Liikuntatieteet, Adeliina Lahti: Avoin yliopisto vahvisti uravalinnan ja auttoi pääsykokeissa

Adeliina Lahti pääsi Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan liikunnan yhteiskuntatieteitä kolmannella yrittämällä. Ennen tätä oman alan opinnot alkoivat Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, mikä vahvisti kiinnostusta entisestään. Matkan varrella tarvittiin positiivista asennetta, kannustusta ja päättäväisyyttä.

Toisella hakukerrallani jäin pääsykokeissa 0,35 pisteen päähän opiskelupaikasta. Nyt asialle voi jo nauraa, mutta silloin pettymys oli kova. Lukiossa opinto-ohjaaja neuvoi harkitsemaan tarkasti hakukohdetta, koska liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelupaikat ovat hyvin kilpailtuja. Tuossa kohtaa varoitukset kävivät todeksi kirpaisevalla tavalla.

Pääsykoepettymyksen jälkeen joutuu arvioimaan omaa polkuaan uudelleen, mutta onneksi vanhempani kannustivat minua avoimen yliopiston opintoihin. Käänsin pettymyksen ympäri: jos pääsin jo näin lähelle, niin seuraavana painetaan maaliin asti.

Suosikkini perusopinnoissa oli liikuntabiologian kurssi, johon sisältyi kuntotestausta ja erilaista suorituskyvyn mittausta. Opintoja tehtiin sekä etätoteutuksella että lähiopetuksena, ja lopulta läsnäololliset kurssit olivat eniten mieleeni.

Avoimen yliopiston opinnot osaksi tutkintoa

Avoimessa yliopistossa pääsin opiskelemaan suoraan oman tiedekuntani opintoihin kuuluvia liikunnan ja terveyden monitieteisiä perusopintoja. Opinnoista ja alasta saa lopulta parhaan tiedon vasta, kun pääsee opiskelemaan alan kursseja.

Perusopintojen kautta minulle vahvistui ajatus siitä, että liikunnan yhteiskuntatieteiden kautta saisin rakennettua juuri itselleni mieleisen uran. Aluksi epäilin, että erityisesti perusopinnot olisivat itselleni pakkopullaa, mutta avoimen yliopiston opinnoissa teoria ja käytäntö yhdistyivät ilahduttavalla tavalla.

Suosikkini perusopinnoissa oli liikuntabiologian kurssi, johon sisältyi kuntotestausta ja erilaista suorituskyvyn mittausta. Opintoja tehtiin sekä etätoteutuksella että lähiopetuksena, ja lopulta läsnäololliset kurssit olivat eniten mieleeni.

Avoimeen yliopistoon hakeutuessani en vielä tajunnut, kuinka hyödyllisiä siellä tehtävät opinnot ovatkaan. Avoimen opinnothan ovat tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia tutkinnon osia. Minulle liikunnan ja terveyden perusopinnot antoivat tietysti heti etumatkan oman alan tutkinto-opintoihin, mutta kokonaisuuden olisi voinut lisätä myös sivuaineeksi muuhun tutkintoon, jos olisin päätynyt lopulta toiselle alalle. Avoimen yliopiston opinnot eivät siis mene hukkaan.

Avoimen jälkeen sujuvasti tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen yliopiston opinnot auttoivat pääsykokeissa monessa kohtaa, ja kolmannella yrittämällä sain havittelemani opiskelupaikan. Perusopinnoissa kertynyt alan tuntemus oli minulle ehdottomasti eduksi kirjallisessa soveltuvuuskokeessa, minkä lisäksi suoritetut opinnot toimivat haastatteluvaiheessa kiistattomana todisteena motivaatiostani juuri liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskeluun.

Vaikka oman alan tutkinto-opiskelijaksi ei pääsisikään suoraan avoimen yliopiston kursseja suorittamalla, ovat opinnot hyvää pääsykokeeseen valmistautumista, eivätkä opiskelutaidot pääse ruostumaan.

Avoimen yliopiston tarjoamat mahdollisuudet olisivat voineet jäädä itselläni käyttämättä ilman vanhemmilta tullutta kannustusta. Lukion opinto-ohjaaja ei välttämättä ehdi esittelemään kaikkia tarjolla olevia vaihtoehtoja, eikä jokaisella ohjaajalla voi myöskään olla tietoa jokaisesta alasta tai mahdollisuudesta.

Avoimen yliopiston joustava opiskelutahti sallii opintojen sovittamisen muuhun elämään: itse tein samanaikaisesti muun muassa töitä personal trainerina. Tätä joustavuutta olisi hyvä korostaa omaa opintopolkuaan pohtivalle tai sellaiselle, joka ei ole valmis sitoutumaan kokopäiväiseen opiskeluun ilman alaan tutustumista.

Lämmin ja monipuolinen yliopistoyhteisö

Vaikka olin suorittanut perusopinnot etukäteen avoimessa yliopistossa, en jäänyt millään tavalla ulkopuoliseksi Jyväskylän yliopistolla aloittaessani. Liikunnan yhteiskuntatieteillä on tiivis yhteisö, mikä pitää osaltaan kaikki mukana opinnoissa ja vapaa-ajan toiminnassa – kaverin puuttumisen kyllä huomaa äkkiä. Myös henkilökunta ottaa opiskelijat hyvin huomioon.

En ole kilpaurheilija, mutta harrastan juoksua ja ryhmäliikuntaa. Luennoitsijoilla on itselläänkin usein urheilutaustaa, joten he ovat hyvin joustavia esimerkiksi tavoitteellisemmin urheilevien opiskelijoiden kohdalla. Opintojen lisäksi olen innostunut lähtemään mukaan ainejärjestöön viestintävastaavaksi, mikä tuo lisää ammattitaitoa tukevaa kokemusta.

Suosikkiasiani yliopisto-opinnoissa onkin kenties juuri erilaisen osaamisen yhdistely. Liikunnan yhteiskuntatieteiden lisäksi olen opiskellut kauppatieteitä sekä viestintää ja journalistiikkaa. Harkitsen myös toisen tutkinnon suorittamista kauppatieteille. Opintojen sisällöksi saa valita hyvin pitkälle sitä, mikä itseä kiinnostaa.

Vapaus oli itselleni yllätys, ja tieto siitä olisi varmasti monelle yliopistoa harkitsevalle olennaista ja innostavaa. Valitun alan ei tarvitse olla ainut oma juttu, vaan eri opintoja kannattaa yhdistää rohkeasti. Lisäksi liikunnan yhteiskuntatieteisiin kuuluu laajasti erilaisia sisältöjä, kuten liikuntasosiologiaa, liikuntapolitiikkaa, liikunnan hallintoa ja ajankohtaisten liikunnan ilmiöiden tarkastelua, joihin on hyvä yhdistellä muiden alojen osaamista.

Yliopisto-opintoja harkitsevia haluaisin kannustaa hankkimaan ennakkoluulottomasti tietoa erilaisista reiteistä yliopistoon. Opintosuorituksissa joustetaan ja asiat kyllä järjestyvät yhdessä sopimalla. Liikunnan yhteiskuntatieteitä voin suositella erityisesti niille, joilta löytyy kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, halua rakentaa asiantuntijauraa liikuntaan liittyvien aiheiden parissa ja tarvetta sovittaa oma urheilu yhteen opintojen kanssa.