Intoa elinikäiseen oppimiseen: millaista on opiskelu avoimessa yliopistossa?

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijapalaute vuodelta 2018 vahvistaa, että jatkuva oppiminen innostaa ja kannattaa. Se tarjoaa uusia tietoja ja taitoja ja mahdollistaa oman uran suunnittelua ja edistämistä. Opintojen joustavuus ja hyvä ohjaus palvelevat eri elämäntilanteissa olevia opiskelijoita.

Avointa yliopistoa suositellaan: etäopintojen mahdollisuus huippuluokkaa

Vuonna 2018 Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opiskelleista:

  • 88 prosenttia suosittelisi opiskelua tuttavilleen
  • Lisäksi mahdollisesti suosittelevia oli 11 prosenttia
  • Kokonaisarvosanaksi JYU avoin sai opiskelijoiltaan 4/5
  • Erittäin korkeat arviot saivat muun muassa hyvät etäopintomahdollisuudet ja asiantunteva ohjaus

Mitä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opitaan?

Oman osaamisen lisääminen on tärkein syy opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Muita syitä opiskeluun olivat tutkinnon tavoittelu sekä alan tai ammatin vaihtaminen ja opettajan kelpoisuuden hankkiminen ja laajentaminen. Avoimen yliopiston opintojen aikana kehittyivät uudet tiedot ja taidot, yleissivistys, ammatillinen osaaminen ja urasuunnitelmat. 20 prosenttia opiskelijoista opiskeli tutkintotavoitteisesti. 

Opinnoille asetetuista tavoitteista parhaiten toteutuvat yleissivistyksen lisääntyminen, ammatillisen osaamisen kehittyminen ja tulevaisuuden urasuunnitelmien selkiytyminen. Opinnot edistävät innokkuutta elinikäiseen oppimiseen. Vastaajista 95,5 % on totesi, että opiskellun alan teoreettinen osaaminen kehittyi vähintään hyvin. 

Opiskelijapalute opintojen tarkoitus JYU avoin yliopisto

Mikä oli opintojen tarkoitus opintokokonaisuuden suorittaneilla avoimen yliopiston opiskelijoilla vuonna 2018? Suurin osa halusi lisätä osaamistaan, moni täydensi opettajan tutkintoaan. Uusia ura- tai tutkintohaaveita oli 36 prosentilla palautekyselyyn vastanneista. 

Motivaatio ja kiinnostus edistävät oppimista avoimessa yliopistossa 

Oppimista edistävät palautteen mukaan oma motivaatio ja kiinnostus opiskeltavaan aiheeseen, joustavat ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä vertaistuki ja ryhmätyöskentely.  

Opettajan rooli on tärkeä: oppimista vievät eteenpäin asiantunteva, laadukas lähiopetus sekä opettajan antama palaute. Lisäksi hyvin laaditut oppimistehtävät ja tarkoituksenmukainen opiskelumateriaali ovat tärkeä osa oppimista. JYU avoimen oppimisympäristöjä pidetään pääasiallisesti toimivina ja käytettävinä, vaikka käytössä on useita erilaisia järjestelmiä.  

Mikä voi haastaa ja hidastaa opintoja avoimessa yliopistossa? 

Vuoden 2018 opiskelijoiden antaman palautteen mukaan selkein oppimista hidastava tekijä on opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen. Avoimen yliopiston opiskelijoista suuri osa on aikuisia ja työssäkäyviä. Etäopinnot ja joustavat opiskelumahdollisuudet mahdollistavat opiskelun erilaisissa elämäntilanteissa ja paikkakunnasta riippumatta. 

Myös opiskelun itsenäisyys ja oppimistehtävien tekeminen haastavat oppimisessa. Joissain tapauksissa myös opiskelumateriaalien saatavuus koettiin haastavaksi. Avoin yliopisto tarjoaa tukea muun muassa akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen sekä ohjausta ja tukea opintojen suorittamiseen. Opiskelijapalvelumme palvelevat puhelimitse, verkon välityksellä ja kasvotusten. 

JYU avoin yliopisto opiskelijoien taustakoulutus 2018

Opintokokonaisuuden suorittaneiden opiskelijoiden taustakoulutus avoimessa yliopistossa vuonna 2018: valtaosalla opiskelijoista oli jo ennestään korkeakoulututkinto, 19 prosentin tausta oli toisen asteen koulutus. Avoin yliopisto on avoin kaikille pohjakoulutukseen katsomatta.

Tavoitteena opiskelijoita palvelevat avoimet yliopisto-opinnot 

Haluamme tehdä opiskelijoidemme oppimiskokemukset yhä antoisammiksi ja mahdollistaa joustavan ja laadukkaan avoimen yliopisto-opiskelun siitä kiinnostuneille. Tavoitteemme on kehittää toimintaamme opiskelijoita yhä paremmin palvelevaksi. Siksi palaute on meille tärkeää.  

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pyytää palautetta kyselyllä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet valmiiksi opintokokonaisuuden. Voitte antaa palautetta myös suoraan missä tahansa opintojen vaiheessa esimerkiksi sähköpostitse: avoneuvo@avoin.jyu.fi

Vuonna 2018 palautekyselyyn vastasi 46 prosenttia opiskelijoista. Kiitos palautteesta. Se auttaa meitä kehittämään toimintaamme edelleen. 

Opinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa