Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen, Kirsi Pulkkinen: Opiskelua työn tukena

Musiikkipedagogi Kirsi Pulkkinen nauttii avoimessa yliopistossa opiskelusta ja kaipaa parempaa julkista keskustelua kulttuurista. Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen -opinnoista hän on saanut lisää perspektiiviä työympäristönsä ja oman roolinsa tarkasteluun.

Olen vähän sellainen ikuisen opiskelijan tyyppinen ihminen. Minun on vaikea pysyä poissa opintopolulta, ja kaikista kivointa on oikeastaan, kun pääsee etsimään uusia aiheita, joita voisi opiskella. Avointen yliopistojen opintotarjottimilta löytyy todella paljon hyödyllisiä opintoja, joista monet liittyvät myös omaan työhöni.

Avoimen yliopiston kurssille osallistuminen antaa itselle luvan kehittyä ja tilaisuuden käsitellä omaa työnkuvaa ikään kuin ulkopuolelta käsin.

Olen musiikkipedagogi ja toimin viulunsoiton opettajana. Lisäksi olen ollut mukana erilaisissa hankkeissa ja opetuksen kehittämistyössä, joissa kulttuurialan tuntemus ja esimerkiksi hankerahoitusten toiminnan tunteminen ovat suuresti hyödyksi. Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen -opintokokonaisuus oli siis helppo ja luonnollinen valinta oman osaamiseni vahvistamiseksi.

Opiskelu on lisännyt hyvinvointiani ja tuonut lisää merkitystä elämääni, kun olen päässyt toteuttamaan itseäni ja huomannut, miten opiskelu edistää työssä kehittymistä.

Kehittävää keskustelua kulttuurista

Opinnoissa todellakin konkretisoitui, miten laaja merkitys kulttuurilla on ja miksi sillä on vaikutusta elämäämme. Jos joku puhuu kulttuurista vain joidenkin toisten harrastuksena – vaikkapa oopperassa käymisenä tai taidenäyttelyinä – ulkopuolelle jää heti esimerkiksi lukeminen, musiikin kuuntelu ja muut ehkä arkisemmat kulttuurin muodot. Jokainen voi ymmärtää kulttuurilla aivan eri asioita, jolloin keskustelun taso jää huonoksi.

Julkiseen keskusteluun peräisin parempaa ymmärrystä kulttuurin käsitteen käytöstä. Heti ensimmäisellä kurssilla kävimme läpi kulttuurin määritelmää, ja silloin huomasin, miten kapeasti kulttuuri usein käsitetään esimerkiksi mediassa tai poliitikkojen puheessa.

Esimerkiksi kulttuuri- tai kasvatusaloilla työskenteleville näistä opinnoista on erityisiä hyötyjä. Kun ymmärtää kulttuurialaan liittyviä rakenteita, päätöksentekoa ja rahoitusta, voi itse paremmin vaikuttaa oman työpaikan toimintatapoihin ja kehittää koko työyhteisöä. Opiskelu tuo tietysti myös erilaisia vaihtoehtoja oman työuran kehittämiseen jatkossa.

Omaa tahtia, kiinnostus edellä

Vaikka epäröisi opiskelua oman elämäntilanteen takia, suosittelen lämpimästi ainakin kokeilemaan avoimen yliopiston opintoja. Heti ei tarvitse haukata liian suurta palaa, vaan hyvä vaihtoehto on ilmoittautua yhdelle kurssille kerrallaan. Se on Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa mahdollista.

Minullekin on ollut tärkeää tahdittaa opiskelua itselle armollisesti, sillä täysipäiväisen työn ja neljän lapsen keskellä ei halua käyttää jokaista viikonlopun hetkeä opiskeluun. Olen omaksunut rennomman opiskelumentaliteetin: viulistina keskittyy helposti perfektionistiseen virheiden poistamiseen ja hiomiseen, mutta nyt olen oppinut keskittymään opinnoissa arvosanojen sijaan sisältöön ja omaan kiinnostukseeni. Otan opinnoista kaiken irti minulle sopivalla tavalla ja annan opintojen palvella itseäni ja omaa työtäni.

Opiskelu on lisännyt hyvinvointiani ja tuonut lisää merkitystä elämääni, kun olen päässyt toteuttamaan itseäni ja huomannut, miten opiskelu edistää työssä kehittymistä.

Avoimessa yliopistossa opiskelu on tehty nykyisin todella helpoksi ja asiakaslähtöiseksi. Henkilökunnalta saa aina tarvittaessa apua, eikä aikaa kulu materiaalien etsimiseen tai tietotekniikan kanssa painimiseen, vaan kursseilla pääsee keskittymään suoraan opiskeluun.

Tutustu tarkemmin opintoihin: