Biologia, Sirkku Hämäläinen: Avoimen väylä on hyvä keino pyrkiä yliopistoon

Avoimen opinnoissa voi ottaa selvää, millaista yliopisto-opiskelu on, ja saada varmuutta pääaineen valintaan, Sirkku Hämäläinen kertoo. Hän teki vuoden mittaiset avoimen väylän opinnot Alkio-opistolla ja haki väyläopintojensa perusteella opiskelemaan biologiaa.

Minulla oli nuoresta pitäen tarkat suunnitelmat siitä, että opiskelisin vielä yliopistossa. En tiedä, missä vaiheessa kiinnostuin juuri biologiasta, mutta päädyin yhteishaussa vuonna 2018 hakemaan ainoastaan biologian tutkinto-ohjelmiin.

Minua kiinnostaa, miten kaikki pohjimmiltaan toimii ja miten elämä on tähän päivään asti kehittynyt. Biologiassa pääsee tutustumaan juuri näihin maapalloa ja elämää ylläpitäviin prosesseihin sekä monenlaisiin elämänmuotoihin.

Uusia ystäviä, uutta intoa ja laadukasta opetusta Alkio-opistossa

Ensimmäisellä yrittämällä en päässyt sisään yliopistoon, joten etsin internetistä ideoita välivuodelle. Lähetin hakemuksen kansanopistolle, jossa voisin tehdä avoimen yliopiston opintoja, tai mikä parempaa, suorittaa yhdessä vuodessa koko Jyväskylän yliopiston vaatimat väyläopinnot. Korpilahden Alkio-opistolla sain todella laadukasta opetusta, uusia ystäviä sekä uutta intoa luontoa ja omaa alaani kohtaan.

Väyläopintoni kelpasivat tutkinto-opiskelijaksi hakua varten vain Jyväskylän yliopistolle, sillä muihin yliopistoihin oli erilaiset vaatimukset. Tosin Jyväskylän yliopistosta teki houkuttelevan bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Luonnonvarat ja ympäristö -kokonaisuus, joka eroaa muiden yliopistojen tarjonnasta.

Väyläopintoihini kuului perusopinnot biologiasta (25 op), sekä Luonnonvarat ja ympäristö -opintoja (16 op). Suoritin myös englannin, ruotsin ja kirjoitusviestinnän pakolliset kurssit, joista sain 9 opintopistettä. Yhteensä opintopisteitä kertyi siis 50, mikä oli tuolloin vaatimus väylän kautta hakemiselle. Nyttemmin valintaperusteet ovat osittain muuttuneet, väylän laajuus on tällä hetkellä 45 opintopistettä.

Etä- tai lähiopetusta elämäntilanteesta riippuen

Avoimen väylällä opiskelu vaati paljon töitä ja oli kiireistä, sillä keskiarvo piti pitää vähintään kolmosessa ja suoritin väyläopintojen ohessa muitakin kansanopiston kursseja. Yliopistossa opiskelu ei juuri avoimen opinnoista eroa, mutta riittää niitä onnistumisenkin hetkiä. Yliopistoon päästyäni sain myös hyväksiluettua avoimen puolella tekemäni opinnot ja pääsin näin ollen aloittamaan ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijana jo kandidaatin tutkielman tekemisen.

Väyläopinnot ovat hyvä keino pyrkiä yliopistoon, jos pääsykoe ei mennyt hyvin tai todistus ei tunnu riittävän. Avoimen yliopiston opintoja voi suorittaa kansanopistoissa tai verkossa, joten opintoja voi tehdä erilaisissa elämäntilanteissa.

Kansanopistot myös valmentavat pääsykokeita varten, joten onneaan voi kokeilla niin kokeen, todistuksen kuin väylänkin kautta. Jos on vielä epävarma, mitä ainetta hakisi opiskelemaan, voivat avoimen opinnot näyttää, onko opiskelu sellaista kuin siltä odottaa.

Opiskeluaika tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia

Uskon opintojeni avaavan useita ovia erilaisiin työtehtäviin, vaikken vielä tiedäkään, mitä minulla on tähtäimessä. Kiinnostusta riittää luonnontieteiden lisäksi moniin eri aloihin ja opintoihin, kuten kieliin ja historiaan, joten nähtäväksi jää, mistä kaikesta tutkintoni loppujen lopuksi koostuukaan.

Opiskeluvuosinani haluan ottaa kaiken irti opiskelijan statuksen mahdollistamista monenlaisista kursseista ja opinnoista. Olen esimerkiksi hakenut vaihtoon Etelä-Koreaan, opiskellut kiinan alkeita ja ottanut osaa yliopistojen Aasia-verkoston tarjoamiin verkkokursseihin. Joustavan opiskeluoikeuden opintoja olen myös suunnitellut toteuttavani muissa yliopistoissa.


Bio- ja ympäristötieteet avoimessa yliopistossa

Voit myös hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon avoimen yliopiston opintojen perusteella.