Psykologia, Mia Turpeinen: Avoimen yliopiston opinnoista eväitä koko elämään

Psykologian perus- ja aineopinnot avoimessa yliopistossa antoivat Mia Turpeiselle eväitä ihmisten ja maailman ymmärtämiseen. Opinnot toivat myös varmuutta päätökseen siitä, että tavoitteena on korkeakoulututkinto.

Kiinnostuin psykologiasta lukiossa ja kirjoitin sen ainereaalissa ihan hyvällä arvosanalla. Olen luonteeltani peruskiinnostunut lähes kaikesta, mutta etenkin psykologia oli jäänyt mieleeni kutkuttelemaan.

Netissä löytöretkeillessä Jyväskylän avoimen yliopiston psykologian opinnot tulivatkin vastaan varsin nopeasti. Ilahduin siitä, että opintoihin pystyi ilmoittautumaan milloin tahansa ja aloittamaan opiskelun käytännössä heti.

Psykologian opintoihin kiinnostuksen ohjaamana

Psykologian perusopinnoista hain lisätietoa itseäni kiinnostavasta alasta. Tykkään tehdä asiat omassa tahdissani ja omalla tyylilläni, minkä täysin etänä suoritettavat opinnot mahdollistivat. Myös suoritustavoissa oli usein valinnanvaraa perinteisistä tenteistä oppimistehtäviin, esseisiin ja oppimispäiväkirjoihin.

Perusopintojen jälkeen ilmoittautuminen aineopintoihin kävi helposti. Tiesin, että halusin edelleen syventää ymmärrystäni psykologian teemoista. Aineopinnoissa tuli minulle uutena asiana työ- ja organisaatiopsykologia, joka kliinisen psykologian ohella muodostui yhdeksi lempiopintojaksoistani. Aihe kiinnosti minua niin paljon, että olen opiskelujen jälkeenkin jatkanut aiheeseen tutustumista lukemalla kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kiitokset sähköisistä opintomateriaaleista: en ostanut yhtään kirjaa

Opintojen verkkopainotteisuus ja joustavuus näkyi myös siinä, että moni kurssikirja löytyi e-kirjana ja loputkin löytyivät helposti yliopiston kirjastosta. En joutunut ostamaan yhtään kirjaa. Toisinaan e-kirjojen kanssa tosin oli pientä teknistä ongelmaa, mutta mitä tahansa apua opettajilta pyysinkin, asiat selvisivät aina nopeasti ja helposti.

Itsenäinen suoritustapa tarkoittaa, että vastuu opintojen etenemisestä on oppijalla itsellään. Kiinnostus omaa oppimista kohtaan onkin suureksi avuksi. Itse olen onneksi aina rakastanut uppoutumista uusien asioiden äärelle, joten motivaatio-ongelmia ei ollut missään vaiheessa. Muutaman eri oppimisalustan samanaikainen käyttö vaati hieman totuttelua, mutta hyvien ohjeiden avulla ne sai haltuun varsin nopeasti.

Opintotavoitteet kirkastuivat avoimessa yliopistossa

Koen psykologian opintojen lisänneen ymmärrystäni itseäni, maailmaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta kohtaan. Mielen avoinna pitäminen opintojen aikana auttaa löytämään uusia näkökulmia ja havaitsemaan psykologian teemoja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelu oli hyvin antoisaa ja koen, että voin hyötyä siitä koko elämäni ajan.

Into oppimiseen ei ole kadonnut minnekään. Pääsin Jyväskylän yliopistoon kasvatustieteiden tutkinto-opiskelijaksi. Nämä avoimessa yliopistossa suorittamani psykologian perus- ja aineopinnot voi sisällyttää opintoihin. En keksi alaa, jolla ei olisi hyötyä ihmisen käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ymmärtämisestä!

Ajatuksiani avoimen yliopiston psykologian opinnoista:
• Opinnot verkossa joustavasti missä ja milloin tahansa
• Auttavat ymmärtämään myös itseä ja omia tapoja oppia
• Loistava sivuainekokonaisuus mille tahansa alalle
• Hyödyksi koko elämän ajan niin työssä kuin vapaa-ajalla
• Valmistaa hyvin tutkinto-opintoihin