Henkilöstöjohtaminen, Maarit Viljakainen: Työkokemus tuo intoa ja syvyyttä opiskeluun

Muutos työuralla toi Maarit Viljakaisen avoimeen yliopistoon henkilöstöjohtamisen perusopintojen äärelle ja tutkinto-opintoihin. Kesäkuukaudet avoimen opintoja tehden edistivät tavoitteita paljon ja toivat arvokkaita opiskelutaitoja. Pitkä työkokemus ja opiskelu sopivat Maaritin mukaan erinomaisesti yhteen.

Henkilöstöjohtamisen opinnot avoimessa yliopistossa tulivat minulle hyvään saumaan. Minulla oli tuolloin mahdollisuus opiskella omatoimisesti työttömyysetuudella, mutta kesän aikana sopivia tutkinto-opintoja ei ollut tarjolla. Henkilöstöjohtamista olisin opiskellut joka tapauksessa osana tutkintoani. 

Olen tehnyt pitkän uran yritysten ja viestinnän parissa. Työssäni olen nähnyt mikro- ja pk-yritysten arkea laajasti. Kokemus työelämästä on tuonut opintoihin syvyyttä ja olen voinut peilata opittavia asioita todellisiin tilanteisiin. Nyt olen saanut työssä oppimaani teoreettista taustaa ja näkökulmaa. Se tuntuu erittäin mielekkäältä. Kaikkiaan opintojen merkityksellisyys ja tavoitteellisuus ovat tällä iällä opiskellessa ydinasioita. 

Nyt kandidaatin tutkinto on valmis ja jatkan opintojani maisteriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Kesä kului opiskellen avoimia yliopisto-opintoja 

Jo 2000-luvun taitteessa opiskelin avoimessa yliopistossa yhteisöviestintää. Sain siitä tietoa, teoriaa ja vahvistusta osaamiseen työhöni viestinnän tehtävissä. Työn ohella kävin myös muun muassa HHJ-kurssin hallitustyöskentelystä. Nyt uudelleen opintoihin tarttuessa halusin tehdä viestinnän opintoni tutkinnoksi asti.  

Innostuin avoimen yliopiston opinnoista niin, että suoritin henkilöstöjohtamisen perusopinnot yhden kesän aikana. Kun muut ottivat aurinkoa, minä piirsin käsitekarttoja työhuoneessa. Tahti on ollut kova, mutta kovimmat tavoitteet olen asettanut itselleni ihan itse. Helppoa opiskelu ei ole, ja avoimen yliopiston opinnot ovat yhtä lailla haastavat kuin opiskelu tutkinto-opiskelijana. Olen opiskelusta luonnottoman innostunut. Kyllästymisen pistettä ei vielä ole näkynyt. 

Opiskelun alkaessa tiedekunnan puolella minulla oli suoritettuna yhteensä liki 90 opintopistettä avoimesta yliopistosta, mikä oli erinomainen ponnahduslauta tutkintoon.

Nykyaikaista opiskelua avoimessa yliopistossa 

Oppimista ja opiskelutaitoja edisti avoimen yliopiston opettajilta saatu laadukas ja kannustava sanallinen palaute. Avoimesta käteen jäi opintopisteiden ja osaamisen lisäksi myös akateemisia opiskelutaitoja, joista on ollut valtavasti hyötyä.  

Aika ajoin verkon kautta opiskelu tuntui yksinäiseltä, vaikka oman tahdin pitäminen ja joustavuus ovat merkittäviä plussia. Opiskelijakollegojen sparrauksesta ja vielä nykyistäkin runsaammasta tuesta opinnoissa olisi ollut hyötyä. Yksittäisillä opintojaksoillakin olisi hyödyllistä heti alussa hahmottaa esimerkiksi mitä on tarpeen tehdä missäkin ajassa.  

Jos opintojaksolla on mahdollisuus lähiopetukseen tai verkkoluentoon, se kannattaa hyödyntää. Opettajan näkemisestä ja keskusteluista opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa on varmasti iloa opiskelussa. 

Akateeminen opiskelu on muuttunut vuosien varrella. Sähköiset järjestelmät ovat arkea ja niitä hyödynnetään aktiivisesti, etenkin avoimen yliopiston opetuksessa. Opiskelu ei ole enää sidottua aikaan ja paikkaan. Teimme henkilöstöjohtamisen opinnoissa ryhmätöitä verkon välityksellä niin, että opiskelijakollegat olivat eri puolilla Suomea. 

Oppimaan oppii kyllä, ja sähköisten työkalujen käyttö ei ole este opiskelun aloittamiselle. Niiden käyttöön ja opiskelutaitojen kehittämiseen saa avoimesta yliopistosta tukea.  

Tuoreet opinnot ovat valtava etu työtä hakiessa 

Nyt edessä ovat maisteriopinnot ja työnhaku. Minulla on kolmen vuosikymmenen työkokemus, viimeisin osaaminen yliopistosta ja korkeakoulututkinto. Se on valtava etu. Haluaisin hyödyntää osaamistani oman alueeni mikro- ja pk-yritysten johtamisen kehittäjänä. 

Koskaan ei ole myöhäistä oppia, ja kaikki työ oman osaamisen kehittämiseksi on hyödyksi. Aikuisella iällä oppimiselle on suuri tarve, kun nuorena suoritetuista opinnoista alkaa olla aikaa. Jos tutkinto tai opintokokonaisuus tuntuu liian isolta asialta, opintoja voi tehdä pienemmissä palasissa vähän kerrallaan. 

Minulle opiskelun kautta on avautunut uudenlainen maailma. Olen kyllä tiennyt sen olevan olemassa, mutten ehtinyt lähteä siihen aiemmin täysillä mukaan. Olen päässyt opinnoissani mukaan keskusteluun ja oppimaan viimeisimmän tiedon äärelle sekä kohtaamaan uudenlaisia ihmisiä. Minun olisi pitänyt tajuta tämä jo paljon aiemmin. 

Kolme tärkeintä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista: 

  • Joustavuus: Avoimessa yliopistossa voit opiskella omaan tahtiisi, omien aikataulujen mukaan. Avoin yliopisto-opiskelu sopii erinomaisesti aikuiselle.
  • Oppi ja hyöty: Jokainen opintojakso hyödyttää ja tuo näkökulmia ajatteluun. Osaamisen lisäksi opintosuoritukset kertyvät. Vaikka opiskelisit vähitellen, saatat päätyä jo tutkinnon puolimatkaan. 
  • Haastavuus: Avoimet yliopisto-opinnot ovat ihan oikeita yliopisto-opintoja vaativuudeltaan. Omaa tieteenalaa opiskellessa opitaan myös opiskelutaitoja.