Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot, Jaana Mäkelä: Tuore tutkimustieto syvensi ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnasta

Jatkuva oppiminen on opettaja Jaana Mäkelälle ammatti-identiteettikysymys. Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot syvensivät Mäkelän ymmärrystä liikunnasta ja auttoivat hahmottamaan kokonaiskuvan liikuntatunteja suunnitellessa.

Olen aina pitänyt itseäni elinikäisenä oppijana ja ajattelen, että kasvatus- ja opetustyössä oman osaamisen päivittäminen kuuluu ammatti-identiteettiin. Täytyyhän sitä pysyä ajan hermolla ja hankkia uutta, tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Opiskelin aikoinani lastentarhanopettajaksi ja toimin pitkään hallinnollisissa tehtävissä. Se oli mielenkiintoista, mutta mieli teki aina uudelleen käytännön työn pariin – jopa siinä määrin, että irtisanouduin kahdesta eri virasta päästäkseni työskentelemään lasten kanssa.

Nyt tiedän varmaksi, että haluan työskennellä kouluikäisten parissa. Kymmenen vuotta sitten opiskelin erityisopettajaksi, ja keväällä 2021 aloitin luokanopettajan maisteriopinnot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Tällä hetkellä työskentelen erityisluokanopettajana.

Opiskellessani luokanopettajaksi minulle tarjottiin maksuttomia opintoja myös Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, mihin täytyi tietenkin tarttua. Päätin suorittaa avoimessa yliopistossa lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot.

Aiemmin mietin, mistä lapset tykkäävät ja mikä aktivoisi heitä liikkumaan, mutta nyt pohdin myös kokonaisuutta ja sen vahvistamista. Alkulämmittelyt ja loppuvenyttelytkään eivät enää unohdu.

Näkökulmana kasvu, kypsyminen ja kehitys

Liikunta on aina kiehtonut minua, sillä ajattelen, että siinä kaikki lapset voivat toimia omilla taidoillaan ja persoonallaan. Se on vapaampi aine, jossa kaikki voivat saada onnistumisen kokemuksia.

Toisaalta minua houkutti myös se, että kyseisen opintokokonaisuuden pystyi suorittamaan täysin etäyhteyksien välityksellä. Opinnot koostuivat melko perinteisistä elementeistä, kuten videoluennoista, esseistä ja muista oppimistehtävistä.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot käsittelivät liikuntaa erityisesti kasvun, kypsymisen ja kehityksen näkökulmasta. Luennot olivat äärimmäisen hyviä, aivan täyttä tietoa. Minä halusin oppia ennen kaikkea nuorista ja vähän isommista lapsista, joten kuuntelin luentoja erityisesti siitä näkökulmasta.

Eräs itselleni vieraampi aihe oli liikuntaepidemiologia, jossa käsiteltiin fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan määritelmiä sekä liikuntasuosituksia eri ikävaiheissa. Opintokokonaisuuden loppupuolella harjoittelimme myös motoriikan sekä fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittaamista. Teimme testihenkilöille alkumittauksen, erilaisia harjoituksia ja jonkin ajan kuluttua loppumittauksen. Itse tein harjoituksen ystäväni lapsille, jotka ovat hyvin liikunnallisia.

Toisaalta opinnot muodostivat melko tiiviin kokonaisuuden etenkin muihin opintoihin ja aikarajoihini yhdistettynä. Kannattaa siis miettiä, saako opinnoista välttämättä parasta hyötyä, jos suorittaa ne yhtä nopeasti kuin minä.
Onneksi opettajilta sai helposti tukea ja vastauksia kysymyksiin. Itselleni tärkeä tuki oli myös eräs toinen luokanopettajaopiskelija, joka suoritti lasten ja nuorten liikunnan perusopintoja samaan aikaan kanssani.

Lisää suunnitelmallisuutta liikuntatunteihin

Olen aina tykännyt pitää liikuntatunteja ja -hetkiä. Varhaiskasvatuksen puolelta olen omaksunut leikinomaisuuden ja toiminnallisuuden, jotka sopivat hyvin toimintatavoiksi myös koulun puolella.

Perusopintojen myötä toimintaani tuli lisää suunnitelmallisuutta. Luokanopettajaopinnoissa opetellaan enemmän tekniikoita, mutta perusopintokokonaisuudessa käsitellään tutkimukseen perustavaa tietoa, mikä syventää ymmärrystä.

Aiemmin mietin, mistä lapset tykkäävät ja mikä aktivoisi heitä liikkumaan, mutta nyt pohdin myös kokonaisuutta ja sen vahvistamista. Alkulämmittelyt ja loppuvenyttelytkään eivät enää unohdu.

Mielestäni perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat liikunnan kanssa tekemisissä opettajana tai vaikkapa kerho- tai järjestötoiminnassa. Vaikka kyseessä on perusopinnot, ajattelen, että opiskelijalla on hyvä olla hieman pohjatietämystä lasten ja nuorten kehityksestä sekä liikunnan osuudesta kehityksessä.

Nykyään on tosi paljon liikuntaan liittyviä ammattiryhmiä. Perusopinnot voisivat toimia myös kipinänä kaikille heille, jotka harkitsevat liikunnasta ammattia itselleen.

Opiskella voi myös huvin vuoksi

Itse olen opiskellut myös työn ohessa lähes aina, joten olen kerryttänyt avoimesta yliopistosta paljon kokemusta – tällä hetkellä suoritan seitsemättä opintokokonaisuuttani. Luokanopettajaopintojen ohessa suoritin myös suomi toisena kielenä -perusopinnot.

Olen tyyppiesimerkki ihmisestä, joka haluaa opiskella vielä vähän vanhemmallakin iällä. Opiskelu on vieläpä ihan kivaa, joten sitä voi ajatella myös harrastuksena. Nyt, kun digitaidot ovat vahvistuneet, ei tarvitse edes lähteä mihinkään vaan voi opiskella kotikoneelta käsin.

Lue lisää: