Elina Ahonen, perheopinnot: ”Perhe on iso teema tässä yhteiskunnassa”

Mistä kaikesta vanhemmuus rakentuu, ja mikä kaikki siihen vaikuttaa? Miten vaikkapa omat lapsuusajan kokemukset vaikuttavat vanhemmuuteen? Elina Ahonen täydentää kasvatusalan tutkintoaan perheopintojen perus- ja aineopinnoilla. Ne tarjoavat osaamista ja ymmärrystä aloille, joilla kohdataan erilaisia perheitä ja suunnitellaan perheisiin vaikuttavia toimia.

Tänä päivänä ei ole mitään tiettyä yhtä perheen mallia, vaan sitä voidaan kuvailla tosi monilla käsitteillä ja termeillä. Perheopinnoissa perhettä käsitellään mielestäni tosi monipuolisesti ja eri näkökulmista, mikä on hyödyllistä ja avartavaa.

Suoritan tällä hetkellä maisterintutkintoa yleisestä ja aikuiskasvatustieteestä. Perheopinnot löysin kaksi vuotta sitten, kun selasin listaa avoimen yliopiston opintokokonaisuuksista tutkinto-opintojeni täydentämiseksi. Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakea perheopintojen maksutonta opiskelu-oikeutta.

Ilmoittauduin perheopintojen perusopintoihin silkkaa uteliaisuuttani, ja perusopintojen jälkeen jatkoin opiskelua aineopinnoissa. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto oli minulle entuudestaan tuttu, sillä olin jo ennen tutkinto-ohjelmaan pääsyä suorittanut siellä kasvatustieteiden perusopinnot.

Huomasin kiinnostuvani erityisesti yhteis- ja erovanhemmuudesta. Mistä kaikesta vanhemmuus rakentuu, ja mikä kaikki siihen vaikuttaa? Miten vaikkapa omat lapsuusajan kokemukset vaikuttavat vanhemmuuteen?

Aikaa ja palautetta opettajilta

Perheopinnoissa otetaan huomioon myös kansainvälinen näkökulma esimerkiksi tutkimalla, kuinka kulttuurit vaikuttavat perheisiin, sekä tutustumalla kansainvälisiin tutkimuksiin. Itse haluaisin ymmärtää vieläkin syvemmin, kuinka perhettä tutkitaan eri puolilla maailmaa.

Olen tykännyt perheopintojen kursseista niin paljon, että odotan aina innolla uuden kurssin alkua. Tällä hetkellä käyn tutkimusmenetelmäkurssia, joka on rakennettu tosi kivasti. Kurssi koostuu verkkoseminaareista sekä omasta esitelmän ja tutkimussuunnitelman tekemisestä. Tehtävät on paloiteltu järkevästi eri viikoille.

Avoimen yliopiston perheopintoja opiskellessa tuli fiilis, että opettajilla on oikeasti aikaa lukea tuotoksemme ja antaa palautetta. Palaute on ollut kattavaa ja monipuolista, mistä on ollut apua omaan opiskeluuni.

Koen, että avoimen yliopiston puolella käytetään yleisesti paljon aikaa myös kurssien suunnitteluun. Esimerkiksi Moodle-alustalla on selvästi panostettu siihen, että opiskelija viihtyy kurssilla. Sinne ei ole vain suollettu kaikkea tietoa.

Perheopinnot suoritetaankin kokonaan verkossa. Kursseihin sisältyy jonkin verran etäluentoja ja verkkokeskusteluja, joihin täytyy osallistua, mutta muuten oman opiskeluaikataulun saa pitkälti luoda itse.

Perheopinnot osana kasvatustieteen tutkintoa

Oma polkuni yliopistoon ei ollut kovin suora, vaan jäin monena vuonna varasijoille haettuani opiskelemaan opettajaksi ja erityisopettajaksi. Välissä työskentelin koulunkäyntiavustajana ja au pairina.

Minut hyväksyttiin opiskelemaan yleis- ja aikuiskasvatustiedettä Lapin yliopistoon. Ehdin opiskella Lapissa puolisen vuotta, ennen kuin hain siirtohaussa Jyväskylään. Juuri Lapissa ollessani tajusin, että tämä tutkinto-ohjelma sopi minulle paremmin kuin opettajankoulutus. Tästä ei valmistu suoraan mihinkään tiettyyn raamiin, ja meillä on laajat sivuainemahdollisuudet.

Toistaiseksi minulla ei ole unelma-ammattia, mutta jonkinlainen suunnittelu- ja tutkimustyö voisivat kiinnostaa. Ryhdyn pian työstämään graduani, ja olen harkinnut sen tekemistä perheisiin liittyen.

Perheopintojen teemoja voi tarkastella omassa elämässä

Mielestäni ainakin kasvatustieteilijän, joka on tekemisissä lasten ja perheiden kanssa, kannattaa olla utelias perheteeman ympärillä. Perhe on myös yksi Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen tutkimusalueista.

Toisaalta perhe on niin iso teema tässä yhteiskunnassa, että se koskettaa vähän jokaista tieteenalaa. Perheopinnot tuovat tärkeitä näkökulmia monille eri aloille.

Jos perheopinnot kiinnostavat vähänkin, niin kannattaa lähteä kokeilemaan. Opinnot ovat ennemminkin kiinnostavia kuin haastavia. Teemat ovat sellaisia, joita on helppo hahmottaa oman elämän kautta: opiskellessa voi vaikka pohtia omaa lapsuudenperhettä tai läheisen perhettä, mikä auttaa oppimisessa ja tiedon sisäistämisessä.