Aikuiskasvatustiede & kauppatieteet, Kari Björn: Teoriaa ja käytäntöä muuttuvan työelämän tarpeisiin

JYU avoimessa yliopistossa aikuiskasvatustiedettä ja kauppatieteitä opiskellut Kari Björn kuvaa itseään oppimisaddiktiksi, joka jo 70-luvulla ymmärsi jatkuvan oppimisen merkityksen muuttuvassa työelämässä. Vuodesta 2013 lähtien avoimessa opiskellut Björn on saanut opinnoista kaipaamaansa teoriaosaamista ja vienyt oppeja myös eteenpäin omille opiskelijoilleen.

Valmistuin 70-luvulla kauppateknikoksi Markkinointi-instituutista, minkä jälkeen olen työskennellyt muun muassa yrittäjänä yli 20 vuotta rakennusalalla ja taloteollisuudessa. Jo ennen valmistumistani pääsin työskentelemään kansainväliseen teknologiayritykseen, jossa viihdyinkin sitten seitsemän vuotta.

Nämä vuodet opettivat, miten tärkeää jatkuva oppiminen on. Tuolloin, 70–80 -luvun taitteessa, tietotekniikka eli suurta murrosta ja jokaisen työntekijän täytyi jatkuvasti kehittää osaamistaan. Tämä ajatusmalli itsensä kehittämisestä on voinut olla syy siihen, miksi ura- ja opintopolkuni on muovautunut juuri tällaiseksi. Esimerkiksi ammatin vaihtaminen ei ole koskaan pelottanut minua, sillä olen voinut luottaa siihen, että minulla on aina mahdollisuus oppia lisää.

Aloitin aikuiskasvatustieteen perusopinnot vuonna 2013. Sain tuolloin sattumalta tilaisuuden siirtyä aikuiskouluttajaksi taloteollisuuden työvoimakoulutuksiin ja huomasin, että teoriaosaamisessani oli merkittäviä puutteita. Tarvitsin erilaisia taitoja kouluttamiseen ja opettamiseen liittyen, mihin aikuiskasvatustieteen opinnot olivat mielestäni toimiva ratkaisu. Valitsin juuri Jyväskylän avoimen yliopiston, koska vertaillessani työn ohessa tapahtuvaan opiskeluun eri yliopistoja heillä oli paras tarjonta ja jo tuolloin hyvin toimivat verkkosivut. Tätä valintaa en ole matkan varrella todellakaan katunut.

Tarvitsin erilaisia taitoja kouluttamiseen ja opettamiseen liittyen, mihin aikuiskasvatustieteen opinnot olivat mielestäni toimiva ratkaisu.

Opinnoista tukea työssä onnistumiseen

Nälkäni kasvoi syödessä, ja suoritettuani aikuiskasvatustieteen perusopinnot vuonna 2013 siirryin melkein suoraan aineopintojen pariin. Aineopinnoissa oivalsin monia ilmiöitä, joita pystyin soveltamaan suoraan omaan työhöni. Esimerkiksi proseminaarityössäni tarkastelin omia oppilaitani hyödyntäen, miten opetuksessa voitaisiin käyttää erilaisia mallintamisen ja simulaation vaihtoehtoja, jotta ne tukisivat opiskelijoiden oppimista parhaiten.

Suoritettuani aikuiskasvatustieteen aineopinnot jatkoin kauppatieteiden opintoihin, sillä halusin ymmärtää paremmin yritysten johtotason näkemyksiä ja tavoitteita, joihin työntekijöitä työssäni koulutin. Tähtäimessäni olivat siis alusta asti johtamisen aineopinnot, joita opiskelen parhaillani, mutta ennen niihin pääsyä minun täytyi suorittaa liiketoimintaosaamisen perusopinnot.

Avoimen opinnot ovat tukeneet todella vahvasti päivittäistä työtäni ja siinä onnistumista. Parasta opinnoissa on ollut niiden laaja-alaisuus. Olen saanut paljon teoreettista tietoa, johon olen voinut työelämässä nojata eri tilanteissa ja eri sidosryhmien kanssa toimiessani. Lisäksi jatkohyödynnettävää alan kirjallisuutta on kertynyt sekä perinteiseen että digitaaliseen kirjahyllyyni merkittävä määrä.

Avoimen opinnot ovat tukeneet todella vahvasti päivittäistä työtäni ja siinä onnistumista. Parasta opinnoissa on ollut niiden laaja-alaisuus. Olen saanut paljon teoreettista tietoa, johon olen voinut työelämässä nojata.

Omat tavoitteet opintoja ohjaamassa

Vinkkinä muille, jotka suorittavat opintoja työelämän ohella, sanoisin, että omia tavoitteita kannattaa miettiä jo ennen opintojen alkua. Ei kannata tavoitella vain suoritusmerkintää vaan sitä, että oikeasti oppii uutta. Tärkeintä on pitää mielessä omat päämäärät ja tähdätä niitä kohti. Olen aina ollut itseohjautuva ja jopa oppimisaddiktoitunut, mikä on auttanut minua etenemään opinnoissa sujuvasti. On kuitenkin muistettava, että eri opiskelijat tarvitsevat tukea eri tavoin. Tämä on hyvin henkilökohtaista, ja tärkeä huomioida opetuksessa.Kari_Björn-2.jpg

Tällä hetkellä pidennän vielä yli 45 vuotta jatkunutta työuraani vaihtamalla työpaikkaa, sillä kiinnostavia asioita sekä oman osaamisen kehittämisessä että työrintamalla löytyy edelleen. Juuri tällaiset muutokset ovat pitäneet kiinnostukseni yllä myös avoimessa opiskeluun.

Harvassa työssä on enää mahdollista hypätä sorvin ääreen ja lähteä samalta paikalta 40 vuoden jälkeen eläkkeelle. Itse en ainakaan tähän usko. Tämä kertoo työmaailman muutoksesta ja siitä, että nykymaailmassa jatkuva oppiminen on välttämättömyys. Onneksi näitä tarpeita on nykyään mahdollista täyttää erinomaisesti esimerkiksi avointen yliopistojen kautta.

Lisätietoja opinnoista: