Nuorisotutkimus ja kasvatustiede, Laura Eskola: Näkökulmia luokanopettajan työhön

”Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa nuorten kinkkinen asema tässä yhteiskunnassa. Heitä kohtaan on paljon vaatimuksia ja toiveita, mutta heillä itsellään on vain vähän valtaa vaikuttaa asioihin”, nuorisotutkimusta ja kasvatustiedettä avoimessa opiskellut Laura Eskola kertoo. Nyt luokanopettajaksi kouluttautuva Eskola on saanut arvokkaita näkökulmia oppilaiden parissa toimimiseen nuorisotutkimuksen opinnoista.

Jo yläasteella halusin luokanopettajaksi. Olin kuitenkin seiskan oppilas, ja oponi sanoi, etten pärjäisi lukiossa. Monen sattuman kautta päädyinkin lähihoitajaksi, missä viihdyin hyvin. Ajan myötä jatkoin opintojani AMK:ssa opiskellen sairaanhoitajaksi.

Saatuani kolmannen lapseni päätin vihdoin lähteä kohti unelmaani. Lopullisen sysäyksen tähän antoi naapurini, joka kehotti opintojen pariin. Aloitin avoimen yliopiston opinnot Kokkolan yliopistokeskuksessa, jossa toimii nyt Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston toimipiste. Pian olinkin jo opiskellut perus- ja aineopinnot kasvatustieteistä sekä erityispedagogiikan opintoja.

Nyt hän opiskelee tutkinto-opiskelijana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa luokanopettajien aikuiskoulutuksessa, jonne hakeutumisessa avoimen yliopiston opinnot olivat tarpeen.

”Ei väliä mihin työllistyn, näistä on hyötyä”

Halusin opiskella nuorisotutkimusta, sillä ajattelin opinnoista olevan hyötyä luokanopettajan töissä. Opintojen avulla avautuikin paljon uusia näkökulmia nuorten parissa toimimiseen. Kursseilla käytettiin monipuolista ja laadukasta lähdemateriaalia, ja opinnot itsessään olivat todella monitieteiset. Eräälläkin kurssilla ratkoimme tehtävää niin, että mukana oli mm. erityispedagogiikan ja muiden alojen opiskelijoita.

Opintojen aikana pääsin haastattelemaan nuoria ja hyödyntämään saamiani oppeja käytännössä. Nämä haastattelut olivat todella antoisia ja niitä oli mieluisa tehdä.

Nyt perusopinnot suoritettuani olen sitä mieltä, että näistä opinnoista on suuresti hyötyä mihin tahansa työllistynkin. Nyt ymmärrän, miten tärkeä aikuisen tuki ja ymmärrys nuoren elämäntilanteesta on. Tämä on mielestäni ehkä tärkein oppimani asia nuorisotutkimuksesta.

Eri elämäntilanteisiin sopivat suoritustavat

Itse olen neljän lapsen äiti Nivalasta, ja minulle oli todella mieluisaa huomata, miten joustavasti opiskelu nykyään sujuu. Itse asiassa opiskelu on sujunut niin vaivattomasti, että opiskeluaikana minulle syntyi vauva. Kerran osallistuin luennolle jopa synnytyssairaalasta.

Nuorisotutkimuksen perusopintojen aikana tein kolme oppimistehtävää, yhden verkkotentin ja yhden verkkolukupiirin. Kun suoritustapoja oli tarjolla näin runsaasti, opiskelu sujui todella joustavasti.

Kaikilla kursseilla opettajan tuki oli todella läsnä. He muistuttelivat palautuspäivistä ja tarjosivat tukea ja ohjausta aina, kun joku sitä kysyi. Myös mahdollisista loma-ajoista ja muista käytännön asioista ilmoitettiin hyvin etukäteen.

Olen suorittanut opintoni suurelta osin verkko-opintoina, mistä olen tykännyt valtavasti. Jo avoimen yliopiston kursseja tehdessä on tuntunut ihan siltä, kuin ympärillä olisi luokkakavereita ja aivan kuin olisin tutkinto-opiskelija. Opiskelu avoimessa ei todellakaan ole yksinäistä hommaa – eikä se ole sitä myöskään tutkintokoulutuksessa. 

Lue lisää opintomahdollisuuksista: