Erityispedagogiikka, Emilia Kotiaho: Avoimen yliopiston opinnot innostivat tutkintotavoitteiseen opiskeluun

Lasten ja nuorten parissa työskennellyt Emilia Kotiaho halusi tutkittua tietoa työnsä tueksi 4H-toiminnanjohtajana. Erityispedagogiikan opinnot avoimessa yliopistossa johtivat tutkintotavoitteiseen opiskeluun avoimen väylällä.

Opiskelen erityispedagogiikkaa tutkinto-opiskelijana kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa ja teen sivuaineenani luokanopettajan opinnot. Opiskelin aiemmin kulttuurituottajaksi, ja olen ehtinyt tehdä jo 10 vuotta 4H-toiminnanjohtajan töitä.

Tulevaisuuden haaveissa eritysopettajan ja hallinnon tehtävät

Sain kipinän erityispedagogiikkaan työni kautta, kun 4H-kerhoissa kävi erityislapsia. Heitä varten halusin saada työhöni enemmän tukea, joten lähdin sitä avoimen yliopiston opintojen kautta hakemaan. Kurssien kautta syttyi kipinä opiskella erityisopettajaksi.

Valmistuttuani haluaisin työskennellä erityisopettajana pienluokassa. Lisäksi haluaisin tehdä maisteriopintojen sivuaineena koulutusjohtamisen opinnot, jotta voisin joskus toimia myös rehtorina tai apulaisrehtorina. Hallinnolliset työt kiinnostavat.

Jännittäjälle avoimen väylä oli valintakoetta parempi hakutapa

Kokeilin hakea yliopistoon myös varsinaista tietä pitkin Vakava-kokeella, joka on kasvatusalojen koulutusten yhteinen valintakoe. Jännitän paljon, mikä vaikutti myös siihen, etten päässyt valintakokeen kautta sisälle yliopistoon. Lisäksi minulla on jo yksi korkeakoulututkinto takana, joten prosentuaalinen mahdollisuus päästä sisälle on ollut pienempi.

Avoimen opinnot sopivat hyvin omaan aikatauluuni, koska minulla oli kokoaikatyö.

Työn ohella on ollut helppo opiskella samaan aikaan avoimessa yliopistossa. Päätin lopulta kokeilla mahdollisuuksiani päästä avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Suoritin kaikki tarvittavat opinnot ja tein proseminaarityöni. Ajattelin, että minulla on jännittämisen vuoksi paremmat mahdollisuudet päästä avoimen väylältä yliopistoon kuin Vakava-kokeen kautta.

Avoimen väylällä opiskelu on hyvin itsenäistä. Joskus oli tarjolla verkkokursseja, joissa oli mahdollisuus pari- tai ryhmätöihin. Silloin sai enemmän vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa. Avoimen opinnot sopivat hyvin omaan aikatauluuni, koska minulla oli kokoaikatyö. Itsenäisissä tehtävissä sai edetä oman aikataulun mukaan.

Avoimen väylä sopii alanvaihtajalle

Tein avoimen opintoja neljä vuotta. Pääsin avoimen väylän kautta heti ensimmäisellä yrittämällä sisälle yliopistoon varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi. Erityispedagogiikka varten tein perus- ja aineopinnot erityispedagogiikassa, proseminaarityön erityispedagogiikkaan, kasvatustieteen perusopinnot sekä kieli- ja viestintäopintoja.

Yhteensä opintopisteitä muistaakseni tuli 99. Ruotsin sain hyväksiluettua aiemmista ammattikorkeakoulun opinnoista. Siitä täytyi kuitenkin tehdä täydennys, kun pääsin sisälle yliopistoon. Tällä hetkellä erityispedagogiikan väylän valintaperusteiden mukaan hakuun tarvitaan 50 opintopistettä erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opintoja.

Suosittelen avoimen opintoja myös siinä tapauksessa, jos pohtii alanvaihtoa, niin kuin itse tein. Työn ohella on helppo tehdä opintoja.

Väylä sopii hakutapana ihan kenelle vain. Jos nuori ei pääse heti sisälle yliopistoon, niin suosittelen tekemään avoimen yliopiston opintoja. Ne auttavat myös seuraavan vuoden pääsykokeissa, koska tietoa on etukäteen. Lisäksi opinnot voi hyväksilukea tulevaan tutkintoon Jyväskylän yliopistossa.

Suosittelen avoimen opintoja myös siinä tapauksessa, jos pohtii alanvaihtoa, niin kuin itse tein. Työn ohella on helppo tehdä opintoja. Jos kokeet yhtään jännittävät kuten itseäni, on hyvä tietää, että hakiessa avoimen väylän kautta Jyväskylän yliopistoon ei tarvinnut osallistua kirjalliseen Vakava-kokeeseen. Kutsun toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen sai avoimen väylän opintomenestyksen perusteella.

Avoimen yliopiston opinnoista en ole luopunut vielä tutkinto-opiskelijanakaan: ilmoittauduin juuri perheopintoihin.

 


Erityispedagogiikka avoimessa yliopistossa

Tutustu erityispedagogiikan opintoihin avoimessa yliopistossa.

Voit myös hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon avoimen yliopiston opintojen perusteella. Tutustu Jyväskylän yliopiston avoimen väyliin.