijoiden tarinoita opiskelusta

Meillä voit opiskella monimuotoisesti, monissa eri oppiaineissa ja elämäntilanteissa - monimuotoisia ovat siis opiskelukokemuksetkin! Lue opiskelijoidemme kokemuksia opiskelusta ja elämästä. Osa opiskelijoista kertoo opinnoista Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, osa taas opiskelusta yhteistyöoppilaitoksissamme.