Milla Junnilainen, orientoivat opinnot toisella asteella: Kokemuksia yliopistokursseista lukioaikana

Orientoivat kurssit tutustuttivat yliopisto-opiskeluun ja antoivat lukiossa vahvistuksen alavalintaan. Nyt luokanopettajaksi opiskeleva Milla Junnilainen tutustui kiinnostaviin aloihin Jyväskylän yliopistossa: ”Nämä kurssit olivat mukavaa vaihtelua lukio-opintojen keskelle". Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kautta tarjolla olevat maksuttomat opinnot soveltuvat toisen asteen opintojen rinnalla tehtäviksi.

Lukion toisen vuoden aikana suoritin kaksi Jyväskylän avoimen yliopiston tarjoamaa kurssia, joista ensimmäinen oli Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja? ja toinen Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin. Sain lukion opinto-ohjaajan kautta tiedon, että meillä on tällainen mahdollisuus tutustua yliopisto-opintoihin.

Toiselle asteelle suunnattu opintotarjonta oli Jyväskylän yliopistossa todella monipuolinen ja nopealla vilkaisulla näytti siltä, että sieltä löytyisi jokaiselle jotakin. Itse olin todella kiinnostunut kasvatustieteistä, sillä minulle oli jo tässä vaiheessa selvää, että lukion jälkeen pyrkisin yliopistoon ja opiskelisin luokanopettajaksi. Ajattelin, että tämä olisi hyvä mahdollisuus tutustua siihen maailmaan ja samalla hankkia ennakkotietoja ja -taitoja mahdollisesti tulevaa ammattia varten.

Kasvatustieteen orientoivalle kurssille ilmoittautuminen oli helppo ja nopea prosessi, johon sain apua opinto-ohjaajalta. Kurssialueena toimi Moodle, joka oli minulle ennestään tuntematon. Alustan selkeys ja helppokäyttöisyys yllätti minut. Sain suoritettua opinnot ajallaan ja hyväksytysti. Kaikki materiaalit, tehtävät ja palautuskansiot löytyivät helposti samasta paikasta. Mielestäni tehtävien määrä oli juuri sopiva ja vastasi annettujen opintopisteiden määrää. Koin, että kurssi oli suunniteltu siten, että sen voi suorittaa itsenäisesti omien lukio-opintojen lomassa. Kurssille oli esimerkiksi annettu hyvin suoritusaikaa. Sisällöt olivat monipuoliset, ja huomasin oppineeni paljon uutta sekä kasvatustieteistä että yliopistossa opiskelusta. Tämä vahvisti haluani pyrkiä opettajankoulutukseen.

Mahdollisuus tutustua eri aloihin

Toisen kurssin, Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin suoritin, korkeakouluviikon aikana. Keski-Suomen korkeakouluviikolla lukiolaiset voivat suorittaa opintoja Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Valitsin korkeakouluviikolle Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin -kurssin, koska minulla on takana pitkä ura rytmisestä voimistelusta ja tuolloin olin hiukan kiinnostunut myös liikuntatieteistä.

Opiskelu korkeakouluviikolla oli erilaista verrattuna ensimmäiseen kurssiin, koska korkeakouluviikolla lukio-opinnot olivat viikon verran tauolla. Toteutus oli samankaltainen kuin kasvatustieteiden kurssilla. Siihen sisältyi luentotallenteita, pienempiä välitehtäviä ja lopuksi laajempi, kokoava essee. Kurssi oli kahden opintopisteen laajuinen ja siinä oli mielestäni aika paljon tehtävää verrattuna siihen, että sen suorittamiseen oli varattu viikko. Seuraaville lukuvuosille Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin kurssin laajuutta onkin kevennetty kahdesta opintopisteestä yhteen.

Vaikka kurssilla käsiteltiin itseäni kiinnostavia aiheita, korkeakouluviikon jälkeen tulin siihen tulokseen, etteivät liikuntatieteet olleetkaan minun juttuni. Kasvatustieteet olivat jo niin syvälle juurtuneet mielessäni. Oli hyvä, että kävin kurssin, koska sen ansiosta pystyin rajaamaan tiettyjä asioita ja aloja pois korkeakoulujen hakutoiveista.

Opintojen aikana apua hyvin saatavilla

Keski-Suomen korkeakouluviikko oli hyvin järjestetty ja kursseja löytyi laidasta laitaan. Laajuudeltaan opintojaksot ovat 1-2 opintopisteen laajuisia ja huomioitavaa on, että 2 opintopisteen laajuisen opintojakson suorittamiseen on lukiolaisen hyvä varata aikaa enemmän kuin viikko. Päällimmäisenä minulle jäi positiiviset fiilikset korkeakouluviikosta, ja siitä on varmasti todella paljon hyötyä lukiolaiselle, joka tietää tai vastaavasti ei vielä tiedä, mitä haluaisi opiskella ja tehdä isona.

Lukiokursseista poiketen näillä kursseilla oli huomattavasti enemmän itsenäistä opiskelua. Se ei haitannut, sillä itsenäinen opiskelu sopii minulle yhtä hyvin. Suurin osa tehtävistä soveltui lukiolaiselle, mutta lähteiden ja viitteiden merkitseminen tuotti päänvaivaa. Siitä kuitenkin selvittiin, sillä apua ja ohjausta oli koko ajan saatavilla ja kurssien opettajat olivat hyvin saavutettavissa.

Kaiken kaikkiaan orientoivien yliopistokurssien opiskelu lukioaikana avasi silmiäni, ja sai minut pohtimaan tulevaisuuttani. Kasvatustieteiden kurssin jälkeen sain suunnitelmiini vahvistuksen. Nämä kurssit olivat mukavaa vaihtelua lukio-opintojen keskelle. Niistä erityisen mielenkiintoisen teki se, että tiesin lähitulevaisuudessa opiskelevani samoja aiheita, samassa oppilaitoksessa. Kurssien käyminen myös vahvisti sen, että haluan hakea opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon.