Elinikäinen oppija, Milla Seppälä: Opinnot toivat mahdollisuuden unelma-ammattiin

Nuorena opiskelu ei Millaa juuri kiinnostanut, mutta aikuisena sitäkin enemmän. Koossa on yli 300 opintopistettä avoimen yliopiston opintoja. Kaikki alkoi kasvatustieteen perusopinnoista vuonna 2011. Eikä opiskelu päättynyt välissä saatuihin maisterin papereihin.

Olen Milla Seppälä äiti, erityisopettaja ja ikuinen opiskelija. Aloitin avoimen yliopiston opinnot kasvatustieteen opinnoilla, sillä halusin kehittää itseäni koulunkäynninohjaajan ammatissani.

Opiskelu vei kokonaan mukanaan, opintojen edetessä innostuin aina vain enemmän ja halusin oppia lisää. Kasvatustieteen opinnoista siirryin erityispedagogiikkaan, psykologiaan, perheopintoihin ja yhteiskuntatieteen opintoihin.

Olen opiskellut Jyväskylän avoimessa yliopistossa vuodesta 2011, jossa opintopisteitä on kertynyt noin 250, muista avoimista yliopistoista pisteitä on yhteensä 50.

Opiskellessa esseet ja englannin kieli tulivat tutuiksi

Ensimmäisten opintojen kohdalla yliopisto-opiskelu pelotti, sillä en ollut peruskoulussa ja lukiossa ollut mikään huippuoppilas, eikä opiskelu silloin nuorempana juuri kiinnostanut. Avoimen yliopiston opintoihin on helppo tarttua, kurssit on esitelty ja ohjeistettu selkeästi. Yliopistolta on aina myös saanut apua ja neuvoa tarvittaessa.

Pitkien esseiden ja oppimistehtävien kirjoittaminen oli aluksi hankalaa, samoin englanninkielinen kurssikirjallisuus, mutta koska aiheet olivat niin kiinnostavia ja halu oppia kasvoi koko ajan, myös kirjoittaminen alkoi sujua vähitellen ja englannin kielikin kehittyi yllättävän nopeasti.

Avoimessa yliopistossa opiskelu on pitkälti yksinäistä puurtamista, mutta toisaalta opintojen joustavuus tarjoaa mahdollisuuden opiskella ja edetä oman suunnitelman mukaan. Motivaatiota ja itseohjautuvuutta tarvitaan. Hikeä on otsalta pyyhitty useaan kertaan, mutta sitkeällä yrittämisellä jokainen kurssi on suoritettu loppuun.

Avoimen yliopiston opintomaksut tuntuivat välillä korkeilta, mutta olen useaan otteeseen todennut, että ne maksavat kyllä itsensä takasin. Apua opintojen rahoitukseen olen myös saanut erilaisilta säätiöiltä ja yhdistyksiltä.

Avoimista yliopisto-opinnoista maisterin tutkintoon

Jossain vaiheessa avoimen yliopiston opintoneuvoja ohjeisti, että voisin hakea yliopiston puolelle ja suorittaa kandidaatin tutkinnon, koska opintoja on kertynyt niin paljon. Tähän vaadittiin vielä joitakin kieli- ja viestintäopintoja, jotka nekin hoituivat helposti avoimessa yliopistossa.

Kandidaatin tutkinnosta innostuneena jatkoin opintoja maisteriohjelmaan, jonne en ensi yrittämällä päässyt, mutta toisella kerralla tulin valituksi. Valmistuin viime keväänä kasvatustieteen maisteriksi, pääaineena erityispedagogiikka.

Aikuisena opiskelu on aikaa itselle ja kehittymiselle

Opiskelu on minulle omaa aikaa. Se on muuttunut ajan myötä harrastuksenomaiseksi toiminnaksi. Myös lähipäivät Jyväskylässä ovat perheenäidille irtiotto normiarjesta. Minut on yllättänyt se, miten erilaista opiskelu aikuisena on. Ponnisteluun motivoivat aito halu ja into oppia sekä aiheet, jotka oikeasti kiinnostavat. Aikaa opiskeluun löytyy hyvällä ajankäytön suunnittelulla. Perhe on tottunut näkemään minut tietokoneen kanssa kotisohvan lisäksi esimerkiksi riippukeinussa ja lentopalloharjoitusten katsomossa.

Opinnot ovat mahdollistaneet minulle etenemisen uralla. Työskentelen tällä hetkellä ammattikoulun opintojen tukipajassa, unelma-ammatissani, erityisopettajana ja opetan koulussamme myös psykologiaa ja yhteiskunnallisia aineita.

Maisteriopintojen jälkeen pystyin olemaan opiskelematta kolme kuukautta, kunnes havaitsin, että minullahan on aivan liian vähän tietoa kestävästä kehityksestä ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Ilmoittauduin Bio- ja ympäristötieteiden perusopintoihin sekä ”Johdatus kestävän kehitykseen” -kurssille. Haaveenani on vielä lähiaikoina syventää tietämystäni kestävän kehityksen tiimoilta, mutta tulevaisuuden suunnitelmissa siintävät johtamiseen liittyvät opinnot.

Kolme tärkeintä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista:

  • Ammatillinen kehittyminen
  • Työllisyysmahdollisuuksien lisääntyminen
  • Itsensä kehittäminen ja ajan hermolla pysyminen

Lue lisää: